Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

121: Sano: Oi te, jotka Minua kadehditte…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

121: Sano: Oi te, jotka Minua kadehditte…

Sano: Oi te, jotka Minua kadehditte ja koette Minua vahingoittaa! Saattakoon Minuun kohdistuvan vihanne vimma teidät häpeään! Katso, kirkkauden päiväntähti on kohonnut Minun ilmoitukseni taivaanrantaan ja kietonut loisteeseensa sivu 276 koko ihmiskunnan. Mutta katso, kuinka te olette vetäytyneet pois sen valosta ja vaipuneet täydelliseen piittaamattomuuteen. Säälikää itseänne, älkääkä kieltäkö Hänen vaadettansa, jonka totuuden te jo olette tunnustaneet, älkääkä olko niitä, jotka syntiä tekevät.

Ainoan tosi Jumalan vanhurskauden kautta! Jos te torjutte tämän ilmoituksen, tulevat maan kaikki kansat teitä ivaamaan ja pilkkanansa pitämään, sillä itse te olette oman asianne totuutta puolustaaksenne tuoneet heidän silmiensä eteen Jumalan, ylhäisimmän suojelijan, kaikkein voimallisimman, kaikkein kirkkaimman, kaikkitietävän todisteet. Mutta tuskin oli Hänen seuraava ilmoituksensa kaikenvoittavan yliherruuden kirkkauteen verhottuna teille alas lähetetty, kun te jo heititte sen selkäinne taa, oi te, jotka luetaan piittaamattomiin!

Mitä! Uskotteko te sydämissänne, että teidän vallassanne on tukahduttaa auringon loisto ia sammuttaa sen kirkkaus? Ei, kautta elämäni! Milloinkaan te ette tule ettekä kykene saavuttamaan tarkoitustanne, vaikka kutsuisitte avuksenne kaiken, mikä on taivaissa, ja kaiken, mikä on maan päällä. Vaeltakaatte Jumalan pelossa älkääkä antako tekojenne tyhjiin raueta. Ottakaa korviinne Hänen sanansa älkääkä olko niitä, jotka ovat Hänestä kuin verholla erotetut. Sano: Jumala on todistajani! Mitään en Minä ole itselleni toivonut. Olen vain toivonut voittoa Jumalalle ja menestystä Hänen asiallensa. Hän itse riittää todistajaksi teidän ja Minun välillämme. Jos te puhdistaisitte silmänne, sivu 277 havaitsisitte helposti, kuinka Minun tekoni todistavat sanojeni totuudesta ja kuinka sanani ohjaavat tekojani.

Sokaistuneet ovat teidän silmänne! Ettekö havainneet Jumalan voiman ja yliherruuden suuruutta? Ettekö nähneet Hänen majesteettiuttansa ja kirkkauttansa? Voi teitä, te kaunaisten ja kateiden joukko! Kuulkaa Minun puhettani älkääkä empikö, älkää pienintäkään hetkeä. Näin käskee teitä Hän, joka on kaikkein armahtavaisimman kauneus, jotta te kenties irrottautuisitte kaikesta, minkä omistatte, ja kohoaisitte sellaisiin korkeuksiin, joista voitte nähdä koko luomakunnan Hänen ilmoituksensa siimeksen suojassa.

Sano: Ei ole teillä paikkaa, mihin paeta, eikä suojaa, mihin lymytä, ei ketään teitä tänä päivänä puolustamassa ja suojaamassa Jumalan vihan vimmalta ja Hänen kiivaalta voimaltansa, ellette ja ennen kuin te etsiydytte Hänen ilmoituksensa siimekseen. Tämä on todellakin Hänen ilmoituksensa, joka on teille ilmaistu tämän nuorukaisen hahmossa. Ylistetty olkoon siis Jumala näin loistavan, näin kallisarvoisen, näin suurenmoisen näyn tähden.

