Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

113: Kuvitteletko sinä, oi sháhin ministeri…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

113: Kuvitteletko sinä, oi sháhin ministeri…

Kuvitteletko sinä, oi sháhin ministeri, joka olet kaupungissa1, että Jumalan asian lopullinen kohtalo on Minun kädessäni? Luuletko, että Minun vangitsemiseni, tai kärsittäväkseni langetettu häpeä, tai edes kuolemani ja täydellinen tuhoutumiseni voisivat sen suuntaa muuttaa? Viheliäistä on se, mitä sinä olet sydämessäsi kuvitellut! Olet todellakin niitä, jotka seuraavat sydämensä sepittämiä turhia kuvitelmia. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Voimallinen on Hän ilmaisemaan asiansa ja ylentämään todistuksensa sekä täyttämään tahtonsa, olipa se mikä tahansa, ja korottamaan sen niin korkeaan asemaan, etteivät sinun kätesi eivätkä niiden kädet, jotka ovat Hänestä pois kääntyneet, voi milloinkaan siihen koskea tahi sitä vahingoittaa.

sivu 239Uskotko, että sinulla on valta kumota Hänen tahtonsa, estää Häntä toteuttamasta tuomiotansa tai pidättää Häntä käyttämästä yliherruuttansa? Luuletko, että mikään taivaissa tahi maan päällä voi vastustaa Hänen uskoansa? Ei, kautta Hänen, joka on ikuinen totuus! Mikään koko luomakunnassa ei voi tehdä tyhjäksi Hänen tarkoitustansa. Heitä siis pois se tyhjä harha, jota seuraat, sillä milloinkaan ei tyhjä harha voi täyttää totuuden sijaa. Ole niitä, jotka ovat katuneet vilpittömästi ja palanneet Jumalan tykö, Jumalan, joka on sinut luonut, sinua ravinnut ja sinusta ministerin uskoasi tunnustavien keskuuteen tehnyt.

Tiedä lisäksi, että Hän on se, joka oman käskynsä voimasta on luonut kaiken, mikä on taivaissa, ja kaiken, mikä on maan päällä. Kuinka siis voisikaan sellainen, joka on Hänen käskystänsä luotu, päästä Hänestä voitolle? Korkealla teidän kuvitelmienne yläpuolella on Jumala, oi te vihankaunan ihmiset! Jos tämä asia on Jumalasta, ei ainutkaan ihminen voi sitä vastustaa; jos se ei Jumalasta ole, ovat joukossanne olevat jumaluusoppineet sekä ne, jotka seuraavat turmeltuneita halujansa, samoin kuin ne, jotka ovat Häntä vastaan kapinoineet, varmasti kyllin lukuisat sen kukistamaan.

Etkö ole kuullut, mitä eräs faraon sukua oleva mies, joka oli uskova, muinoin lausui, ja minkä Jumala kertoi apostolillensa, jonka Hän on valinnut ylitse kaikkien ihmisten ja jolle on uskonut sanomansa ja jonka on tehnyt armonsa lähteeksi kaikille, jotka maan päällä asustavat? Hän sanoi, ja Hän totisesti sivu 240 puhuu totuuden: ”Surmaatteko miehen sen tähden, että hän sanoo: Jumala on minun Herrani, kun hän jo on tullut luoksenne mukanaan todisteet tehtävästänsä? Ja jos hän onkin valehtelija, niin lankeaa hänen valheensa hänen itsensä päälle, mutta jos hän on totuudellinen, niin ainakin jokin siitä, millä hän teitä uhkaa, on teidät kohtaava.”2 Tämän on Jumala rakastetullensa erehtymättömässä kirjassansa ilmoittanut.

