271-280

271Ajattele myös tätä toista perimätietoa ja huomaa, miten kaikki tämä on ennustettu. ”Arba‘ínissa” on kirjoitettu: ”Baní-Háshimista tulee Nuorukainen, joka ilmoittaa uudet lait. Hän kutsuu ihmiset tykönsä, mutta kukaan ei noudata Hänen kutsuaan. Useimmat Hänen vihollisistaan ovat jumaluusoppineita. He eivät tottele Hänen käskyään vaan vastustavat sanoen: ’Tämä on vastoin sitä, minkä uskon imámit ovat meille perintönä antaneet.’” Tänäkin päivänä kaikki toistavat näitä samoja sanoja täysin tietämättöminä siitä, että Hän hallitsee valtaistuimelta ”Hän tekee, mitä ikinä Hän tahtoo” ja istuu valtakatoksessa ”Hän säätää, mitä ikinä Hän mielii”.

272Yksikään ymmärrys ei voi käsittää Hänen ilmoituksensa luonnetta, eikä mikään tieto tajuta Hänen sivu 216 uskonsa täyttä määrää. Kaikki puheet ovat riippuvaiset Hänen hyväksynnästään ja kaikki tarvitsevat Hänen asiaansa. Kaikki paitsi Hän on luotu Hänen käskystään ja kaikki liikkuvat ja ovat olemassa Hänen lakinsa voimasta. Hän on jumalallisten salaisuuksien Ilmoittaja ja kätketyn ja ikiaikaisen viisauden Tulkitsija. Näin kerrotaan ”Biháru’l-Anvárissa”, ”‘Aválimissa” ja ”Yanbú‘ssa” Sádiqin, Muhammadin pojan, sanoneen: ”Tieto on kaksikymmentäseitsemän kirjainta. Vain kaksi näistä ovat profeetat paljastaneet. Tähän mennessä ei yksikään ihminen ole tuntenut kuin nämä kaksi kirjainta. Mutta kun Qá’im nousee, Hän tekee loput kaksikymmentäviisi kirjainta silminnähtäviksi.” Ajattele: Hän on ilmoittanut tiedon sisältävän kaksikymmentäseitsemän kirjainta ja katsoo, että kaikki profeetat Aadamista aina ”Sinettiin” ovat olleet vain kahden kirjaimen tulkitsijoita ja lähetetyt tuomaan vain nämä kaksi kirjainta. Hän sanoo myös, että Qá’im on paljastava loput kaksikymmentäviisi kirjainta. Huomaa tästä lausumasta, miten suuri ja ylevä Hänen asemansa on! Hänen arvonsa on korkeampi kaikkien muiden profeettojen arvoa ja Hänen ilmoituksensa kaikkien heidän valittujensa käsityskyvyn ja ymmärryksen yläpuolella. Ilmoitusta, josta Jumalan profeetoille, Hänen pyhimyksilleen ja valituilleen ei ole ilmoitettu tai jota he eivät Jumalan tutkimattoman säädöksen mukaisesti ole paljastaneet – tällaista ilmoitusta nämä alhaiset ja turmeltuneet ihmiset ovat yrittäneet punnita oman vajavaisen mielensä, oman sivu 217 vajavaisen tietonsa ja ymmärryksensä mitalla. Mikäli se ei ole heidän mittansa mukainen, he hylkäävät sen välittömästi. ”Kuvitteletko useimpien heistä kykenevän kuulemaan tai ymmärtämään? He ovat kuin karjaa; ei, vieläkin pahemmin he ovat harhautuneet.”184

