Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

115: Ilmoituksen kynä on, oi Dhabíh…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

115: Ilmoituksen kynä on, oi Dhabíh…

Ilmoituksen kynä on, oi Dhabíh1, useimpiin jumalallisesti ilmoitettuihin muistioihin tallentanut nämä sanat: Me olemme kehottanut kaikkia Jumalan rakastettuja varomaan, ettei pyhän asumme helmaa liattaisi laittomien tekojen loassa tai tahrattaisi kelvottoman käytöksen tomussa. Lisäksi Me olemme neuvonut heitä kiinnittämään katseensa kaikkeen, mikä muistioissamme on ilmoitettu. Jos heidän sisäiset korvansa olisivat tarkanneet niitä jumalallisia neuvoja, jotka ovat kohonneet kaikkein armahtavaisimman kynän päivänkoitosta, ja kuunnelleet Hänen ääntänsä, olisivat useimmat maan kansat nyt kaunistetut Hänen opastuksensa koristein. Mikä oli ennalta säädetty, on kuitenkin täyttynyt.

Jälleen kerran ilmaisee Ikiaikaisen kieli tässä suurimmassa vankilassa asustaessaan nämä sanat, jotka ovat tähän lumivalkeaan kääröön kirjatut: Oi te ainoan tosi Jumalan rakastetut! Jättäkää alhaisten ja turmeltuneitten halujenne ahtaat asuinsijat ja edetkää sivu 261 Jumalan valtakunnan suunnattomaan mittaamattomuuteen ja asustakaatte pyhyyden ja irrottautuneisuuden vainioilla, jotta tekojenne sulotuoksu johdattaisi kaiken ihmiskunnan Jumalan katoamattoman kirkkauden valtameren äärelle. Välttäkää sekaantumasta tämän maailman asioihin ja kaikkeen sitä koskevaan sekä puuttumasta niiden toimiin, jotka ovat sen ulkonaisia johtajia.

Ainoa tosi Jumala, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, on uskonut kuninkaille maan hallinnan. Kenellekään ei ole annettu oikeutta toimia tavalla, joka olisi vastoin vallassa olevien harkittuja näkemyksiä. Itselleen Hän on varannut ihmissydänten kaupungit, ja tänä päivänä ovat näihin avaimina Hänen rakastettunsa, Hänen, joka on ylin totuus. Suokoon Jumala, että kukin heistä voisi kaikkein korkeimman nimen voimalla näiden kaupunkien portit aukaista. Tätä merkitsee tosi Jumalan auttaminen – aihe, johon Hänen kynänsä, joka saattaa aamun sarastamaan, on kaikissa kirjoissansa ja muistioissansa viitannut.

Jumalan rakastettujen tulee myös olla pitkämielisiä lähimmäisiänsä kohtaan sekä olla kaikesta niin pyhittäytyneitä ja irrottautuneita ja osoittaa sellaista vilpittömyyttä ja oikeamielisyyttä, että kaikki maan kansat voivat heidät tuntea Jumalan uskotuiksi ihmisten keskuudessa. Ajattele, miten ylhäisiin korkeuksiin Kaikkivaltiaan käskyt ovat kohonneet ja miten alhainen on se asumus, jossa nämä heikot sielut nyt asustavat. Siunattuja ovat ne, jotka varmuuden sivu 262 siivin ovat kiitäneet Herrasi, kaikkein armahtavaisimman kynän aukaisemiin taivaihin.

Katso, oi Dhabíh, mitkä teot Jumala, ylin totuus, on tehnyt. Sano sitten sinä: Miten suuri, miten suunnattoman suuri onkaan Hänen kaikki maailmat käsittävän mahtinsa voima! Korkealla, mittaamattoman korkealla on Hänen riippumattomuutensa kaiken luomakunnan yläpuolella ja yltämättömissä! Ylistetty, ylistetty olkoon Hänen lempeytensä – lempeys, joka on sulattanut niiden sydämet, jotka on johdatettu Jumalan luo.

Siitäkin huolimatta, että olemme vihollistemme käsissä joutunut kestämään lukemattomia koettelemuksia, Me olemme maailman kaikille hallitsijoille julistanut, mitä Jumala on julistaa tahtonut, jotta kaikki kansat tulisivat tietämään, etteivät minkäänlaiset kärsimykset voi estää Ikiaikaisen kynää täyttämästä tarkoitustansa. Hänen kynänsä liikkeistä määrää Jumala, joka on murenevien ja lahoavien luiden muovaaja.

Tätä kaikkein mahtavinta tavoitetta ajatellen tulee niiden, jotka Häntä rakastavat, vyöttää kilvoituksensa kupeet ja kiinnittää ajatuksensa kaikkeen, mikä on turvaava Jumalan asian voiton, eikä tehdä alhaisia ja halveksittavia tekoja. Jos hetkisenkään tarkastelisit Hänen näkyväisiä tekojansa ja toimiansa, joka on ikuinen totuus, sinä lankeaisit maahan ja huudahtaisit: Oi Sinä, joka olet herrain Herra! Todistan, että Sinä olet koko luomakunnan Herra ja kaikkein olevaisten, niin näkyvien kuin näkymättömien, kasvattaja. sivu 263 Todistan, että Sinun voimasi on sulkenut sisäänsä koko maailmankaikkeuden ja etteivät maan joukot voi Sinua koskaan kauhistaa eikä kaikkien kansojen ja kansakuntien valta estää Sinua toteuttamasta tarkoitustasi. Minä tunnustan, ettei Sinulla ole muuta toivetta kuin koko maailman uudeksi luominen ja sen kansojen ykseyden vakiinnuttaminen sekä kaikkien niiden pelastaminen, jotka siinä asuvat.