Irrottautukaa kaikesta paitsi Minusta ja kääntäkää kasvonne Minun kasvojeni puoleen, sillä parempi on tämä teille kuin kaikki, minkä omistatte. Jumalan kieli todistaa Minun sanojeni totuudesta Minun oman sanani kautta, joka puhuu totuuden ja sisältää ja käsittää kaikki asiat.

Sano: Luuletteko, että teidän uskollisuutenne Hänen sivu 278 asiallensa voi Häntä milloinkaan hyödyttää tai että sen totuuden kieltäminen voi Hänelle minkäänlaista menetystä aiheuttaa? Ei, kautta oman itseni, kaiken voittavan, saavuttamattoman, kaikkein korkeimman! Reväiskäätte rikki nimien verhot ja halaiskaatte niiden valtakunta. Kautta kauneuteni! Hän, joka on kaikkien nimien valtias, on tullut, Hän, jonka käskystä joka ainut nimi on luotu aina alusta, jolla ei ole alkua, Hän, joka on niitä edelleen luova, niin kuin Hän hyväksi näkee. Hän totisesti on kaikkivoipa, kaikkiviisas.

Varokaa, ettette heitä päältänne jumalallisen johdatuksen asua. Juokaa kylläksenne maljasta, jonka taivaan nuorukaiset ovat päänne päälle kohottaneet. Näin käskee teitä Hän, joka on teitä kohtaan armahtavaisempi kuin itse olette, Hän, joka ei minkäänlaista palkkaa eikä kiitosta teiltä pyydä. Hänen palkkionsa tulee Häneltä, joka totuuden voiman kautta on Hänet teille alas lähettänyt ja valinnut Hänet sekä julistanut Hänet omaksi todistukseksensa koko luomakunnalle. Hän on Hänet valtuuttanut ilmaisemaan kaikki merkkinsä. Katsokaa uudemman kerran, jotta voisitte havaita kaiken, mihin Ikiaikaisen kieli on teitä kutsunut, jotta te kenties olisitte niitä, jotka ovat käsittäneet totuuden. Oletteko koskaan kuulleet esi-isienne tai heitä edeltäneitten sukupolvien, aina ensimmäisestä Aadamista asti, kertoneen, että kukaan, joka saapuu ilmoituksen pilvissä ilmiselvään ja ylimaalliseen yliherruuteen verhottuna Jumalan valtakunta oikealla kädellänsä ja kaikki Hänen iankaikkisen sivu 279 valtansa voima ja kunnia vasemmallansa, että kukaan, jonka edellä kulkevat Jumalan, kaikkivaltiaan, kaiken voittavan, kaikkein voimallisimman sotajoukot ja joka lakkaamatta lausuu säkeitä, joiden merkitystä eivät oppineimpien ja viisaimpienkaan mielet kykene luotaamaan, että kukaan tämän kaltainen voisi tuoda sanomaa, joka ei ole Jumalasta? Olkaa siis valppaat ja puhukaa totuus, ehdoton totuus, mikäli väitätte olevanne rehellisiä ja ylevämielisiä.

Sano: Meidän ilmoittamamme säkeet ovat yhtä lukuisat kuin olivat ne, jotka edellisessä ilmoituksessa Bábille alas lähetettiin. Etsiytyköön se, joka epäilee Jumalan hengen lausumia sanoja, Meidän läsnäolomme kartanoon ja kuulkoon jumalallisesti ilmoitettuja säkeitämme ja olkoon omin silmin näkemässä väitteemme selkeät todisteet.

Sano: Kaikkivaltiaan vanhurskauden kautta! Jumalan suosionosoitusten mitta on täyttynyt, Hänen sanansa tehty täydelliseksi, Hänen kasvojensa valo paljastettu, Hänen yliherruutensa sulkenut suojaansa kaiken luomakunnan, Hänen ilmoituksensa kirkkaus saatettu ilmi ja Hänen armolahjansa langenneet ihmiskunnan ylle.