Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

114: Kuule, oi kuningas, Häntä, joka puhuu…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

114: Kuule, oi kuningas, Häntä, joka puhuu…

Kuule, oi kuningas1, Häntä, joka puhuu totuuden, Häntä, joka ei pyydä sinulta palkaksensa mitään siitä, minkä Jumala on katsonut hyväksi sinulle lahjoittaa, ja joka erehtymättömästi kulkee suoraa tietä. Jumalan, sinun Herrasi tykö Hän sinua kutsuu ja osoittaa sinulle oikean suunnan, tien, joka johtaa todelliseen autuuteen, jotta sinäkin voisit olla niitä, joiden on hyvin oleva.

Varo, oi kuningas, kokoamasta ympärillesi sellaisia ministereitä, jotka seuraavat turmeltuneista taipumuksistansa syntyneitä haluja ja ovat suhtautuneet välinpitämättömästi siihen, mitä heidän käsiinsä on sivu 252 uskottu sekä selvästi pettäneet luottamustehtävänsä. Ole toisia kohtaan antelias, niin kuin Jumala on ollut antelias sinua kohtaan, äläkä jätä kansasi etuja sellaisten ministerien armoille. Älä luovu Jumalan pelosta vaan ole niitä, jotka toimivat nuhteettomasti. Kokoa ympärillesi sellaiset ministerit, joissa voit tuntea uskon ja oikeudenmukaisuuden tuoksun, ja neuvottele heidän kanssaan ja valitse sitten, mikä sinun silmissäsi parasta on, ja ole niitä, jotka toimivat jalomielisesti.

Tiedä varmasti, että ken ei usko Jumalaan, ei ole luotettava eikä totuudellinen. Tämä on todellakin totuus, vääjäämätön totuus. Joka toimii petollisesti Jumalaa kohtaan, on petollisesti myös kuningastansa kohtaan toimiva. Mikään ei voi pidättää sellaista ihmistä pahuudesta, mikään ei voi estää häntä pettämästä lähimmäistänsä, mikään ei voi saada häntä vaeltamaan nuhteettomasti.

Varo luovuttamasta valtiosi asioitten ohjaksia toisten käsiin ja osoittamasta luottamustasi ministereille, jotka eivät ole luottamuksesi arvoisia, sekä kuulumasta niihin, jotka elävät piittaamattomuudessa. Karta niitä, joiden sydän on sinusta pois kääntynyt, älä luota heihin äläkä usko heidän hoitoonsa omia asioitasi tahi niiden asioita, jotka sinun uskoasi tunnustavat. Varo laskemasta sutta Jumalan lauman paimeneksi ja luovuttamasta Hänen rakkaittensa kohtaloa pahansuopaisten armoille. Älä luule, että ne, jotka rikkovat Jumalan käskyjä, olisivat luotettavia ja vilpittömiä uskossa, jota tunnustavat. Karta heitä ja varjele sivu 253 itseäsi valppaasti, jotteivät heidän juonensa ja kataluutensa sinua vahingoita. Käänny pois heistä ja kiinnitä katseesi Jumalaan, sinun Herraasi, kaikkein kirkkaimpaan, anteliaimpaan. Ken kokonaan antautuu Jumalalle, hänen kanssaan on Jumala varmasti oleva, ja ken panee kaiken luottamuksensa Jumalaan, häntä Jumala totisesti on suojeleva siltä, mikä häntä voisi vahingoittaa, ja varjeleva häntä jokikisen ilkeän juonittelijan jumalattomuudelta.

Jos kallistaisit korvasi Minun puheelleni ja noudattaisit neuvoani, Jumala korottaisi sinut niin korkeaan asemaan, etteivät koko maailmassa ainoankaan ihmisen aikeet voisi sinua loukata tai vahingoittaa. Noudata, oi kuningas, sisimmästä sydämestäsi ja kaikesta olemuksestasi Jumalan käskyjä äläkä kulje sortajan teitä. Tartu kansasi asioiden ohjaksiin ja pidä ne lujasti valtasi otteessa ja tutki henkilökohtaisesti kaikkea niitä koskevaa. Älköön sinulta mikään jääkö huomaamatta, sillä siinä on korkein hyvä.

