Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

111: Oi maailman kamppailevat kansat ja sukukunnat!...

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

111: Oi maailman kamppailevat kansat ja sukukunnat!...

Oi maailman kamppailevat kansat ja sukukunnat! Kääntäkää kasvonne ykseyttä kohden ja suokaa sen valon kirkkauden luoda teille loistettansa. Kokoontukaa yhteen ja päättäkää Jumalan itsensä tähden kitkeä pois kaikki, mikä synnyttää sivu 236 kiistoja keskuudessanne. Silloin on maailman suuren valonlähteen kirkkaus täyttävä kaiken maan ja sen asukkaat tuleva yhden kaupungin kansalaisiksi ja yhden ja saman valtaistuimen haltijoiksi. Elämänsä varhaisista vuosista asti tämä Vääryyttäkärsinyt on vain tätä toivetta vaalinut, ja vastakin Hän on vain sitä vaaliva. Ei voi olla minkäänlaista epäilystä siitä, että maailman kansat, kuuluvatpa ne mihin rotuun tai uskontoon tahansa, saavat innoituksensa samasta taivaallisesta lähteestä ja ovat saman Jumalan alamaisia. Erot niissä määräyksissä, joiden alaisuudessa ne elävät, olisi nähtävä noiden määräysten ilmaisemisen ajankohdan erilaisista tarpeista ja vaatimuksista johtuviksi. Muutamaa ihmisten turmeltuneisuuden tuomaa määräystä lukuunottamatta ne ovat kaikki Jumalan säätämiä ja Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa heijastumia. Nouskaa ja uskon voimalla varustautuneina murskatkaa turhanaikaisten kuvitelmienne jumalat, nuo keskuudessanne esiintyvän eripuran kylväjät. Pitäkää kiinni siitä, mikä teitä yhdistää ja lähentää. Tämä totisesti on ylevin sana, jonka äitikirja on teille alas lähettänyt ja ilmoittanut. Tästä todistaa ylevyyden kieli kirkkautensa tyyssijoilta.