Ja kuitenkaan te ette ole ottaneet korviinne Hänen käskyänsä, ette ole välittäneet Hänen laistansa ettekä piitanneet Hänen neuvostansa, jotka ovat Hänen kirjaansa merkityt, vaan olette olleet niitä, jotka ovat kauas Hänestä eksyneet. Kuinka monet ovatkaan ne, jotka joka vuosi, joka kuukausi on teidän tähtenne surmattu! Kuinka moninaiset ne vääryydet, joihin te olette syyllistyneet – vääryydet, joiden kaltaisia luomakunnan silmä ei ole ennen nähnyt eikä ainutkaan aikakirja muistiin merkinnyt! Kuinka monet ovatkaan ne lapset ja imeväiset, jotka teidän julmuutenne tähden ovat orvoiksi joutuneet, kuinka monet ne isät, jotka ovat poikansa menettäneet, oi te vääryyden tekijät? Kuinka monasti onkaan sisar riutunut veljeänsä murehtien ja vaimo vaikeroinut miestänsä ja ainutta elättäjäänsä?

Kasvamistaan kasvoi teidän vääryytenne, kunnes te viimein surmasitte Hänet, joka ei milloinkaan ole kääntänyt silmiänsä pois Jumalan, kaikkein ylevimmän, kaikkein korkeimman kasvoista. Olisittepa sivu 241 edes surmanneet Hänet, niin kuin ihmisten keskuudessa on tapana toinen ihminen surmata! Mutta te surmasitte Hänet sellaisissa oloissa, ettei kukaan ole kuunaan nähnyt vastaavaa. Taivaat itkivät katkerasti Hänen tähtensä ja Jumalaa lähellä olevat sielut vaikeroivat Hänen kärsimystänsä. Eikö Hän ollut profeettanne ikivanhan huoneen vesa? Eikö Hänen maineensa apostolin suoraan polveutuvana jälkeläisenä ollut kantautunut keskuuteenne? Miksi siis teitte Hänelle, mitä yksikään ihminen ei ole toiselle tehnyt, miten kauas menneisyyteen katsonettekin? Kautta Jumalan! Milloinkaan ei luomakunnan silmä ole nähnyt mitään teidän kaltaistanne! Te surmaatte profeettanne huoneen vesan ja riemuitsette ja pidätte iloa kunniasijoillanne! Te kiroatte niitä, jotka olivat ennen teitä ja syyllistyivät siihen, mihin itse olette syyllistyneet, ettekä te lainkaan käsitä omien rikkomustenne kauheutta!

Ole vilpitön arvostelussasi! Toimivatko ne, jotka te kiroatte, joiden päälle te turmiota manaatte, toimivatko he toisin kuin te itse? Eivätkö he surmanneet profeettansa jälkeläistä, niin kuin te olette oman profeettanne jälkeläisen surmanneet? Eikö oma menettelynne vastaa heidän menettelyänsä? Miksi siis väitätte heistä eroavanne, oi te, jotka kylvätte eripuraa ihmisten keskuuteen?

Ja kun te riistitte Hänen henkensä, nousi muuan Hänen seuraajistansa kostamaan Hänen kuolemansa. Kukaan ei häntä tuntenut, eikä hänen laatimaansa suunnitelmaa kukaan huomannut. Lopulta hän teki sivu 242 sen, mikä oli ennalta säädetty. Niinpä teidän ei pidä syyttämän ketään paitsi itseänne niistä teoista, joita te olette tehneet, arvostelisittepa vain vilpittömästi. Onko maan päällä ketään, joka olisi tehnyt, minkä te tehneet olette? Ei ainuttakaan, kautta Hänen, joka on kaikkien maailmoiden Herra!

Kaikki maailman hallitsijat ja kuninkaat osoittavat kunnioitusta ja arvonantoa profeettojensa ja pyhien miestensä jälkeläisille, jospa sen vain tajuaisitte. Te puolestanne olette syypäät tekoihin, joiden kaltaisia kukaan ei ole koskaan suorittanut. Teidän rikkomuksenne ovat saattaneet jokaisen ymmärtäväisen sydämen surusta riutumaan. Ja kuitenkin te olette yhä syvälle piittaamattomuuteenne vajonneet ettekä ole tekojenne jumalattomuutta käsittäneet.

Te olette takertuneet tottelemattomuuteenne, kunnes te viimein nousitte Meitä vastustamaan, vaikkemme ollut syyllistynyt mihinkään, mikä olisi oikeuttanut vihamielisyytenne. Ettekö te pelkää Jumalaa, joka on teidät luonut ja muovannut, on antanut teidän päästä valta-asemaanne ja liittänyt teidät niihin, jotka ovat Hänelle antautuneet.3 Miten kauan te vielä takerrutte tottelemattomuuteenne? Miten kauan kieltäydytte ajattelemasta? Miten kauan vielä, ennen kuin havahdutte uneliaisuudestanne ja heräätte piittaamattomuudestanne? Miten kauan vielä pysytte tietämättöminä totuudesta?