Kiitä Jumalaa siitä, että Hän on sinut koko maailmasta valinnut ja tehnyt sinut niiden kuninkaaksi, jotka tunnustavat uskoasi. Sinun tulisi pitää arvossa sitä verratonta suosiota, jonka Jumala on sinulle osoittanut, ja lakkaamatta ylistää Hänen nimeänsä. Parhaiten voit Häntä kiittää, jos rakastat Hänen rakastettujansa sekä suojelet ja varjelet Hänen palvelijoitansa vilpillisten kataluudelta, jottei kukaan heitä enää voi sortaa. Sinun tulisi lisäksi nousta ja saattaa voimaan Jumalan laki heidän keskuudessaan, jotta sivu 254 olisit niitä, jotka seisovat lujasti Hänen lakinsa perustalla.

Jos saattaisit oikeudenmukaisuuden vuot virtaamaan alamaistesi keskuuteen, Jumala varmasti auttaisi sinua sekä näkymättömin että näkyvin sotajoukoin ja vahvistaisi sinua toimissasi. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Hänen ovat koko luomakunta ja sen valtius. Hänen tykönsä palaavat uskollisten teot.

Älä turvaa aarteihisi. Pane koko luottamuksesi Jumalan, sinun Herrasi armoon. Suo Hänen olla suojanasi kaikessa, mitä teet, ja ole niitä, jotka ovat alistuneet Hänen tahtoonsa. Anna Hänen olla auttajasi ja rikastu Hänen aarteistansa, sillä Hänen luonaan ovat taivaitten ja maan aarreaitat. Hän jakaa aarteitansa, kenelle Hän tahtoo, ja pidättää ne, keneltä tahtoo. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, kaiken omistava, kaikkein ylistetyin. Kaikki ovat köyhiä Hänen armonsa ovella, kaikki ovat avuttomia Hänen yliherruutensa ilmaisemisen edessä ja kaikki rukoilevat Hänen suosionsa osoituksia.

Pysy kohtuuden rajoissa ja ole oikeudenmukainen niille, jotka sinua palvelevat. Anna heille heidän tarpeidensa mukaan, mutta älä niin runsaasti, että he voisivat itselleen rikkauksia koota, koristella itsensä, kaunistaa kotinsa, hankkia tavaroita, joista ei heille ole mitään hyötyä, ja kuulua niihin, jotka elävät ylenpalttisen tuhlaavaisesti. Kohtele heitä ehdottoman oikeudenmukaisesti, niin ettei yksikään heidän joukossansa kärsi puutetta eikä yksikään elä yltäkylläisyydessä. sivu 255 Tämä on vain ilmeistä oikeudenmukaisuutta.

Älä anna alhaisten hallita ja valvoa niitä, jotka ovat jaloja ja kunnioitettavia, äläkä salli ylevämielisten jäädä halveksittavien ja arvottomien armoille, sillä näin Me näimme asioiden olevan saapuessamme kaupunkiin2 ja siitä todistamme. Näimme kaupungin asukasten joukossa joitakin, jotka hallitsivat suuria omaisuuksia ja elivät ylenmääräisten rikkauksien ympäröiminä, kun taas toiset olivat äärimmäisessä puutteessa ja säälittävässä köyhyydessä. Tämä on täysin sopimatonta sinun yliherruudellesi ja arvotonta sinun asemallesi.

Ota vastaan neuvoni ja pyri hallitsemaan oikeamielisesti ihmisten keskuudessa, jotta Jumala voisi korottaa nimesi ja levittää oikeudenmukaisuutesi mainetta kaikkeen maailmaan. Varo laajentamasta ministereittesi valtaa alamaistesi kustannuksella. Pelkää köyhien ja sydämeltänsä vilpittömien huokauksia ja hallitse heitä lempeästi, sillä jokaisen aamun sarastaessa he vaikeroivat ahdinkoansa. He totisesti ovat sinun aarteesi maan päällä. Niinpä sinun tulee varjella aarteitasi niiden hyökkäyksiltä, jotka tahtovat sinua ryöstää. Ota selvää heidän asioistansa ja tutustu heidän tilaansa joka vuosi, vieläpä joka kuukausi, äläkä ole niitä, jotka eivät huolehdi velvollisuuksistansa.