273Miten he mahtavat selittää edellä mainitun perimätiedon – perimätiedon, joka selvin sanoin ennakoi tutkimattomien asioiden ilmaisemista ja uusien ja suurenmoisten tapahtumien ilmenemistä Hänen päivänään? Nuo verrattomat tapahtumat lietsovat niin suuren kiistan ihmisten keskuuteen, että kaikki hengenmiehet ja uskonoppineet tuomitsevat Hänet ja Hänen toverinsa kuolemaan ja maan kaikki kansat nousevat Häntä vastustamaan. Näin on Qá’imin tunnusmerkkejä kuvattu ”Fátimihin muistiossa”, joka on osa ”Káfíta”, Jábirin perimätietoa: ”Hänessä ilmenee Mooseksen täydellisyys, Jeesuksen loisto ja Jobin kärsivällisyys. Hänen valittunsa joutuvat häväistyiksi Hänen päivänään. Heidän päänsä annetaan lahjoina kuten annettiin turkkilaisten ja dailamilaisten. Heidät surmataan ja poltetaan. Pelko saa heidät valtaansa, hätä ja hämmennys iskevät kauhun heidän sydämeensä. Maa värjäytyy heidän verestään. Heidän vaimoväkensä itkee ja valittaa. Nämä totisesti ovat Minun ystäviäni!” Huomaa siis: Tästä perimätiedosta ei yksikään kirjain ole jäänyt täyttymättä. Lähes kaikkialla on heidän siunattu verensä vuotanut, jokaisessa kaupungissa sivu 218 heitä on vangittu, kautta maakuntain heitä on esitelty kulkueissa ja joitakin heistä on poltettu tulessa. Silti kukaan ei ole pysähtynyt ajattelemaan, että jos luvatun Qá’imin olisi määrä ilmoittaa aiemman uskontojärjestelmän lait ja säädökset, miksi sitten nuo perimätiedot olisi merkitty muistiin ja miksi syntyisi niin suurta kiistaa ja erimielisyyttä, että ihmiset pitäisivät näiden toverien surmaamista heille määrättynä velvollisuutena ja näiden pyhien sielujen vainoamista tienä ylimmän suosion saavuttamiseen?

274Huomaa lisäksi, miten kaikki nämä tapahtumat ja rikolliset teot on mainittu entisaikain perimätiedossa. Kuten ”Rawdiy-i-Káfíssa” on kirjoitettu ”Zawrá’sta”. ”Rawdiy-i-Káfíssa” Mu‘ávíyih, Vahhábin poika, kertoo Abú-‘Abdi’lláhin puhuneen: ”Tiedätkö Zawrá’n?” Minä sanoin: ”Olkoon henkeni uhrina sinulle! He sanovat, että se on Baghdád.” ”Ei”, hän vastasi. Ja lisäsi sitten: ”Oletko käynyt Rayyn185 kaupungissa?”, johon minä vastasin: ”Olen käynyt siellä.” Jolloin hän tiedusteli: ”Kävitkö karjatorilla?” ”Kävin”, minä vastasin. Hän sanoi: ”Oletko nähnyt mustan vuoren tien oikealla puolella? Se on Zawrá’. Siellä surmataan kahdeksankymmentä miestä, tiettyjen henkilöiden jälkeläisiä, joista jokainen ansaitsee arvonimen kalifi.” ”Kuka heidät surmaa?” minä kysyin. Hän vastasi: ”Persian lapset!”

275sivu 219Tällainen on Hänen tovereittensa tilanne ja kohtalo, josta menneinä aikoina on ennustettu. Huomaa nyt, miten tämän perimätiedon mukaan Zawrá’ on nimenomaan Rayyn maa. Tuossa paikassa Hänen toverinsa ovat suuria kärsimyksiä kestäen saaneet surmansa ja kaikki nämä pyhät olennot kohdanneet marttyyrikuoleman persialaisten käsissä, kuten perimätiedossa kerrotaan. Tämän olet kuullut, ja siitä kaikki todistavat. Minkä tähden siis nuo mitättömät maan matoset eivät pysähdy pohtimaan näitä perimätietoja, jotka ovat yhtä ilmiselviä kuin aurinko keskipäivän kirkkaudessaan? Mistä syystä he kieltäytyvät hyväksymästä totuutta ja antavat sellaisten perimätietojen, joiden merkitystä he eivät ole ymmärtäneet, estää heitä tuntemasta Jumalan ilmoitusta ja Hänen Kauneuttaan ja syöstä heidät helvetin syövereihin? Näistä asioista voidaan syyttää yksinomaan tämän ajan jumaluusoppineitten ja hengenmiesten uskottomuutta. Heistä on Sádiq, Muhammadin poika, sanonut: ”Tuon ajan uskonoppineet ovat hengenmiehistä kaikkein pahimmat taivaan kannen alla. Heistä on paha lähtenyt ja heihin se on palaava.”

