Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

103: Kielellänsä, joka puhuu totuuden…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

103: Kielellänsä, joka puhuu totuuden…

Kielellänsä, joka puhuu totuuden, on Jumala kaikissa muistioissansa vahvistanut tosiksi nämä sanat: ”Minä olen Hän, joka kirkkauden Abhá-valtakunnassa asustaa.”

Jumalan vanhurskauden kautta! Tämän ylevän, tämän pyhän, tämän mahtavan ja ylimaallisen asemansa korkeuksista Hän näkee kaiken, kuulee kaiken ja julistaa tänä hetkenä: Siunattu olet sinä, oi Javád, koska olet yltänyt siihen, mihin yksikään ihminen ennen sinua ei ole yltänyt. Vannon Hänen kauttaan, joka on ikuinen totuus! Sinun ansiotasi iloitsevat ylhäisimmän paratiisin asukasten silmät. sivu 227 Ihmiset kuitenkin ovat täysin piittaamattomia. Jos Me paljastamme sinun asemasi, ihmisten sydämet ahdistuisivat ankarasti ja heidän askelensa horjahtelisivat, pöyhkeyden ruumiillistumat mykistyisivät hämmästyksestä, lankeaisivat maahan ja tukkisivat piittaamattomuuden sormin korvansa välttyäkseen siten kuulemasta.

Älä murehdi niiden tähden, jotka ovat askaroineet tämän maailman asioissa eivätkä ole muistaneet Jumalaa, kaikkein korkeinta. Hänen kauttaan, joka on ikuinen totuus! Se päivä lähenee, jona Kaikkivaltiaan kiivas suuttumus on heidät yllättävä. Totisesti Hän on kaikkivoipa, kaiken voittava, kaikkein voimallisin. Hän on puhdistava maan heidän turmeluksensa loasta ja antava sen perinnöksi niille palvelijoistansa, jotka ovat Häntä lähellä.

Sano: Oi ihmiset! Täyttäköön tomu suunne ja sokaiskoon tuhka silmänne, koska olette niin mitättömästä hinnasta myyneet jumalallisen Joosefin. Voi kurjuutta, joka päällänne lepää, te, jotka olette etäälle eksyneet. Oletteko kuvitelleet sydämissänne, että teillä on valta kukistaa Hänet ja Hänen asiansa? Kaukana siitä! Tästä Hän itse, kaikkivoipa, kaikkein ylevin, kaikkein korkein, on todistajana.

Pian ovat Hänen kurituksensa tuimat tuulet teitä ruoskiva, ja helvetin tomu on teidät peittävä. Ne ihmiset, jotka maailman turhuutta ja koreutta koottuaan ovat ylimielisinä kääntyneet pois Jumalasta, ovat kadottaneet sekä tämän että tulevan maailman. Ennen pitkää Jumala on voiman kädellä riistävä heiltä sivu 228 heidän omaisuutensa ja riisuva heidän päältään anteliaisuutensa viitan. Tämän he ovat pian omin silmin näkevä. Myös sinä olet siitä todistava.

Sano: Oi ihmiset! Älkää antako tämän elämän ja sen harhojen teitä pettää, sillä maailma ja kaikki siinä oleva ovat Hänen tahtonsa lujassa otteessa. Hän lahjoittaa suosiotansa, kenelle Hän tahtoo, ja epää sen, keneltä tahtoo. Hän tekee, minkä ikinä Hän hyväksi katsoo. Jos maailma olisi ollut minkään arvoinen Hänen silmissänsä, Hän ei varmasti milloinkaan olisi antanut sitä vihollistensa valtaan, ei edes sinapinsiemenen vertaa. Teidät Hän on kuitenkin saattanut sotkeutumaan sen hankkeisiin rangaistukseksi siitä, mitä kätenne ovat Hänen asiallensa aiheuttaneet. Tämän kurituksen te totisesti olette itse päällenne vetäneet, voisittepa sen vain tajuta. Riemuitsetteko te asioista, jotka Jumalan aivoituksen mukaan ovat alhaisia ja arvottomia, asioista, joilla Hän koettelee epäilevien sydämet.