Pidä Jumalan pettämätöntä vaakaa silmiesi edessä sivu 256 ja ikään kuin itse Jumalan tykönä seisten punnitse tekosi tuolla vaa'alla elämäsi jokaisena päivänä ja jokaisena hetkenä. Tee tili itsestäsi ennen kuin sinut vaaditaan tilille sinä päivänä, jolloin yhdelläkään ihmisellä ei Jumalan pelosta ole oleva voimaa pysyä pystyssä, päivänä, jolloin piittaamattomien sydämet joutuvat vavistuksen valtaan.

Jokaisen kuninkaan kuuluisi olla antelias kuin aurinko, joka vaalii kaiken kasvua suoden jokaiselle osansa ja jonka siunaukset eivät ole siitä itsestään vaan ovat Hänen säätämiään, joka on kaikkein voimallisin, kaikkivaltias. Kuninkaan tulisi olla yhtä jalomielinen ja aulis armossansa, kuin ovat pilvet, joiden anteliaisuuden sadekuurot lankeavat kaikkeen maahan Hänen käskystänsä, joka on ylhäisin säätäjä, kaikkitietävä.

Varo kokonaan luovuttamasta valtiosi asioita toisen käsiin. Kukaan ei voi suorittaa tehtäviäsi paremmin kuin sinä itse. Näin Me saatamme tietoosi viisauden sanamme ja ilmoitamme sen, mikä auttaa sinua siirtymään sorron vasemmalta kädeltä oikeudenmukaisuuden oikealle kädelle sekä lähestymään Hänen suosionosoitustensa välkehtivää valtamerta. Tällaista tietä ovat kulkeneet kuninkaat, jotka ennen sinua elivät, kuninkaat, jotka suhtautuivat alamaisiinsa puolueettomasti ja vaelsivat ehdottoman oikeudenmukaisuuden polkuja.

Sinä olet Jumalan varjo maan päällä. Pyri siis toimimaan tämän ylevän ja majesteettisen aseman arvoisesti. Jos et noudata sitä, minkä Me olemme sinulle sivu 257 ilmoittanut ja opettanut, olet totisesti halventava tuota suurta ja verratonta kunniaa. Palaja siis Jumalan tykö ja turvaa Häneen täydellisesti, puhdista sydämesi maailmasta ja kaikista sen turhuuksista äläkä anna ainoankaan vieraan rakkauden asettua siihen asumaan. Vasta kun vapautat sydämesi tuonkaltaisen rakkauden vähäisimmästäkin jäljestä, voi Jumalan valon kirkkaus vuodattaa sinne hohdettansa, sillä kenellekään ei ole Jumala antanut kuin yhden sydämen. Totisesti näin on määrätty ja kirjoitettu Hänen ikiaikaisessa kirjassansa. Ja koska ihmissydän sellaisena, miksi Jumala on sen luonut, on yksi ja jakamaton, sinun on pidettävä huoli siitä, että myös sen kiintymykset ovat yksi ja jakamaton. Pysy siis koko kiintymyksesi voimin Hänen rakkaudessansa ja tyhjennä sydämesi kaikesta muusta rakkaudesta, jotta Hän voisi auttaa sinua ykseytensä valtamereen upottautumaan ja toimimaan ainoutensa puolustajana. Jumala on todistajani. Ainut tarkoitukseni ilmoittaessani sinulle nämä sanat on vapauttaa sinut maailman katoavaisuudesta ja auttaa sinua astumaan ikuisen kirkkauden valtakuntaan, jotta voisit, jos Jumala niin suo, kuulua niihin, jotka siellä asuvat ja hallitsevat. – –

Vannon Jumalan kautta, oi kuningas! En tahdo sinulle esittää valitusta niitä vastaan, jotka Minua vainoavat. Suruni ja murheeni Minä ilmaisen yksin Jumalalle, joka on Minut ja heidät luonut, joka tuntee tarkoin meidän tilamme ja joka valvoo kaikkia asioita. Minä tahdon varoittaa heitä heidän tekojensa sivu 258 seuraamuksista, jotta he kenties pidättyisivät kohtelemasta muita, niin kuin he ovat Minua kohdelleet, ja olisivat niitä, jotka ottavat varteen Minun varoitukseni.

