Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

122: Ihminen on voimallisin talismaani…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

122: Ihminen on voimallisin talismaani…

Ihminen on voimallisin talismaani. Oikean kasvatuksen puute on kuitenkin riistänyt häneltä sen, minkä hän luontaisesti omistaa. Jumalan suusta lähteneen sanan kautta hänetsivu 280 kutsuttiin olevaisuuteen, toisella sanalla hänet ohjattiin kasvatuksensa alkulähteen tuntemukseen, ja vielä toisella sanalla hänen asemansa ja kohtalonsa turvattiin. Korkein olento sanoo: Pitäkää ihmistä kaivoksena, joka on täynnään verrattoman arvokkaita jalokiviä. Vain kasvatus voi saada sen paljastamaan aarteensa ja auttaa ihmiskuntaa niistä hyötymään. Jos ihminen mietiskelisi, mitä Jumalan pyhän tahdon taivaasta alas lähetetyt kirjoitukset ovat ilmoittaneet, hän helposti huomaisi niiden tarkoituksena olevan, että kaikkia ihmisiä pidettäisiin yhtenä sieluna, jotta sanoilla ”Valtakunta on oleva Jumalan” varustettu sinetti voitaisiin painaa joka sydämeen ja jotta jumalallisen anteliaisuuden, armon ja laupeuden valo voisi valaista koko ihmiskunnan. Ainoa tosi Jumala, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, ei ole itsellensä mitään toivonut. Häntä ei ihmiskunnan kuuliaisuus hyödytä, eikä sen paatumus Häntä vahingoita. Ilmaisun valtakunnan lintu kaiuttaa lakkaamatta tätä kutsua: ”Kaiken olen Minä sinulle tahtonut, ja sinut itsesikin, oman itsesi tähden. Jos tämän ajan oppineet ja maailmallisesti viisaat sallisivat ihmiskunnan hengittää toveruuden ja rakkauden tuoksuja, jokainen ymmärtäväinen sydän olisi käsittävä todellisen vapauden merkityksen ja löytävä rikkumattoman rauhan ja täydellisen tyvenyyden salaisuuden. Jos maailma tähän tilaan pääsisi ja sen valosta täyttyisi, silloin voitaisiin siitä todellakin sanoa: ”Et ole siinä syvänteitä etkä kohoilevia kumpuja näkevä.”