Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

118: Älkää luopuko Jumalan pelosta…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

118: Älkää luopuko Jumalan pelosta…

Älkää luopuko Jumalan pelosta, oi maailman kuninkaat, ja kavahtakaa ylittämästä Kaikkivaltiaan asettamia rajoja. Noudattakaa teille Hänen kirjassansa annettuja käskyjä ja varokaa tarkoin niistä poikkeamasta. Olkaa valppaat, jottette tekisi vääryyttä kenellekään, ette sinapinsiemenenkään vertaa. Vaeltakaa oikeudenmukaisuuden tietä, sillä tämä totisesti on suora tie.

Sopikaa erimielisyytenne ja vähentäkää aseistustanne, jotta menojenne taakka kevenisi ja jotta mielenne ja sydämenne tyyntyisivät. Sovittakaa ristiriidat, jotka teitä jakavat, ettette enää tarvitse minkäänlaista aseistusta, paitsi mitä kaupunkienne ja alueittenne suojelu edellyttää. Peljätkäätte Jumalaa ja varokaa ylittämästä kohtuuden rajoja ja lukeutumasta hillittömien joukkoon.

sivu 271Me olemme kuullut, että te joka vuosi lisäätte menojanne ja sälytätte niiden taakan alamaistenne kannettavaksi. Tämä totisesti on enemmän, kuin he jaksavat kestää, ja se on huutavaa vääryyttä. Tuomitkaa oikeamielisesti ihmisten kesken ja olkaa oikeudenmukaisuuden vertauskuvia heidän keskuudessaan. Tämä, jos arvostelette vilpittömästi, on teille soveliasta ja teidän asemanne mukaista.

Varokaa kohtelemasta epäoikeudenmukaisesti ketään, joka teidän puoleenne kääntyy ja pyrkii teidän suojelukseenne. Vaeltakaa Jumalan pelossa ja olkaa niitä, jotka elävät hurskasta elämää. Älkää luottako valtaanne, armeijoihinne tahi aarteisiinne. Pankaa koko uskonne ja luottamuksenne Jumalaan, joka on teidät luonut, ja anokaatte Hänen apuansa kaikissa asioissanne. Apu tulee yksin Häneltä. Taivaitten ja maan sotajoukoin Hän auttaa, ketä Hän tahtoo.

Tietäkää, että köyhät ovat Jumalan teille luottama omaisuus. Varokaa, ettette petä Hänen luottamustansa, ette kohtele heitä epäoikeudenmukaisesti ettekä vaella petollisten polkuja. Teidät varmasti vaaditaan tekemään tiliä luottamustehtävästänne sinä päivänä, jona oikeudenmukaisuuden vaaka asetetaan, jona jokaiselle annetaan ansionsa mukaan, jona kaikkien ihmisten, niin rikkaiden kuin köyhienkin, teot punnitaan.

Ellette ota varteen niitä neuvoja, jotka Me tässä muistiossa olemme verrattomalla ja yksiselitteisellä kielellä ilmoittanut, Jumalan rangaistus on ahdistava teitä joka taholta, ja Hänen oikeutensa tuomio teille sivu 272 lankeava. Sinä päivänä teillä ei ole oleva valtaa Häntä vastustaa ja silloin te olette oman voimattomuutenne toteava. Säälikää itseänne ja alamaisianne, jakakaa heille oikeutta niiden ohjeiden mukaan, jotka Jumala kaikkein pyhimmässä ja ylhäisimmässä muistiossansa on antanut, muistiossa, jossa Hän on asettanut kaikelle sen tarkan mitan ja antanut kaikesta selkeän selityksen ja joka sellaisenaan on ojennus niille, jotka Häneen uskovat.

Tutkikaa Meidän asiaamme ja tutustukaa siihen, mikä Meitä on kohdannut, ratkaiskaa oikeudenmukaisesti Meidän ja vihollistemme välillä ja olkaa niitä, jotka toimivat oikeamielisesti lähimmäistänsä kohtaan. Jos ette pysäytä sortajan kättä, jos ette suojele sorrettujen oikeuksia, niin minkä nojalla te ihmisten keskuudessa ylvästelette? Mistä teillä on syytä kerskata? Ruoastanne ja juomastanneko te ylpeilette, rikkauksistako, joita keräätte aarreaittoihinne, vaiko niistä moninaisista ja kalliista koruista, joilla itseänne kaunistatte? Jos todellinen kunnia olisi moisen tavaran omistamisessa, silloin täytyisi ehdottomasti maan, jota tallaatte, kerskata teidän edessänne, sillä sehän teidän tarpeenne tyydyttää ja Kaikkivaltiaan säädösten mukaisesti teille kaiken tämän tavaran lahjoittaa. Sen uumenista, niin kuin Jumala on säätänyt, löytyy kaikki, mitä te omistatte. Osoituksena Hänen armostansa te saatte siitä kaiken rikkautenne. Katsokaa siis omaa tilaanne, josta niin ylpeilette! Voisittepa sen vain tajuta!

Ei, kautta Hänen, joka pitää otteessansa koko sivu 273 luomakuntaa! Missään ei teillä ole todellista ja pysyvää kunniaa paitsi siinä, että olette ehdottoman kuuliaiset Jumalan käskyille, noudatatte kaikesta sydämestänne Hänen lakejansa, valvotte pontevasti niiden toimeenpanoa ja pysytte horjumattomasti oikealla tiellä.