Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

10: Maailman kansoille ja sukukunnille ennalta säädetty…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

10: Maailman kansoille ja sukukunnille ennalta säädetty…

Maailman kansoille ja sukukunnille ennalta säädetty aika on nyt koittanut. Täyttyneet ovat kaikki pyhissä kirjoituksissa mainitut Jumalan lupaukset. Siionista on lähtenyt Jumalan laki, ja Jerusalem ja sen kunnaat ja kukkulat ovat Hänen ilmoituksensa kirkkautta tulvillaan. Onnellinen on se ihminen, joka sydämessänsä pohtii sitä, minkä Jumala, hädässä auttaja, itseoleva, on kirjoissansa ilmoittanut. Miettikää tätä, oi te Jumalan rakastetut, ja herkistäkää korvanne Hänen sanallensa, jotta te Hänen armostansa ja laupeudestansa voisitte kylläksenne juoda järkähtämättömyyden kristallinkirkkaista vesistä sekä tulla lujiksi ja vankkumattomiksi kuin vuori Hänen asiassansa.

Jesajan kirjassa on kirjoitettu: ”Mene kallion kätköön, piiloudu maan peittoon Herran kauhua ja Hänen valtansa kirkkautta pakoon.”1 Ainutkaan ihminen, joka tätä säettä ajattelee, ei voi olla käsittämättä tämän asian suuruutta eikä epäillä tämän päivän – itse Jumalan päivän – ylevää luonnetta. Tätä säettä seuraavat nämä sanat: ”Ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea.”2 Tämä on se päivä, jota Korkeimman kynä on kaikissa pyhissä kirjoituksissa ylistänyt.

sivu 30Niissä ei ole yhtäkään säettä, joka ei julistaisi Hänen pyhän nimensä kirkkautta eikä ainuttakaan kirjaa, joka ei todistaisi tämän kaikkein ylevimmän aiheen ylhäisyydestä. Jos mainitsisimme kaiken, mikä näissä taivaallisissa kirjoissa ja pyhissä kirjoituksissa on tästä ilmoituksesta ilmoitettu, saisi tämä muistio suunnattomat mittasuhteet. Tänä päivänä jokaisen ihmisen tulee täydellisesti turvata Jumalan runsaihin lahjoihin ja äärimmäisen viisaasti nousta levittämään Hänen asiansa totuutta. Silloin, ja vasta silloin, on Hänen ilmoituksensa aamunvalkeus sulkeva syleilyynsä kaiken maan.

1 Jes. 2:10.

2 Jes. 2:11.