Pohdi sydämessäsi. Onnistuiko teidän, vaikka sivu 243 näin käyttäydyitte ja toimitte, tukahduttaa Jumalan tulta tahi sammuttaa Hänen ilmoituksensa valoa, joka on kietonut kirkkauteensa ne, jotka ovat kuolemattomuuden aaltoilevaan valtamereen upottautuneet, ja on kiehtonut niiden sieluja, jotka todella uskovat Hänen ykseyteensä ja sitä puolustavat? Ettekö tiedä, että Jumalan käsi on teidän kättänne korkeammalla, että Hänen väistämätön säädöksensä on kaikkien teidän hankkeittenne yläpuolella, että Hän on palvelijoitansa ylempänä, että Hän on tarkoituksensa tasalla, että Hän tekee, mitä Hän tahtoo, eikä Häntä vaadita vastaamaan mistään, mitä ikinä Hän halunneekin, että Hän säätää, minkä Hän hyväksi katsoo, ja että Hän on kaikkein voimallisin, kaikkivaltias? Jos te tämän todeksi uskotte, miksette sitten lakkaa synnyttämästä levottomuutta ja elä sovussa keskenänne?

Joka päivä te syyllistytte uuteen vääryyteen ja kohtelette Minua, kuten Minua menneisyydessäkin kohtelitte, vaikken Minä milloinkaan pyrkinyt teidän asioihinne puuttumaan. Milloinkaan en ole teitä vastustanut enkä lakejanne vastaan kapinoinut. Katsokaa, miten te viimein olette saattanut Minut vangiksi tähän kaukaiseen maahan! Tietäkää varmasti, ettei se, mitä teidän kätenne tahi uskottomien kädet ovat aikaan saaneet, tule Jumalan asiaa tai Hänen teitänsä muuttamaan, kuten se ei voinut niitä menneisyydessäkään muuttaa.

Ottakaa varteen varoitukseni, te Persian kansa! Jos Minut teidän käsissänne surmataan, Jumala on varmasti nostava toisen täyttämään Minun kuolemani sivu 244 tyhjäksi jättämää sijaa, sillä niin on Jumala hamasta muinaisuudesta menetellyt, ettekä te voi Jumalan menettelytavoissa mitään muutoksia havaita. pyrittekö sammuttamaan Jumalan valon, joka loistaa Hänen maailmaansa? Pois on Jumala kääntynyt siitä, mitä te haluatte. Täydelliseksi on Hän tekevä valonsa, vaikka te sitä sydäntenne salassa kammoksuisittekin.

Pysähdy miettimään hetkiseksi, oi ministeri, ja ole vilpitön arvostelussasi. Mitä Me olemme tehnyt, mikä olisi voinut oikeuttaa sinut herjaamaan Meitä kuninkaan ministereille sekä seuraamaan omia halujasi, vääristämään totuutta ja lausumaan Meistä solvauksiasi? Emme ole toisiamme koskaan tavanneet paitsi silloin, kun Me Imám Husaynin marttyyrikuoleman muistojuhlaa vietettäessä sinut isäsi talossa tapasimme. Noissa tilaisuuksissa kenenkään ei ole ollut mahdollista perehdyttää toisia mielipiteisiinsä ja uskomuksiinsa sen paremmin keskusteluin kuin esitelminkään. Sinä olet vahvistava sanojeni totuuden, jos olet totuudellisia. En ole käynyt muissakaan kokouksissa, joissa sinä tahi kukaan toinenkaan olisitte voineet Minun ajatuksiini tutustua. Mitenkä siis langetit tuomiosi Minua vastaan, kun et ollut omilta huuliltani kuullut todistustani? Etkö ole kuullut, mitä Jumala, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, on sanonut: ”Älkää sanoko jokaiselle, joka ottaa teidät tervehdyksin vastaan: 'Sinä et ole uskova'.”4 ”Älä karkota sivu 245 pois niitä, jotka huutavat Herraansa aamuin ja illoin kaipuussansa nähdä Hänen kasvonsa.”5 Sinä olet tosiaankin luopunut siitä, minkä Jumalan kirja on määrännyt, ja kuitenkin pidät itseäsi uskovana.

