Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

100: Jumalallisen valtaistuimen luota saapuvan…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

100: Jumalallisen valtaistuimen luota saapuvan…

Jumalallisen valtaistuimen luota saapuvan jumalallisen airuen ääni julistaa: Oi te Minun rakastettuni! Älkää antako tämän maailman asiain tahrata ja liata Minun pyhän asuni helmaa älkääkä seuratko syntisten ja turmeltuneitten halujenne houkutuksia. Jumalallisen ilmoituksen päiväntähti, joka loistaa korkeimmassa kirkkaudessansa tämän vankilan taivaalta, on todistajani. Niiden, jotka ovat kääntäneet sydämensä Hänen puoleensa, joka on koko luomakunnan palvonnan kohde, täytyy tänä päivänä kohota ja pyhittyä kaiken luodun yläpuolelle, niin näkyvän kuin näkymättömänkin. Jos he nousevat opettamaan Minun asiaani, heidän on annettava Hänen, joka on rajoittamaton, innoittaa itseään hengellänsä, ja suuren päättäväisyyden vallassa heidän on tätä asiaa levitettävä laajalti maailmaan kokonaan Häneen keskitetyin mielin, kaikesta täysin vapain ja riippumattomin sydämin sekä maailmasta ja sivu 220 sen turhuuksista pyhitetyin sieluin. Parhaaksi matkavarusteeksensa heidän tulee valita luottamus Jumalaan ja pukeutua Herransa, kaikkein ylevimmän, kaikkein loistavimman, rakkauteen. Jos he näin tekevät, ovat heidän sanansa vaikuttava heidän kuulijoihinsa.

Miten syvä, miten mittaamattoman syvä kuilu erottaakaan Meidät niistä, jotka tänä päivänä ovat syntisten himojensa vallassa ja ovat panneet toivonsa maailman asioihin ja sen katoavaan kunniaan! Monasti on kaikkein armahtavaisimman kartano ulkonaisesti ollut niin tämän maailman rikkauksista riisuttu, että Häntä lähellä elävät ovat kärsineet äärimmäistä puutetta. Heidän kärsimyksistänsä huolimatta kaikkein korkeimman kynä ei ole missään vaiheessa tahtonut viitata, ei edes verhotusti vihjata tätä maailmaa ja sen aarteita koskeviin asioihin. Ja jos Hänelle milloin jokin lahja tarjottiin, otettiin se vastaan osoituksena Hänen armostansa lahjan antajaa kohtaan. Jos Me milloin näkisimme hyväksi omaan käyttöömme varata kaikki maan aarteet, kellään ei olisi oikeutta epäillä arvovaltaamme eikä kiistää oikeuttamme. Olisi mahdotonta kuvitella mitään alhaisempaa tekoa kuin havitella ainoan tosi Jumalan nimessä ihmisten omistamia rikkauksia.

Sinun, samoin kuin ikuisen totuuden seuraajien, tulee kehottaa kaikkia ihmisiä siihen, mikä pyhittää heidät kaikesta kiintymyksestä maisiin asioihin ja niiden liasta heidät puhdistaa, jotta kaikkein kirkkaimman sivu 221 asun sulotuoksu tuntuisi kaikissa niissä, jotka Häntä rakastavat.

Niiden, joilla on rikkauksia, on kuitenkin osoitettava mitä suurinta huomaavaisuutta köyhille, sillä suuri on Jumalan niille köyhille määräämä kunnia, jotka ovat hellittämättömän kärsivällisiä. Kautta elämäni! Ei mikään kunnia, paitsi minkä Jumala kenties katsoo hyväksi suoda, ole tämän kunnian veroinen. Suuri on niitä köyhiä odottava siunaus, jotka kestävät tyynesti ja salaavat kärsimyksensä, ja hyvin on niiden rikkaiden, jotka puutteenalaisille lahjoittavat rikkauksistansa ja pitävät näitä itseänsä suuremmassa arvossa.

Suokoon Jumala, että köyhät uurastaisivat ja ponnistelisivat ansaitakseen elantonsa. Tämä velvollisuus on tässä ylhäisimmässä ilmoituksessa määrätty jokaiselle ja luetaan Jumalan silmissä ansiokkaaksi teoksi. Sitä, joka tämän velvollisuuden täyttää, on näkymättömän apu varmasti tukeva. Armossansa Hän voi tehdä rikkaaksi, kenet tahansa Hän tahtoo. Hänellä totisesti on valta yli kaiken. – –

Kerro, oi 'Alí, Jumalan rakastetuille, että oikeudenmukaisuus on inhimillisistä hyveistä kaikkein olennaisin. Kaikkien asioiden arvioinnin pitää siihen ehdottomasti perustua. Mieti hetkinen niitä murheita ja kärsimyksiä, joita tämä vanki on joutunut kokemaan. Kaikki eloni päivät olen Minä ollut vihamiesteni armoilla ja joka päivä joutunut Jumalan rakkauden polulla kohtaamaan yhä uusia koettelemuksia. Kärsivällisesti olen kestänyt, kunnes Jumalan asian sivu 222 maine levisi laajalti maailmaan. Jos joku nyt nousisi ja sydämensä sepittämien turhien kuvitelmien kuiskauksesta avoimesti taikka salaa yrittäisi kylvää eripuran siementä ihmisten keskuuteen – voitaisiinko sellaisen ihmisen sanoa toimineen oikeudenmukaisesti? Ei, Hänen kauttaan, jonka valta ulottuu yli kaiken! Kautta elämäni! Sydämeni vaikeroi ja silmäni itkevät katkerasti Jumalan asian tähden sekä niiden tähden, jotka eivät ymmärrä, mitä sanovat, ja kuvittelevat, mitä eivät voi käsittää.