Koettelemukset, jotka ovat Meitä kohdanneet, puute, jota joudumme kärsimään, ne monet vaikeudet, jotka Meitä ympäröivät, tulevat kaikki katoamaan, kuten tulevat katoamaan kaikki ne ilot, joihin he ovat mielistyneet, ja se yltäkylläisyys, jota he nauttivat. Tämä on totuus, jota ainutkaan ihminen maan päällä ei voi torjua. Pian tulevat päättymään ne päivät, joina Meidän on ollut pakko maan tomussa asustaa, kuten tulevat päättymään nekin päivät, joina he istuvat kunniaistuimilla. Jumala on varmasti tuomitseva oikeudenmukaisesti Meidän ja heidän välillämme, ja Hän totisesti on tuomareista paras.

Me kannamme kiitosta Jumalalle kaikesta, mikä Meitä on kohdannut, ja kestämme kärsivällisesti sen, mitä Hän menneisyydessä on määrännyt tai on vastakin määräävä. Häneen olen pannut luottamukseni, Hänen käsiinsä olen uskonut asiani. Hän on varmasti palkitseva kaikki, jotka kärsivällisesti ja Häneen luottaen kestävät. Hänen on koko luomakunta ja sen valtius. Hän ylentää, kenet Hän tahtoo, ja kenet Hän tahtoo, Hän alentaa. Häntä ei vaadita teoistansa vastaamaan. Hän on totisesti kaikkein kirkkain, kaikkivaltias.

Kuuntele tarkkaavaisesti, oi kuningas, sanoja, jotka Me olemme sinulle osoittanut. Saata sortaja luopumaan sortovallastansa ja erota vääryyden tekijät sivu 259 uskoasi tunnustavien joukosta. Jumalan vanhurskauden kautta! Niin ankarat ovat kohtaamamme koettelemukset olleet, että jokainen kynä, joka niistä kertoo, joutuu ahdistuksen valtaan. Ei ainutkaan, joka todella uskoo ja Jumalan ykseyttä puolustaa, voi kestää niiden kuvailemisen kuormaa. Niin suuret ovat kärsimyksemme olleet, että yksinpä vihollistemme silmät, saati sitten jokaisen ymmärtäväisen ihmisen, ovat vuodattaneet kyyneleitä vuoksemme. Ja kaikki nämä koettelemukset Me olemme joutunut kokemaan, vaikka olemme kääntynyt puoleesi ja kehottanut kansaa käymään sinun suojaasi, jotta sinä voisit olla niiden linnoituksena, jotka Jumalan ykseyteen uskovat ja sitä puolustavat.

Olenko Minä, oi kuningas, milloinkaan ollut sinua kohtaan tottelematon? Olenko milloinkaan rikkonut ainuttakaan lakiasi vastaan? Voiko yksikään sinua 'Iráqissa edustaneista lähettiläistäsi esittää ainuttakaan todistetta, jonka nojalla voitaisiin osoittaa Minun olleen sinulle uskoton? Ei, kautta Hänen, joka on kaikkien maailmoiden Herra! Hetkenkään vertaa Me emme ole kapinoinut sinua tahi sinun lähettiläitäsi vastaan. Ja suokoon Jumala, ettemme koskaan sinua vastaan kapinoikaan, vaikka osaksemme tulisivat vieläkin ankarammat koettelemukset kuin mitkään näihin asti kokemamme.

Päivin ja öin, illoin ja aamuin Me rukoilemme Jumalaa puolestasi, jotta Hän armossansa auttaisi sinua olemaan kuuliainen itsellensä ja noudattamaan käskyjänsä sekä varjelisi sinua jumalattomien joukoilta. sivu 260 Tee siis, kuten hyväksi näet, ja kohtele Meitä arvosi mukaisesti ja valta-asemaasi vastaavasti. Älä unhota Jumalan lakia missään, mitä sitten tahdotkin saavuttaa, nyt tai tulevaisuudessa. Sano: Ylistetty olkoon Jumala, kaikkien maailmoiden Herra!

1 Sultán 'Abdu'l-'Azíz.

2 Konstantinopoli.