Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

105: Oi maailman kuninkaat! Hän, joka on…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

105: Oi maailman kuninkaat! Hän, joka on…

sivu 229Oi maailman kuninkaat! Hän, joka on kaikkien korkein Herra, on tullut. Valtakunta on Jumalan, kaikkivaltaisen suojelijan, itseolevan. Älkää palvoko ketään muuta kuin Jumalaa ja sädehtivin sydämin kohottakaa kasvonne Herranne, kaikkein nimien Herra, puoleen. Tämä on ilmoitus, jolle ei mikään, minkä te omistatte, milloinkaan voi vetää vertaa, jospa sen vain tietäisitte.

Näemme teidän riemuitsevan siitä, mitä olette muille koonneet, ja eristäytyvän niistä maailmoista, joista vain Minun varjeltu muistioni voi kertoa. Kokoamanne aarteet ovat johdattaneet teidät kauas perimmäisestä tavoitteestanne. Tämä on teille täysin sopimatonta, voisittepa sen vain ymmärtää. Puhdistakaa sydämenne kaikista maallisista tahroista ja kiiruhtakaa valtakuntaan, joka kuuluu Herrallenne, maan ja taivaan Luojalle, joka saattoi maailman vapisemaan ja sen kaikki kansat vaikeroimaan niitä lukuun ottamatta, jotka ovat kaikesta luopuneet ja pysyneet uskollisina sille, minkä kätketty muistio on säätänyt.

Tänä päivänä Hän, joka puhui Jumalan kanssa, on päässyt Ikiaikaisen valkeuteen ja juonut jälleenyhtymisen puhtaita vesiä tästä maljasta, joka on saattanut meret paisumaan. Siinai kiertää ilmoituksen päivänkoittoa, ja valtakunnan korkeuksista kuullaan Jumalan hengen äänen julistavan: ”Herätkää, oi te maan kopeat, ja kiirehtäkää Hänen tykönsä.” Karmel on tänä päivänä ikävöivästi palvoen rientänyt pääsemään Hänen kartanoonsa, ja Siionin sydämestä kajahtaa sivu 230 huuto: ”Lupaus on täytetty. Mikä oli Jumalan, kaikkein ylevimmän, kaikkivaltiaan, rakastetuimman pyhässä sanassa julistettu, on nyt ilmi saatettu.”

Oi maailman kuninkaat! Kaikkein ylhäisin laki on ilmoitettu tältä sijalta, tältä ylimaallisen kirkkauden näyttämöltä. Kaikki kätketty on saatettu päivänvaloon ylhäisimmän säätäjän tahdosta, Hänen, joka on julistanut viimeisen hetken koittaneen ja jonka voimasta kuu on halaistu ja jokainen kumoamaton käsky tulkittu.

Te olette vain vasalleja, oi maailman kuninkaat! Hän, joka on kuningasten kuningas, on ilmestynyt ihanimpaan kirkkauteensa verhoutuneena ja kutsuu teitä tykönsä. Hän on hädässä auttaja, itseoleva. Varokaa, ettei ylpeys estä teitä tuntemasta ilmoituksen alkulähdettä eivätkä tämän maailman asiat verhon lailla erota teitä Hänestä, joka on taivaan Luoja. Nouskaa palvelemaan Häntä, joka on kaikkein kansojen kaivattu ja on yhden sanansa voimalla luonut teidät ja määrännyt teidät iäti olemaan yliherruutensa vertauskuvia.

Jumalan vanhurskauden kautta! Me emme suinkaan tahdo anastaa teiltä valtakuntianne. Meidän tehtävämme on valloittaa ja saada omaksemme ihmisten sydämet. Niihin Bahán katse on kiintynyt. Tästä todistaa nimien valtakunta, voisittepa sen vain käsittää. Ken seuraa Herraansa, luopuu maailmasta ja kaikesta siinä olevasta. Kuinka paljon enemmästä täytyykään siis irrottautua Hänen, joka on näin ylhäisessä asemassa! Hyljätkää palatsinne ja rientäkäätte etsimään sivu 231 pääsyä Hänen valtakuntaansa. Tämä on totisesti oleva teidän parhaaksenne niin tässä kuin tulevassakin maailmassa. Tästä todistaa korkeuksien valtakunnan Herra, jospa te sen vain tietäisitte.

Kuinka suuri siunaus odottaakaan kuningasta, joka nousee auttamaan Minun asiaani Minun valtakunnassani ja irrottautuu kaikesta paitsi Minusta! Sellainen kuningas luetaan karmosiininpunaisen arkin asukkaisiin – arkin, jonka Jumala on Bahán kansalle valmistanut. Kaikkien tulee ylistää tuon kuninkaan nimeä, kunnioittaa hänen asemaansa ja auttaa häntä aukaisemaan kaupungit Minun nimeni, kaikkien näkyvien ja näkymättömien valtakuntien asukasten kaikkivaltaisen suojelijan nimen avaimella. Sellainen kuningas on koko ihmiskunnan silmäterä, loistava koriste luomakunnan otsalla, siunausten lähde koko maailmalle. Uhratkaa, oi Bahán kansa, koko omaisuutenne, vieläpä koko elämänne häntä auttaaksenne.