276Hartaasti me varoitamme Bayánin oppineita seuraamasta samaa tietä ja Mustagháthin aikana tekemästä Hänelle, joka on jumalallinen Olemus, taivaallinen Valo, ehdoton Ikuisuus, Näkymättömän ilmaisijoiden Alku ja Loppu, mitä tänä päivänä on tehty. Me pyydämme, etteivät he luota vain omaan älyynsä, ymmärrykseensä ja oppineisuuteensa eivätkä väittelesivu 220 taivaallisen ja rajattoman tiedon Ilmoittajan kanssa. Kaikista näistä varoituksista huolimatta Me kuitenkin näemme, että muuan yksisilmäinen mies, joka on kansan johtaja, nousee äärimmäisen vihamielisenä Meitä vastaan. Näemme ennalta, että joka ainoassa kaupungissa ihmiset nousevat vaientamaan Siunatun Kauneuden ja että olevaisuuden Herran ja kaikkien ihmisten ylimmän Kaivatun kumppanit pakenevat sortajan kasvojen edestä ja etsiytyvät häneltä turvaan erämaahan, toisten taas alistuessa ja täydellisen irrottautuneina uhratessa henkensä Hänen polullaan. Mielessämme näemme myös erään, jota arvostetaan niin hurskaana ja Jumalaa pelkääväisenä, että ihmiset pitävät velvollisuutenaan totella häntä ja katsovat välttämättömäksi alistua hänen käskyynsä, käyvän hyökkäykseen itse jumalallisen Puun juurta vastaan ja yrittävän kaikesta voimastaan estää ja vastustaa Häntä. Näinhän ihmiset toimivat!

277Toivomme sydämestämme, että Bayánin kansa osoittautuu valaistuneeksi, että se kohoaa hengen valtakuntaan ja käy sinne asumaan, näkee totuuden ja ymmärryksen silmin tunnistaa valheellisen petollisuuden. Tänä päivänä kuitenkin – vannon kaikkien olentojen, näkyvien ja näkymättömien Kasvattajan kautta – leviää niin voimakas kateuden löyhkä, että maailman alusta – vaikka sillä ei alkua olekaan – aina tähän päivään asti ei näin voimakasta kaunaa, kateutta ja vihaa ole esiintynyt eikä sellaista tulla vastakaan näkemään. Sillä monet ihmiset, jotka eivät ole milloinkaan hengittäneet sivu 221 oikeudenmukaisuuden tuoksua, ovat nostaneet kapinan lipun ja liittoutuneet Meitä vastaan. Joka taholla Me havaitsemme heidän keihäittensä uhkan, joka puolella tunnistamme heidän vasamainsa varret. Näin siitäkin huolimatta, että emme koskaan ole millään kerskannut emmekä tavoitellut suosiota ainoankaan sielun kustannuksella. Jokaiselle Me olemme ollut mitä ystävällisin kumppani, mitä kärsivällisin ja hellin ystävä. Köyhien keskuudessa Me olemme etsinyt heidän toveruuttaan ja ylhäisten ja oppineitten parissa olemme ollut nöyrä ja alistuvainen. Vannon Jumalan, ainoan tosi Jumalan kautta! Niin ankarat kuin ovatkin olleet murheet ja kärsimykset, joita vihollisen ja Kirjan kansan käsi on Meihin kohdistanut, nämä kaikki kuitenkin katoavat täydelliseen olemattomuuteen sen rinnalla, mikä Meitä on kohdannut niiden taholta, jotka tunnustautuvat ystäviksemme.

