Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

116: Oi kristikunnan kuninkaat! Ettekö...

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

116: Oi kristikunnan kuninkaat! Ettekö...

Oi kristikunnan kuninkaat! Ettekö kuulleet Jeesuksen, Jumalan hengen sanoja: ”Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne”?1 Miksi te siis Hänen palatessaan taivaan pilvissä teidän tykönne ette hakeutuneet Hänen luokseen saadaksenne nähdä Hänen kasvonsa ja ollaksenne niitä, jotka ovat päässeet Hänen läheisyyteensä? Toisaalla hän sanoo: ”Kun Hän tulee, Totuuden henki, johdattaa Hän teidät kaikkeen totuuteen.”2 Ja kuitenkin katsokaa, kuinka te Hänen tuodessaan totuuden kieltäydyitte kääntämästä kasvojanne Hänen puoleensa ja itsepintaisesti ilkamoitte huveissanne ja turhuuksissanne. Te ette ottaneet Häntä riemuiten vastaan ettekä etsineet Hänen läheisyyttänsä saadaksenne Hänen omasta suustansa kuulla Jumalan säkeitä ja tullaksenne osallisiksi kaikkivaltiaan, kaikkein kirkkaimman, kaikkiviisaan moninaisesta viisaudesta. Laiminlyönnillänne te olette estäneet Jumalan henkäystä puhaltumasta yllenne ja kieltäneet sieluiltanne sen tuoksun suloisuuden. Mieluusti te vieläkin harhailette turmeltuneitten halujenne laaksossa. Te ja kaikki, minkä te omistatte, tulette katoamaan. Mitä sivu 267 varmimmin pitää teidän Jumalan tykö palaaman ja tekemän tiliä teoistanne Hänen edessään, joka kokoaa yhteen kaiken luomakunnan. – –

Kahdenkymmenen vuoden ajan Me olemme, oi kuninkaat, joka päivä saanut tuntea uuden kärsimyksen tuottamaa tuskaa. Ei kukaan Meitä edeltäneistä ole joutunut kärsimään sitä, minkä Me olemme kärsinyt. Voisittepa sen vain ymmärtää! Ne, jotka nousivat Meitä vastustamaan, ovat surmanneet meitä, vuodattaneet meidän vertamme, ryöstäneet omaisuuttamme ja loukanneet kunniaamme. Vaikka te olette olleet tietoiset useimmista kärsimyksistämme, ette kuitenkaan ole pysäyttäneet vainoojan kättä. Eikö teidän velvollisuutenne ole estää sortajan julmuus ja kohdella oikeudenmukaisesti alamaisianne, jotta korkea oikeudentajunne tulisi täysin osoitetuksi koko ihmiskunnalle?

Jumala on teidän käsiinne uskonut kansojen hallinnan ohjakset, jotta te hallitsisitte oikeudenmukaisesti, suojelisitte sorrettujen oikeuksia ja rankaisisitte väärintekijöitä. Jos te lyötte laimin velvollisuuden, jonka Jumala on teille kirjassansa määrännyt, luetaan nimenne Jumalan silmissä väärämielisten joukkoon. Hirvittävä on todellakin erheenne oleva. Tarraatteko siihen, minkä mielikuvituksenne on luonut, ja hylkäättekö Jumalan, kaikkein ylevimmän, saavuttamattoman, kaiken voittavan, kaikkivaltiaan käskyt? Luopukaa kaikesta, minkä omistatte, ja pitäkää kiinni siitä, mitä Jumala on teidän käskenyt noudattaa. Etsikää sivu 268 Hänen armoansa, sillä ken sitä etsii, kulkee Hänen suoraa tietänsä.

Ajatelkaa Meidän tilaamme ja katsokaa niitä vaivoja ja vaikeuksia, jotka ovat Meitä koetelleet. Älkää suhtautuko Meihin välinpitämättömästi, älkää pienintäkään hetkeä, vaan tuomitkaa oikeudenmukaisesti Meidän ja vihollistemme välillä. Tämä on ilmiselvästi teitä hyödyttävä. Näin Me kerromme teille tarinamme ja selostamme, mitä on tullut osaksemme, jotta te voisitte poistaa Meidän vaivamme ja keventää kuormaamme. Vapauttakoon Meidät vaikeuksistamme ken tahtoo; ken taas ei tahdo, tietäköön, että Herrani varmasti on auttajista paras.

Varoita kansaa, oi palvelija, ja perehdytä se siihen, mitä Me olemme Sinulle alas lähettänyt, äläkä anna pelon ketään kohtaan itseäsi kauhistaa, äläkä ole niitä, jotka epäröivät. Se päivä lähenee, jona Jumala on ylentänyt asiansa ja saattanut kunniaan vakuutuksensa kaikkien niiden silmissä, jotka ovat taivaissa ja maan päällä. Pane kaikissa oloissa luottamuksesi Herraasi ja kiinnitä katseesi Häneen sekä käänny pois kaikista, jotka kieltävät Hänen totuutensa. Olkoon Jumala, Sinun Herrasi, riittävä tukesi ja auttajasi. Me olemme luvannut saattaa Sinut voittoon maan päällä ja ylentää asiamme kaikkien ihmisten yläpuolelle, vaikkei löytyisi ainuttakaan kuningasta, joka kääntäisi kasvonsa Sinun puoleesi.

1 Vrt. Joh. 14:28.

2 Vrt. Joh. 16:13.