Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

1: Kiitetty ja kunnioitettu olet Sinä, oi Herra, Minun…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

1: Kiitetty ja kunnioitettu olet Sinä, oi Herra, Minun…

sivu 19Kiitetty ja kunnioitettu olet Sinä, oi Herra, Minun Jumalani! Kuinka voin edes mainita Sinua, kun olen vakuuttunut siitä, ettei ainutkaan kieli, miten syvällistä sen viisaus lieneekin, voi osuvasti ylistää nimeäsi, eikä ihmissydämen lintu, miten suurta sen kaipaus liekin, voi koskaan toivoa kohoavansa Sinun majesteettiutesi ja tietosi taivaaseen.

Jos kuvailen Sinua, oi Jumalani, kaiken huomaavaksi, joudun tunnustamaan, että ne, jotka ovat huomiokyvyn korkeimpia ruumiillistumia, ovat luodut Sinun käskystäsi. Ja jos ylistän Sinua kaikkiviisaaksi, saan samaten tunnustaa, että itse viisauden lähteet ovat syntyneet Sinun tahdostasi. Ja jos julistan Sinut ainoaksi vailla vertaa, havaitsen pian, että ne, jotka ovat ainouden sisin olemus, ovat Sinun lähettämiäsi ja vain todisteita Sinun luomistyöstäsi. Ja jos tervehdän Sinua kaiken tietävänä, on Minun myönnettävä, että ne, jotka ovat tiedon täydellisiä ilmentymiä, ovat vain Sinun tahtosi luomuksia ja sen välikappaleita.

Korkealla, mittaamattoman korkealla olet Sinä yli kuolevaisen ihmisen pyrkimysten paljastaa Sinun salaisuutesi, kuvata Sinun kirkkauttasi tahi edes viitata Sinun olemuksesi luonteeseen. Sillä mitä ikinä näillä sivu 20 pyrkimyksillä saavutettaneenkin, ne eivät voi koskaan toivoa yltävänsä Sinun luoduillesi asetettujen rajoitusten yläpuolelle, koska myös nämä ponnistukset ovat syntyneet Sinun säädöksestäsi ja virinneet Sinun aivoituksestasi. Ylevimmätkin ajatukset, joita pyhistä pyhimmät kykenevät Sinun ylistykseksesi lausumaan, ja syvin viisaus, jonka ihmisistä oppineimmat taitavat sanoiksi pukea yrittäessään ymmärtää Sinun luonnettasi, kiertävät kaikki keskusta, joka on täysin Sinun yliherruutesi alaisuudessa, palvoo Sinun kauneuttasi ja liikkuu Sinun kynäsi liikkeen voimasta.

Minua varjele, oi Jumalani, etten vain olisi lausunut sanoja, jotka itsessään sisältäisivät ajatuksen suoranaisesta yhteydestä Sinun ilmoituksesi kynän ja kaikkien luotujen olentojen sisimmän olemuksen välillä. Kaukana, kaukana tällaisten yhteyskuvitelmien yläpuolella ovat Sinun yhteydessäsi olevat. Kaikki vertaukset ja yhtäläisyydet ovat riittämättömät tekemään oikeutta Sinun ilmoituksesi puulle ja kaikki tiet ovat suljetut Sinun itsesi ilmaisijan ja Sinun kauneutesi päivänkoiton ymmärtämiseen.

Kaukana, kaukana Sinun kirkkaudestasi on kaikki, mitä kuolevainen ihminen voi Sinusta todistaa tai miten hän voi Sinua luonnehtia, samoin kuin se kiitos, millä hän voi Sinua ylistää. Minkä tahansa velvoitteen oletkin palvelijoillesi määrännyt mittaamattomasti ylistää Sinun majesteettiuttasi ja kirkkauttasi, se on vain osoitus armostasi heitä kohtaan, jotta he voisivat kohota sisimmälle olemuksellensa suotuun sivu 21 asemaan – oman itsensä tuntemisen asemaan. Ei kukaan muu kuin Sinä ole milloinkaan kyennyt luotaamaan Sinun salaisuutesi syvyyksiä eikä kyllin kiittämään Sinun suuruuttasi. Tutkimattomana ja korkealla ihmisten ylistyksen yläpuolella olet Sinä ikuisesti oleva. Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä, saavuttamaton, kaikkivaltias, kaikkitietävä, pyhistä pyhin.