Mieti hetki ja ajattele, miten tulee käyttäytyä niiden, jotka ovat Jumalan rakastettuja, ja mihin korkeuksiin heidän tulee kohota. Rukoile kaikkina aikoina Herraasi, armon Jumalaa auttamaan heitä tekemään, mitä Hän tahtoo. Hän totisesti on kaikkein voimallisin, kaikkein kirkkain, kaikkitietävä.

Oi Dhabíh! Tälle Vääryyttäkärsineelle määrätty vankeus ei ole Hänelle ollut mitenkään vahingoksi eikä se voi Hänelle milloinkaan vahingoksi olla; ei myöskään Hänen kaiken maallisen tavaransa menettäminen, ei Hänen maastakarkotuksensa eikä edes Hänen marttyyrikuolemansa ja ulkonainen nöyryytyksensä voi Hänelle minkäänlaista vahinkoa tuottaa. Sen sijaan Häntä voivat vahingoittaa ne pahat teot, joita Jumalan rakastetut tekevät ja joiden he väittävät lähteneen Hänestä, joka on ylin totuus. Tämä on kärsimys, joka Minua koettelee, ja tästä on todistajanani itse Hän, joka on voimallinen yli kaiken. Syvästi ovat Minua haavoittaneet Bayánin kansan joka päivä esittämät väitteet. Toiset ovat julistaneet uskollisuuttansa sivu 264 yhdelle oksistani2, toiset taas ovat omin päin tuoneet julki väitteitänsä ja toimineet omien pyyteittensä mukaan.

Oi Dhabíh! Ylevyyden kieli lausuu: Kautta oman itseni, joka puhuu totuuden! Tässä kaikkein mahtavimmassa ilmoituksessa ovat kaikki menneet uskontojärjestelmät saavuttaneet korkeimman ja lopullisen täyttymyksensä. Ken Hänen jälkeensä väittää saaneensa ilmoituksen, on varmasti valehteleva petkuttaja. Me rukoilemme Jumalaa, että Hän armossansa auttaisi sellaista ihmistä perumaan ja hylkäämään väitteensä. Jos hän katuu, Jumala on epäilemättä hänelle anteeksi antava. Mutta jos hän hellittämättä pysyy erheessänsä, Jumala on varmasti lähettävä alas jonkun, joka on häntä säälittä kohteleva. Hän totisesti on kaikkivaltias, kaikkein voimallisin.

Katso, kuinka Bayánin kansalta on täydellisesti jäänyt käsittämättä, että kaiken Minun edellisen ilmaisijani ja Minun kauneuteni sanansaattajan ilmoittaman ainoana tarkoituksena on ollut Minun ilmoitukseni ja Minun asiani julistaminen. Milloinkaan – ja tästä todistaa Hän, joka on ylin totuus – ei Hän olisi, paitsi Minun tähteni, julistanut, mitä Hän julisti. Huomaa, miten tämä mieletön kansa on pitänyt leikkinä ja rattona Hänen asiaansa – Hänen, joka on kaiken omistava, saavuttamaton! Joka päivä heidän sydämensä punovat uusia juonia ja heidän mielikuvituksensa ohjaa heitä etsimään uutta piiloa. Jos totta sivu 265 olisi, mitä he sanovat, kuinka silloin voitaisiin turvata Herrasi asian vakaus? Pohdi tätä sydämessäsi ja ole niitä, jotka ovat terävänäköiset, jotka tunnollisesti tutkivat, jotka ovat pyrkimyksessänsä horjuttamattomat ja uskossansa luottavaiset. Niin vahva tulisi olla sinun varmuutesi, että vaikka koko ihmiskunta esittäisi väitteitä, joiden kaltaisia yksikään ihminen ei ole ennen esittänyt eikä mikään kieli keksinyt, sinä et kiinnittäisi niihin mitään huomiota vaan torjuisit ne luotasi ja kääntäisit kasvosi Häneen, joka on kaikkien maailmoiden palvonnan kohde.

Oman itseni vanhurskauden kautta! Suuri, mittaamattoman suuri on tämä asia! Mahtava, käsittämättömän mahtava on tämä päivä! Todella siunattu on se ihminen, joka on luopunut kaikesta ja kiinnittänyt silmänsä Häneen, jonka kasvot ovat vuodattaneet valoansa kaikille, jotka ovat taivaissa, ja kaikille, jotka ovat maan päällä.

Tarkka on sinun näkösi oltava, oi Dhabíh, ja timantinluja sinun sielusi sekä vaskesta valetut sinun jalkasi, jos mielit kestää järkkymättä ihmisen povessa kuiskivien itsekkäiden pyyteitten hyökkäykset. Tämä on se ehdoton velvoitus, joka kaikkein korkeimman nimen kynä on ikiaikaisen kuninkaan tahdosta innoitettu ilmaisemaan. Varjele sitä kuin silmäterääsi ja ole kiitollisia. Ponnistele yötä päivää palvellaksesi Hänen asiaansa, joka on ikuinen totuus, ja ole irrottautunut kaikesta paitsi Hänestä. Kautta oman itseni! Kaikki, minkä tänä päivänä näet, on katoava! Äärettömän korkea on sinun asemasi oleva, jos pysyt horjumattomana sivu 266 Herrasi asiassa. Hänen tykönsä johtavat kiireiset askelesi, ja Hänessä on sinun viimeinen leposijasi.

1 Muhammad Ismá'íl-i-Kásháni, jolle Bahá'u'lláh antoi arvonimen Dhabíh (Uhri); ks. myös Selityksiä.

2 Bahá'u'lláhin pojista.