Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

110: Korkein olento sanoo: Oi te ihmislapset…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

110: Korkein olento sanoo: Oi te ihmislapset…

Korkein olento sanoo: Oi te ihmislapset! Perustarkoitus, joka elähdyttää Jumalan uskoa ja Hänen uskontoansa, on suojata ihmissuvun etuja, edistää sen ykseyttä sekä vaalia rakkauden ja toveruuden henkeä ihmisten keskuudessa. Älkää siis antako tämän uskon muuttua eripuran ja riitojen lähteeksi. Tämä on suora tie, kiinteä ja vankkumaton perusta. Mitä ikinä tälle perustalle pystytetään, sen lujuutta eivät maailman muutokset ja vaihtelut voi milloinkaan vähentää eikä lukemattomien vuosisatojen kiertokulku sen rakennetta horjuttaa. Me toivomme, että maailman uskonnolliset johtajat ja sen hallitsijat yhteisvoimin nousisivat uudistamaan tätä ajanjaksoa sekä korjaamaan sen kohtaloita. Ajan tarpeita harkittuaan he neuvotelkoot keskenään ja innokkaan ja perusteellisen pohdinnan jälkeen antakoot sairaalle ja kovia kokeneelle maailmalle sen tarvitsemaa hoitoa. – – Vallanhaltijat sivu 235 ovat velvolliset noudattamaan kohtuutta kaikessa. Sillä kaikki, mikä ylittää kohtuuden rajat, lakkaa vaikuttamasta suotuisasti. Ajatelkaapa sellaisia asioita kuin vapaus ja sivistys. Miten suopeasti ymmärtäväiset ihmiset niihin suhtautunevatkin, niillä kuitenkin äärimmäisyyteen vietyinä on vahingollinen vaikutus ihmisiin. – – Suokoon Jumala, että hallitsijainsa sekä viisaittensa ja oppineittensa jalojen ponnistusten avulla maailman kansat saataisiin tajuamaan oma parhaansa. Kuinka kauan on ihmiskunta takertuva tottelemattomuuteensa? Kuinka kauan on vääryys jatkuva? Kuinka kauan saavatkaan sekasorto ja hämminki vallita ihmisten keskuudessa? Kuinka kauan saa eripura kuohuttaa yhteiskuntaa? Mutta voi! Toivottomuuden tuulet puhaltavat joka taholta, ja päivä päivältä lisääntyvät ihmissukua repivät ja ahdistavat riidat. Uhkaavien mullistusten ja sekasorron merkit voidaan jo nyt havaita, sillä vallitseva järjestys vaikuttaa surkean vajavaiselta. Rukoilen Jumalaa, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, että Hän armollisesti havahduttaisi maailman kansat, sallisi niiden pyrkimysten koitua niiden parhaaksi ja auttaisi niitä tekemään sitä, mikä on niiden aseman arvoista.