Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

117: Tahtoessaan ilmaista maailman rauhan…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

117: Tahtoessaan ilmaista maailman rauhan…

sivu 269Tahtoessaan ilmaista maailman rauhan ja levollisuuden sekä sen kansojen kehittymisen edellytykset on korkein olento kirjoittanut: On koittava aika, jolloin yleismaailmallisesti ymmärretään ihmisten laajamittaisen, kaikenkattavan kokouksen järjestäminen ehdottoman välttämättömäksi. Maailman hallitsijoiden ja kuninkaiden tulee siihen osallistua, ja heidän tulee sen neuvotteluissa ollessaan pohtia niitä tapoja ja keinoja, jotka laskevat maailman suuren rauhan perustan ihmisten keskuuteen. Sellaisen rauhan edellytyksenä on, että suurvallat päättävät maailman kansojen levollisuuden tähden pysyä täydellisessä sovinnossa keskenään. Jos joku kuningas tarttuisi aseisiin toista vastaan, tulisi kaikkien muiden nousta häntä estämään. Jos näin menetellään, eivät maailman kansakunnat enää tarvitse aseistusta, paitsi omien valtakuntiensa turvallisuuden säilyttämiseksi ja sisäisen järjestyksen ylläpitämiseksi omilla alueillansa. Tämä takaa joka ainoan kansanheimon, hallituksen ja kansakunnan rauhan ja tyvenyyden. Toivomme hartaasti, että maailman kuninkaat ja hallitsijat, Jumalan armollisen ja kaikkivaltiaan nimen kuvastimet, tämän aseman saavuttavat ja suojaavat ihmiskuntaa sortovallan hyökkäyksiä vastaan. – – Se päivä lähenee, jona maailman kaikki kansat ovat omaksuneet yhden yleismaailmallisen kielen ja yhteisen kirjoitustavan. Kun tähän päästään, voi ihminen, matkustipa hän mihin kaupunkiin tahansa, tuntea tulevansa kuin kotiinsa. Nämä asiat ovat välttämättömät ja täysin elintärkeät. sivu 270 Jokaisen syvällistä näkemystä ja ymmärrystä omaavan ihmisen velvollisuus on pyrkiä soveltamaan todellisuuteen ja toimintaan sitä, mikä kirjoitettu on. – – Se todellakin on ihminen, joka tänä päivänä omistautuu koko ihmissukua palvelemaan. Korkein olento sanoo: siunattu ja onnellinen on se, joka nousee edistämään maailman kansojen ja sukukuntien parhaita etuja. Toisaalla Hän taas on julistanut: Kunnia ei kuulu sille, joka rakastaa omaa maatansa, vaan paremminkin sille, joka rakastaa koko maailmaa. Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.