Huolimatta siitä, mitä sinä olet tehnyt, Minä en – ja siitä on Jumala todistajani – kanna vähäisintäkään kaunaa sinua enkä ketään toistakaan kohtaan, vaikka joudummekin sinun ja toisten taholta kokemaan loukkauksia, joita ainutkaan Jumalan ykseyteen uskova ei saata suvaita. Asiani ei ole kenenkään muun kuin Jumalan kädessä eikä luottamukseni kenessäkään muussa kuin Jumalassa. Ennen pitkää tulevat sinun päiväsi päättymään niin kuin niidenkin päivät, jotka nyt julkeasti pöyhkeillen ylvästelevät lähimmäisensä edessä. Pian teidät kootaan Jumalan tykö, teidät vaaditaan vastaamaan teoistanne ja palkitaan kättenne töiden mukaan, ja kurja on syntisten asuinsija!

Kautta Jumalan! Jos sinä käsittäisit, mitä olet tehnyt, sinä varmasti itkisit katkerasti oman itsesi tähden ja etsisit turvaa Jumalasta ja riutuisit ja murehtisit kaikki elämäsi päivät, kunnes Jumala olisi sinulle anteeksi antanut, sillä Hän, totisesti, on kaikkein anteliain, kaikkisuopa. Aina kuolinhetkeesi asti sinä olet kuitenkin pysyvä piittaamattomuudessasi, koska olet kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta sisimmästä olemuksestasi askaroinut maailman turhuuksien parissa. Kuolemasi jälkeen sinä sivu 246 olet käsittävä, mitä Me olemme sinulle ilmoittanut, ja näkevä kaikki tekosi kirjoitettuna kirjaan, johon merkitään maan päällä asuvien kaikki teot, olivatpa ne painoltansa atomia suuremmat taikka vähemmät. Ota siis vaarin neuvostani ja anna sydämesi kuulla puhettani äläkä ole niitä, jotka suhtautuvat huolettomasti sanoihini tai hylkäävät Minun totuuteni. Älä ylvästele sillä, mitä sinulle on annettu. Kiinnitä silmäsi siihen, mitä Jumalan, hädässä auttajan, kaikkein kirkkaimman kirjassa on ilmoitettu. ”Ja kun he olivat unhottaneet saamansa varoitukset, Me aukaisimme heille kaiken portit”6, aivan niin kuin Me olemme sinulle ja sinun kaltaisillesi aukaissut portit tähän maailmaan ja sen koreuteen. Jää siis odottamaan, mitä tämän pyhän säkeen jälkiosassa luvataan, sillä tämä on lupaus Häneltä, joka on kaikkivaltias, kaikkiviisas – lupaus, joka ei ole valheeksi osoittautuva.

En tunne polkua, jonka olette valinneet ja jota vaellatte, oi vainolaisteni joukko! Me kutsumme teitä Jumalan tykö, muistutamme teitä Hänen päivästänsä ja ilmoitamme teille iloviestin jälleenyhtymisestänne Hänen kanssaan, johdatamme teitä Hänen kartanoonsa ja teille alas lähetämme merkit Hänen ihmeellisestä viisaudestansa, ja kuitenkin katso, kuinka te Meidät kiellätte, kuinka te kaiken sen kautta, mitä valhettelevat suunne ovat lausuneet, Meidät uskottomana tuomitsette ja kuinka te punotte juonianne Meitä vastaan! Ja kun Me ilmaisemme teille, sivu 247 mitä Jumala suuressa armossansa on Meille suonut, te sanotte: ”Se on pelkkää taikuutta.” Samoja sanoja lausuivat sukupolvet, jotka olivat ennen teitä ja teidän kaltaisenne, kunpa sen vain käsittäisitte.7 Siten te olette evänneet itseltänne Jumalan anteliaisuuden ja Hänen armonsa, ettekä tule niitä milloinkaan saamaan ennen sitä päivää, jona Jumala on tuominnut Meidän ja teidän välillämme, ja Hän totisesti on tuomareista paras.