Kaikkien ihmisten on tänä päivänä lujasti tartuttava kaikkein korkeimpaan nimeen ja vakiinnutettava koko ihmiskunnan ykseys. Paitsi Häntä ei ole paikkaa, mihin paeta, eikä suojaa, mihin hakeutua. Jos joku johtuisi lausumaan sanoja, jotka käännyttäisivät ihmiset pois Jumalan rajattoman valtameren rannoilta ja saisivat heidät kiinnittämään sydämensä muuhun kuin tähän loistavaan ja ilmiselvään olentoon, joka on omaksunut inhimillisten rajoitusten alaisen hahmon, niin olisi koko luomakunta sellaisen henkilön tuomitseva, olipa hän miten korkeassa asemassa tahansa, ihmiseksi, joka on evännyt itseltään kaikkein armahtavaisimman sulotuoksut.

Sano: Olkaa oikeudenmukaiset arvostelussanne, oi te sydämeltänne ymmärtäväiset! Siltä, joka on arvostelussansa väärämielinen, puuttuvat tyyten ne ominaisuudet, jotka ovat ihmisen asemalle tunnusomaiset. Hän, joka on ikuinen totuus, tietää tarkkaan, mitä ihmissydämet salaavat. Hänen pitkämielisyytensä on saanut Hänen luotunsa yltymään, sillä ennen sivu 223 säädettyä hetkeä hän ei ole repäisevä rikki ainuttakaan verhoa. Hänen ylenmääräinen armonsa on hillinnyt Hänen vihansa vimmaa ja saattanut useimmat ihmiset kuvittelemaan, että ainoa tosi Jumala on tietämätön heidän salaisista teoistansa. Hänen kauttaan, joka on kaikkitietävä, kaiken tunteva! Täydellisen selvästi, tarkasti ja uskollisesti heijastaa Hänen tietonsa kuvastin kaikkien ihmisten tekoja. Sano: Ylistys olkoon Sinulle, oi Sinä heikkojen ja avuttomien syntien salaaja! Kiitetty olkoon Sinun nimesi, oi Sinä, joka annat anteeksi piittaamattomille, jotka Sinua vastaan rikkovat!

Me olemme kieltänyt ihmisiä seuraamasta sydämensä kuvitelmia, jotta he kykenisivät tuntemaan Hänet, joka on kaiken tiedon ylin lähde ja päämäärä, ja hyväksyisivät kaiken, minkä Hän näkee hyväksi ilmoittaa. Katso, kuinka he ovat kietoutuneet joutavien kuvittelujensa ja turhanaikaisten kuvitelmiensa verkkoon. Kautta elämäni! Itse he ovat joutuneet sydämensä aivoitusten uhreiksi, mutta eivät he sitä huomaa. Turhaa ja hyödytöntä on heidän huultensa puhe, mutta eivät he tätä ymmärrä.

Me rukoilemme Jumalaa, että Hän armollisesti soisi laupeuttansa kaikille ihmisille ja antaisi heille kyvyn tulla tuntemaan Hänet sekä itsensä. Kautta elämäni! Ken on tuntenut Hänet, on liitävä Hänen rakkautensa rajattomuudessa sekä vapautuva maailmasta ja kaikesta siinä olevasta. Ei mikään, mitä maa päällään kantaa, saa häntä suunnastansa poikkeamaan – kuinka siis ne, jotka turhanaikaisten kuvitelmiensa sivu 224 kuiskauksesta puhuvat sitä, minkä Jumala on kieltänyt.

Sano: Tämä on se päivä, jona jokaisen korvan on tarkattava Hänen ääntänsä. Kuulkaatte tämän Vääryyttäkärsineen kutsua ja ylistäkäätte ainoan tosi Jumalan nimeä, kaunistautukaatte Hänen muistelonsa koristein ja valaiskaatte sydämenne Hänen rakkautensa valolla. Tämä on avain, joka on aukaiseva ihmisten sydämet, kiillote, joka on kirkastava kaikkien olentojen sielut. Ken ei noudata sitä, mikä Jumalan tahdon sormesta on virrannut, elää ilmiselvässä erheessä. Sopuisuus ja käytöksen rehellisyys, pikemminkin kuin eripura ja kataluus, ovat todellisen uskon tunnusmerkkejä.

Ilmoita ihmisille, mitä Hän, joka puhuu totuuden ja on Jumalan uskottu sanansaattaja, on sinun käskenyt noudattaa. Kirkkauteni olkoon sinun kanssasi, oi sinä, joka huudat Minun nimeäni, jonka silmät ovat Minun kartanoni puoleen kääntyneet ja jonka kieli lausuu Herrasi, suopean kiitosta.