Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

102: Kuulkaa, oi ihmiset, mitä Minä totuudessa…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

102: Kuulkaa, oi ihmiset, mitä Minä totuudessa…

Kuulkaa, oi ihmiset, mitä Minä totuudessa teille puhun. Ainoa tosi Jumala, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, on aina pitänyt ja tulee vastakin pitämään ihmissydämiä omana, vain itsellensä kuuluvana omaisuutenansa. Kaiken muun, on se sitten maasta tahi merestä, on se rikkautta tahi mainetta, Hän on antanut maailman kuninkaille ja hallitsijoille. Alusta asti, jolla ei ole alkua, on Hänen ilmaisijansa edellä kaikessa loistossansa hulmunnut viiri, joka julistaa sanoja: ”Hän tekee, mitä ikinä Hän tahtoo.”1 Ihmiskunnan tarvitsee tänä aikana osoittaa kuuliaisuutta vallanhaltijoille ja tarttua uskollisesti viisauden köyteen. Ihmissuvun välittömälle suojelemiselle sekä turvan ja vakauden ylläpitämiselle välttämättömät keinot on uskottu ihmisyhteisön sivu 226 johtajille, ja ne ovat heidän käsissänsä. Tämä on Jumalan tahto ja Hänen säädöksensä. – – Toivomme hartaasti, että joku maailman kuninkaista on Jumalan nimessä nouseva auttamaan tätä vääryyttä kärsinyttä ja sorrettua kansaa kohti loistavaa voittoa. Ikuisesti tullaan sellaista kuningasta ylistämään ja kunnioittamaan. Jumala on velvoittanut tämän kansan auttamaan jokaista, joka sitä auttaa, ja toimimaan hänen parhaaksensa sekä osoittamaan hänelle pysyvää uskollisuutta. Minun seuraajieni on kaikissa oloissa pyrittävä edistämään jokaisen hyvinvointia, joka nousee auttamaan voittoon Minun asiaani, ja aina osoitettava hänelle kiintymystänsä ja uskollisuuttansa. Onnellinen on se ihminen, joka kuulee ja noudattaa neuvoani. Voi sitä, joka ei toteuta Minun toivomustani.

1 Vrt. Qur'án 2:253, 3:41,14:27, 22:14, 22:18.