Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

124: Miten ihmeellinen onkaan elävän…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

124: Miten ihmeellinen onkaan elävän…

Miten ihmeellinen onkaan elävän, ikuisen Jumalan ykseys, joka on korkealla kaikkien rajoitusten yläpuolella ja käy yli kaikkien luotujen ymmärryksen. Hamasta ikuisuudesta Hän on oleskellut pyhyytensä ja kirkkautensa luoksepääsemättömillä tyyssijoilla ja hamaan ikuisuuteen Hän on riippumattoman yliherruutensa ja majesteettiutensa korkeuksista vallitseva. Miten ylevä onkaan Hänen sivu 282 katoamaton olemuksensa ollut, miten täydellisen vapaa kaikkien luotujen tietämyksestä, ja miten mittaamattoman korkealla kaikkien taivaitten ja maan asukasten ylistyksen yläpuolella se onkaan iäti oleva!

Suosionsa ja anteliaisuutensa ylevästä lähteestä ja sisimmästä olemuksesta Hän on jokaiselle luodulle uskonut tietämyksensä merkin, niin ettei ainutkaan Hänen luoduistansa omalta osaltaan estyisi, kukin kykynsä ja asemansa mukaisesti, tätä tietämystä ilmaisemasta. Tämä merkki on Hänen kauneutensa kuvastin luomakunnan maailmassa. Mitä suurempi on pyrkimys tämän ylevän ja jalon kuvastimen puhdistamiseksi, sitä uskollisemmin se voi heijastaa Jumalan nimien ja ominaisuuksien kirkkautta sekä paljastaa Hänen merkkiensä ja tietämyksensä ihmeitä. Niin voimakas on tämä heijastuskyky, että joka ainut luotu on pystyvä paljastamaan ennalta säädetyn asemansa piilevät mahdollisuudet, on tuleva tuntemaan omat kykynsä ja rajoituksensa ja todistava oikeiksi sanat: ”Hän totisesti on Jumala; ei ole muuta jumalaa kuin Hän.” – –

Ei voi olla vähintäkään epäilystä siitä, että jokaisen ihmisen tietoisten ponnistelujen avulla ja Hänen henkisten kykyjensä harjaannuttamisen seurauksena tämä kuvastin voi siinä määrin puhdistua maallisen lian tahroista ja vapautua saatanallisista kuvitelmista, että se kykenee vetäytymään ikuisen pyhyyden vainioille ja pääsemään iankaikkisen toveruuden kartanoihin. Kuitenkin sen perusteella, että kaikelle on sivu 283 määrätty hetkensä ja joka hedelmälle on säädetty oma vuodenaikansa, tällaisessa armolahjassa piilevät voimat voidaan parhaiten vapauttaa ja tällaisen annin keväinen loisto paljastaa vain Jumalan päivinä. Vaikka jokaisella päivällä saattaakin olla ennalta säädetty osansa Jumalan ihmeellistä armoa, Jumalan ilmaisijaan välittömästi liittyvillä päivillä on ainutlaatuinen arvo ja kaikille käsittämätön asema. Niin suuri on niille suotu voima, että jos kaikkien taivaitten ja maan asukasten sydämet noina iankaikkisen ilon päivinä saatettaisiin kasvotusten tuon katoamattoman kirkkauden päiväntähden kanssa ja sopeutettaisiin Hänen tahtoonsa, saisi jokainen huomata ylenneensä kaiken maallisen yläpuolelle, kirkastuneensa Hänen valostansa ja pyhittyneensä Hänen armostansa. Kaikki ylistys tälle armolle, jota ei mikään siunaus, olkoon se kuinka suuri tahansa, voi ylittää, ja kaikki kunnia laupeudelle, jonka vertaista luomakunnan silmä ei ole nähnyt! Korkealla on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä he Hänestä kertovat ja miten he Häntä kuvaavat!

Tästä syystä kukaan ei noina päivinä ole lähimmäisestänsä riippuvainen. On jo kyllin todistettu, että tuona jumalallisesti määrättynä päivänä useimmat niistä, jotka ovat Hänen pyhää kartanoansa etsineet ja sinne päässeet, ovat osoittaneet niin suurta tietämystä ja viisautta, ettei kukaan muu kuin nämä pyhät ja puhtaat sielut, olipa hän opettanut tahi tutkinut miten kauan tahansa, ole siitä rahtuakaan käsittänyt eikä tule koskaan käsittämäänkään. Tämän sivu 284 voiman avulla ovat Jumalan rakastetut Totuuden Päiväntähden ilmaisemisen päivinä kohonneet kaiken inhimillisen oppineisuuden yläpuolelle ja käyneet siitä riippumattomiksi. Ei, vaan alati on heidän sydämistänsä ja heidän synnynnäisten kykyjensä lähteistä kummunnut inhimillisen oppineisuuden ja viisauden syvin olemus.