Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

109: Oi Kamál! Niitä korkeuksia, joihin ihminen…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

109: Oi Kamál! Niitä korkeuksia, joihin ihminen…

Oi Kamál! Niitä korkeuksia, joihin ihminen Jumalan armollisimman suosion avulla voi tänä päivänä kohota, ei hänen katseellensa vielä ole paljastettu. Olevaisuuden maailma ei koskaan ole ollut eikä vieläkään ole kypsä niiden paljastamiseen. Se päivä kuitenkin lähenee, jona niin suuren suosion mahdollisuudet tullaan Hänen käskystänsä ihmisille ilmaisemaan. Vaikka kansakunnat voimallansa varustautuisivat Häntä vastustamaan, vaikka maan kuninkaat liittoutuisivat Hänen asiaansa kukistamaan, on Hänen mahtinsa voima kestävä horjumatta. Hän totisesti puhuu totuuden ja kutsuu koko ihmiskuntaa Hänen tiellensä, joka on verraton, kaikkitietävä.

Kaikki ihmiset on luotu viemään eteenpäin alati edistyvää sivistystä. Kaikkivaltias on todistajani: Ei ole ihmisen aseman mukaista käyttäytyä kuin metsän sivu 234 pedot. Hänen arvollensa sopivia hyveitä ovat pitkämielisyys ja armahtavaisuus, armeliaisuus ja laupeus maan kaikkia kansoja ja sukukuntia kohtaan. Sano: Oi ystävät! Juokaa kylläksenne tästä kristallinkirkkaasta vuosta, jonka Hän, joka on nimien Herra, taivaallisen armonsa voimasta vuodattaa. Suokaa toistenkin Minun nimessäni sen vesistä nauttia, jotta ihmisten johtajat kaikissa maissa voisivat täydellisesti käsittää, mitä varten ikuinen totuus on ilmaistu ja mistä syystä heidät itsensä on luotu.