Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

123: Sukupolvet teitä ennen eläneet…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

123: Sukupolvet teitä ennen eläneet…

sivu 281Sukupolvet teitä ennen eläneet – mihin ovat ne kadonneet? Entä ne, joita elämässä ympäröitsivät maan kauneimmat ja ihanimmat, missä ovat he nyt? Ottakaa opiksenne heidän esimerkistänsä, oi ihmiset, älkääkä olko niitä, jotka ovat eksyneet.

Ennen pitkää ottavat toiset haltuunsa teidän omaisuutenne ja asettuvat teidän asumuksiinne. Kallistakaa korvanne Minun sanoilleni älkääkä lukeutuko mielettömiin.

Teistä jokaisen ensisijainen velvollisuus on valita itsellensä se, mihin kukaan ei voi kajota ja mitä kukaan ei teiltä voi riistää. Tällainen asia – ja tästä Kaikkivaltias on todistajani – on Jumalan rakkaus, voisittepa sen vain tajuta.

Rakentakaa itsellenne sellaiset talot, joita sade ja tulvat eivät koskaan voi tuhota ja jotka suojaavat teitä tämän elämän muutoksilta ja vaihteluilta. Tämä on opastus Häneltä, jolle maailma on vääryyttä tehnyt ja jonka se on hyljännyt.