278Mitä muuta voisimme sanoa? Maailmankaikkeus, jos se katsoisi oikeudenmukaisuuden silmin, olisi kykenemätön kestämään näiden sanojen kuormaa! Tähän maahan tulomme alkuvuosina, nähdessämme uhkaavien tapahtumien merkit, Me päätimme vetäytyä syrjään ennen niiden toteutumista. Lähdimme erämaahan ja siellä, eristäytyneenä ja itseksemme, elimme kaksi vuotta täydellisessä yksinäisyydessä. Silmistämme juoksivat murheen kyynelet ja vertavuotavassa sydämessämme hyrskysi tuskallisen piinan valtameri. Monena iltana Meillä ei ollut ruokaa ravinnoksemme ja monena päivänä ei ruumiimme saanut sivu 222 lepoa. Kautta Hänen, jonka käsissä olemukseni on! Näistä kärsimysten ja loputtomien koettelemusten kuuroista huolimatta oli sielumme täynnään autuaallista riemua ja koko olemuksemme ilmensi sanoin kuvaamatonta iloa. Sillä yksinäisyydessämme ei Meillä ollut tietoa ainoankaan sielun kokemasta vahingosta tai hyödystä, terveydestä tai sairaudesta. Yksinämme Me seurustelimme henkemme kanssa, unohtaen maailman ja kaiken siinä olevan. Emme kuitenkaan tiennyt, että jumalallisen sallimuksen silmukka on vahvempi kuolevaisista aatoksista mittavintakin ja että Hänen säädöksensä vasama voittaa inhimillisistä hankkeista rohkeimmankin. Kukaan ei voi välttää Hänen asettamiaan ansoja eikä ainutkaan sielu saavuttaa vapautusta paitsi alistumalla Hänen tahtoonsa. Jumalan vanhurskauden kautta! Syrjään vetäytymiseemme ei sisältynyt paluun aikomusta eikä eroomme liittynyt toivoa jälleennäkemisestä. Eristäytymisemme ainoana tarkoituksena oli välttyä joutumasta eripuran aiheeksi uskollisten keskuudessa, levottomuuden lähteeksi tovereillemme, vahingon aiheuttajaksi ainoallekaan sielulle tahi surun syyksi yhdellekään sydämelle. Tämän ohella Meillä ei ollut muuta aikomusta eikä muuta päämäärää tähtäimessämme. Mutta kukin juonitteli oman halunsa mukaan ja tavoitteli omaa joutavaa kuvitelmaansa, kunnes Salaperäisestä Lähteestä kävi käsky meidän palata sinne, mistä olimme tullut. Alistaen tahtomme Hänen tahtoonsa Me tyydyimme Hänen käskyynsä.

279sivu 222Mikä kynä voi kuvata, mitä palatessamme näimme! On kulunut kaksi vuotta, joiden aikana vihollisemme ovat lakkaamatta ja uutterasti juonitelleet Meidät tuhotakseen, minkä kaikki voivat todistaa. Kuitenkaan kukaan uskollisista ei ole noussut Meitä tukemaan eikä kukaan tuntenut halua toimia kärsimystemme keventämiseksi. Ei, sen sijaan että he olisivat auttaneet Meitä, mitä jatkuvien murheiden kuuroja ovatkaan heidän sanansa ja tekonsa langettaneet sieluumme! Kaikkien heidän keskellään Me seisomme, valmiina antamaan henkemme, täysin Hänen tahtoonsa alistuen, jotta Jumalan laupeudesta ja Hänen armostansa tämä ilmaistu ja selvä Kirjain saisi kenties uhrata elämänsä tuon Alkupisteen, kaikkein ylevimmän Sanan, polulla. Kautta Hänen, jonka käskystä Henki on puhunut, ilman tätä sielumme kaipuuta Me emme olisi hetkeäkään pidempään viipynyt tässä kaupungissa. ”Riittävä todistaja on Meille Jumala.” Päätämme esityksemme sanoihin: ”Ei ole valtaa eikä voimaa kuin yksin Jumalassa.” ”Me olemme Jumalan, ja Hänen luokseen me palaamme.”

280Ne, joilla on sydän ymmärtää, ne, jotka ovat juoneet rakkauden viiniä, jotka eivät hetkeäkään ole tyydyttäneet omia itsekkäitä pyyteitään, näkevät loistavina kuin aurinko keskipäivän kirkkaudessaan ne merkit, todistukset ja todisteet, jotka vahvistavat tämän verrattoman ilmoituksen, tämän ylimaallisen ja jumalallisen uskon totuuden. Ajattele, miten ihmiset ovat hyljänneet Jumalan Kauneuden ja takertuneet omiin ahnaisiin sivu 224 haluihinsa. Huolimatta kaikista näistä täydellisistä säkeistä, näistä kiistattomista viittauksista, jotka on ilmoitettu ”mahtavimmassa ilmoituksessa”, Jumalan ihmisille uskomassa aarteessa, huolimatta näistä selvistä perimätiedoista, joista kukin on selkeämpi kuin seikkaperäisinkään puhe, ovat ihmiset hyljänneet ja kieltäneet niiden totuuden ja pitäytyneet joidenkin sellaisten perimätietojen kirjaimeen, jotka eivät heidän ymmärryksensä mukaan ole vastanneet heidän odotuksiaan ja joiden merkitystä he eivät ole käsittäneet. Näin he ovat murskanneet kaiken toivon ja evänneet itseltään Kirkkaimman puhtaan viinin ja kuolemattoman Kauneuden raikkaat ja turmeltumattomat vedet.

184 Qur’án 25:44.

185 Muinainen kaupunki, jonka lähelle Tihrán (Teheran) on rakennettu.