Jotkut joukostanne ovat sanoneet: ”Hän on väittänyt olevansa Jumala.” Kautta Jumalan! Tämä on karkeata herjausta. Minä olen vain Jumalan palvelija, joka on uskonut Häneen ja Hänen merkkeihinsä, Hänen profeettoihinsa ja Hänen enkeleihinsä. Minun kieleni ja sydämeni, Minun sisäinen ja ulkoinen olemukseni todistavat, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän, että kaikki muut ovat Hänen käskystänsä luodut ja Hänen tahtonsa voimasta muovatut. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Luoja, kuolleista herättäjä, virvoittaja, surmaaja. Minä julistan maailmalle niistä suosionosoituksista, joita Jumala anteliaisuudessansa on Minulle suonut. Jos tämä on syntini, niin Minä totisesti olen syntisistä suurin. Minä ja Minun sukulaiseni olemme teidän armoillanne. Tehkää siis, niin kuin tahdotte, älkääkä osoittako empimystä, jotta Minä voisin palata Jumalan, Minun Herrani tykö ja päästä sinne, missä en teidän kasvojanne enää voi nähdä. Tämä todellakin on Minun hartain toiveeni, Minun sivu 248 kaikkein palavin haluni. Jumalalla totisesti on riittävä tieto ja selvyys Minun tilastani.

Kuvittele olevasi, oi ministeri, Jumalan kasvojen edessä! Vaikket sinä Häntä näe, Hän totisesti näkee sinut selkeästi. Tutki ja arvostele vilpittömästi asiaamme. Mitä Me olemme tehnyt, mikä olisi saanut sinut nousemaan Meitä vastaan ja valheellisesti Meistä kansalle puhumaan, jos lienet niitä, jotka ovat oikeudenmukaisia? Kuninkaan käskystä Me poistuimme Tihránista ja hänen luvallansa siirryimme 'Iráqiin asumaan. Jos Minä olin rikkonut häntä vastaan, miksi hän sitten Minut vapautti? Jos taas olin syytön mihinkään rikkomukseen, miksi te ahdistitte Meitä kärsimyksin, jollaisia ainutkaan teidän uskoanne tunnustava ei ole joutunut kestämään? Ovatko mitkään tekoni 'Iráqiin saavuttuani olleet omiaan loukkaamaan hallituksen arvovaltaa? Kenenkä voidaan sanoa havainneen käytöksessämme mitään moitittavaa? Tiedustele itse tuon maan asukkailta, jotta olisit niitä, jotka ovat nähneet totuuden.

Yksitoista vuotta Me asuimme tuossa maassa, kunnes sinne saapui sinun hallitustasi edustava ministeri, jonka nimeä kynämme ei huoli mainita, joka oli viinin orja, joka seurasi himojansa ja teki syntiä, oli itse turmeltunut ja turmeli 'Iráqin. Tästä voivat useimmat Baghdádin asukkaat todistaa, jos sitä heiltä tiedustaisit ja olisit niitä, jotka totuutta etsivät. Vääryyden kautta hän anasti lähimmäistensä omaisuutta, hylkäsi kaikki Jumalan lait sekä syyllistyi kaikkeen, minkä Jumala vain oli kieltänyt. Viimein hän halujansa sivu 249 seuraten nousi Meitä vastustamaan ja vaelsi väärämielisten teitä. Kirjeessänsä sinulle hän syytti Meitä, ja sinä uskoit ja myötäilit häntä vaatimatta häneltä minkäänlaista näyttöä tai luotettavia todisteita. Et pyytänyt mitään selvitystä etkä yrittänyt itsekään tutkia tai varmentaa asiaa, jotta olisit voinut erottaa totuuden vääryydestä ja asiaa selkeästi arvostella. Ota itse selvää siitä, millainen mies hän oli, kysymällä tuohon aikaan 'Iráqissa olleilta ministereiltä kuten myös kaupungin8 käskynhaltijalta sekä sen korkealta neuvonantajalta, jotta totuus sinulle paljastuisi ja jotta olisit asiaan perehtyneitä.

