Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

112: Katsokaa sekasortoa, joka monen vuoden…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

112: Katsokaa sekasortoa, joka monen vuoden…

Katsokaa sekasortoa, joka monen vuoden ajan on maailmaa koetellut, ja levottomuutta, joka sen kansat on vallannut. Joko sodat ovat sitä repineet tahi äkilliset ja ennalta arvaamattomat onnettomuudet sitä piinanneet. Vaikka sivu 237 maailma on täynnä kurjuutta ja epätoivoa, ainutkaan ihminen ei kuitenkaan ole pysähtynyt pohtimaan, mikä tämän syynä tahi aiheena voisi olla. Milloin vain tosi neuvonantaja lausui kehotuksen sanan, niin katso, he kaikki tuomitsivat Hänet villitsijänä ja hylkäsivät Hänen vaateensa. Miten hämmentävää, miten häkellyttävää tällainen menettely onkaan! Ei löydy kahta ihmistä, joiden voitaisiin sanoa olevan sekä ulkonaisesti että sisäisesti ykseydessä. Eripuran ja kaunan merkit ovat havaittavissa joka taholla, vaikka kaikki ovat luodut sopuun ja yhteisymmärrykseen. Korkein olento sanoo: Oi te suuresti rakastetut! Ykseyden pyhättö on pystytetty; älkää siis pitäkö toinen toistanne muukalaisina. Te olette yhden puun hedelmiä ja yhden oksan lehtiä. Me vaalimme toivoa, että oikeudenmukaisuuden valo loistaisi maailmalle ja puhdistaisi sen sortovallasta. Jos maailman kuninkaat ja hallitsijat, Jumalan voiman vertauskuvat – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa – nousisivat ja päättäisivät omistautua kaikelle, mikä edistää koko ihmiskunnan korkeimpia etuja, oikeudenmukaisuuden valta varmasti vakiintuisi ihmislasten keskuuteen, ja sen valon kirkkaus täyttäisi kaiken maan. Korkein olento sanoo: Maailman vakauden ja järjestyksen rakennelma on pystytetty palkkion ja rangaistuksen kaksoispylväiden varaan, ja niihin se on vastakin tukeutuva. – – Toisessa yhteydessä Hän on kirjoittanut: Varokaa, oi maailman hallitsijoiden joukko! Ei ole maan päällä voimaa, joka voittoisuudessansa olisi oikeudenmukaisuuden ja viisauden sivu 238 voiman veroinen. – – Siunattu on se kuningas, joka kulkee viisauden viiri edessään hulmuten ja oikeudenmukaisuuden pataljoonat taakseen koottuina. Hän totisesti on rauhan otsaa ja turvallisuuden kasvoja kaunistava koristus. Ei voi olla minkäänlaista epäilystä siitä, että maan kasvot muuttuisivat kokonaan, jos oikeudenmukaisuuden päiväntähti, jonka sortovallan pilvet ovat pimentäneet, vuodattaisi valonsa ihmisten ylle.