Jumala on todistajamme! Missään oloissa Me emme ole häntä emmekä muita vastustanut. Kaikissa olosuhteissa Me noudatimme Jumalan käskyjä emmekä milloinkaan ollut niitä, jotka lietsoivat levottomuuksia. Tämän hän itsekin todistaa. Hänen tarkoituksensa oli vangita Meidät ja lähettää Meidät takaisin Persiaan, jotta hän siten saavuttaisi lisää mainetta ja kunniaa. Sinä olet syyllistynyt samaan rikkomukseen ja täsmälleen samasta syystä. Jumalan, kaikkien korkeimman Herran, kaikkitietävän, silmissä te olette yhdenvertaiset.

Tarkoituksemme ei nämä sanat sinulle osoittaessamme ole lieventää murheemme taakkaa, ei myöskään taivuttaa sinua kenellekään puolestamme puhumaan. Ei, kautta Hänen, joka on kaikkien maailmoiden Herra! Olemme tämän asian kokonaisuudessaan sivu 250 sinulle esittänyt, jotta sinä kenties käsittäisit, mitä olet tehnyt, ja pidättäytyisit tuottamasta muille sellaisia kärsimyksiä, joita olet Meille tuottanut, sekä olisit niitä, jotka ovat vilpittömästi katuneet Jumalan edessä, joka on sinut ja kaiken luonut, ja voisit vastaisuudessa menetellä ymmärtäväisesti. Parempi on tämä sinulle kuin kaikki, minkä omistat, parempi ministerinvirkaasi, jonka päivät jo ovat luetut.

Varo, ettet johtuisi ummistamaan silmiäsi vääryydeltä. Kiinnitä sydämesi lujasti oikeudenmukaisuuteen äläkä muuta Jumalan uskoa, vaan ole niitä, joiden silmät ovat suunnatut Hänen kirjassansa ilmoitettuihin asioihin. Älä missään oloissa seuraa alhaisten halujesi houkutuksia. Noudata Jumalan, sinun Herrasi, suopean, ikiaikaisen lakia. Sinä olet varmasti jälleen maaksi muuttuva, ja olet tuhoutuva, niin kuin on tuhoutuva kaikki, mikä sinulle tuottaa mielihyvää. Tämän on totuuden ja kirkkauden kieli puhunut.

Etkö muista Jumalan entisaikaan antamaa varoitusta, jotta voisit olla niitä, jotka ottavat Hänen varoituksestansa vaarin? Hän sanoi: ”Siitä9 Me olemme teidät luonut ja siihen Me teidät palautamme, ja siitä teidät vielä kerran eloon herätämme.”10 Tämän on Jumala säätänyt kaikille, jotka maan päällä asuvat, olivatpa he ylhäisiä tahi alhaisia. Niinpä ei sen, joka maasta luotiin ja joka on siihen jälleen palaava ja siitä sivu 251 eloon herätetyksi tuleva, sovi käydä kopeaksi Jumalan ja Hänen rakastettujensa edessä, heitä ylpeästi pilkata ja olla täynnään ylimielistä halveksuntaa. Ei, vaan sinun ja sinun kaltaistesi tulee olla kuuliaisia niille, jotka ovat Jumalan ykseyden ilmaisijoita, ja osoittaa nöyryyttä uskollisille, jotka Jumalan tähden ovat luopuneet kaikesta ja irrottautuneet sellaisesta, mikä vangitsee ihmisten huomion ja johdattaa heidät pois Jumalan, kaikkein kirkkaimman, kaikkein ylistetyimmän polulta. Näin Me teille alas lähetämme sitä, mikä on hyödyttävä teitä ja on hyödyttävä niitä, jotka ovat panneet kaiken uskonsa ja luottamuksensa Herraansa.

1 Konstantinopoli.

2 Vrt. Qur'án 40:28.

3 Muslimit.

4 Vrt Qur'án 4:94.

5 Vrt Qur'án 6:52.

6 Vrt. Qur'án 6:44.

7 Vrt. Qur'án 10:76 – 81.

8 Baghdád.

9 Tomusta, maasta.

10 Vrt. Qur'án 20:57 ja 1 Moos. 3:19