261-270

261Horjumattomuus uskossa on varma todistus ja loistava osoitus totuudesta. Niin kuin ”Profeettojen Sinetti” on sanonut: ”Kaksi säettä on vanhentanut Minut.” Kumpikin näistä säkeistä viittaa järkähtämättömyyteen Jumalan asiassa. Kuten Hän sanoo: ”Pysy lujana, niin kuin sinua on käsketty.”181

262Nyt huomaa, miten tämä Jumalan Ridvánin Sadrih on nuoruutensa kukoistuksessa noussut julistamaan Jumalan asiaa. Katso, millaista lujuutta tuo Jumalan Kauneus on osoittanut. Koko maailma nousi Häntä estämään, mutta epäonnistui täysin. Mitä ankarammin he tuota Autuuden Sadrihia vainosivat, sitä suuremmaksi kasvoi Hänen henkensä palo ja sitä kirkkaampana hehkui Hänen rakkautensa liekki. Kaikki tämä on ilmiselvää, eikä kukaan kiellä sen totuutta. Uhraten lopulta henkensä Hän kohosi korkeuden valtakuntiin.

263Hänen ilmaisemisensa totuudesta todistivat myös se valtius, ylimaallinen voima ja yliherruus, jota Hän, olevaisuuden Ilmentäjä ja Palvotun Ilmaisija, on avutta ja yksinään osoittanut kautta maailman. Tuskin oli ikuinen Kauneus vuonna kuusikymmentä ilmaissut itsensä Shírázissa ja reväissyt rikki kätkennän verhon, kun olemuksien sivu 209 Olemuksesta ja merten Merestä virtaavan valtiuden, mahdin, herruuden ja voiman merkit näkyivät joka maassa. Siinä määrin, että jokaisessa kaupungissa voitiin havaita tuon jumalallisen Valonlähteen merkit, tunnukset, todisteet ja todistukset. Miten monet olivatkaan ne puhtaat ja hyväntahtoiset sydämet, jotka uskollisesti heijastivat tuon ikuisen Auringon valoa, ja kuinka moninaiset tuosta kaiken sisäänsä sulkevasta jumalallisen viisauden Valtamerestä juoksevat tiedon virrat! Jokaisessa kaupungissa kaikki jumaluusoppineet ja korkeat virkamiehet nousivat estämään ja tukahduttamaan heitä ja vyöttivät kaunan, kateuden ja sortovallan kupeet heidän vaientamisekseen. Kuinka lukuisat olivatkaan nuo pyhät sielut, nuo oikeudenmukaisuuden olennoitumat, jotka sortovallasta syytettyinä surmattiin! Ja miten monet puhtauden ruumiillistumat, jotka ilmensivät yksinomaan todellista tietoa ja tahrattomia tekoja, kärsivätkään tuskallisen kuoleman! Kaikesta tästä huolimatta jokainen näistä pyhistä olennoista toisti viimeiseen hetkeensä asti Jumalan nimeä yleten alistumisen ja tyytymyksen valtakuntaan. Niin suuri oli se voima ja muuttava vaikutus, joka Hänellä oli heihin, että he olivat lakanneet tavoittelemasta mitään muuta kuin Hänen tahtoaan ja vihkivät sielunsa Hänen muistelolleen.

264Ajattele: Kuka tässä maailmassa kykenee osoittamaan tuollaista ylimaallista voimaa, tuollaista kaikkiallista vaikutusvaltaa? Kaikki nämä tahrattomat sydämet ja pyhittäytyneet sielut ovat täydellisesti alistuen noudattaneetsivu 210Hänen velvoittavaa kutsuaan. Sen sijaan, että olisivat valittaneet, he lausuivat kiitosta Jumalalle ja tuskansa pimeydessä osoittivat ainoastaan säteilevää alistumista Hänen tahtoonsa. On tunnettua, miten heltymätöntä oli se viha ja miten katkeraa se kauna ja vihamielisyys, jota kaikki maan kansat tunsivat näitä tovereita kohtaan. Näihin pyhiin ja henkisiin olentoihin kohdistamaansa vainoa ja tuskaa he pitivät tienä pelastukseen, hyvinvointiin ja ikuiseen menestykseen. Onko maailma sitten Aadamin päivien nähnyt vastaavaa kuohuntaa, vastaavaa kiihkeää sekasortoa? Huolimatta kaikesta siitä kidutuksesta, jonka he olivat kestäneet, ja niistä moninaisista koettelemuksista, joita he olivat kärsineet, joutuivat he yleisen halveksunnan ja kirouksen kohteeksi. Näyttääkin siltä kuin kärsivällisyys olisi tullut ilmi vain heidän lujuutensa ansiosta ja uskollisuus saanut alkunsa vain heidän teoistansa.

265Pohdi sydämessäsi näitä kohtalokkaita tapahtumia, jotta voisit käsittää tämän ilmoituksen suuruuden ja huomata sen suunnattoman loiston. Armahtavaisimman armosta täyttää uskon henki silloin olemuksesi ja sinä asetut pysyvästi varmuuden tyyssijaan. Ainoa tosi Jumala on todistajani! Jos pohtisit hetkisen, sinä huomaisit, että näiden vahvistettujen totuuksien ja yllä mainittujen todisteiden ohella maan ihmisten langettamat epäys, kirous ja inho ovat itsessään voimallisin todistus ja varmin vakuus näiden alistumisen ja irrottautuneisuuden sankareiden totuudesta. Milloin vain ajatteletkin kaikkien ihmisten, niin sivu 211 hengenmiesten kuin oppineiden tahi oppimattomien, esittämiä joutavia arvosteluja, sitä vahvemmaksi ja lujemmaksi tulet uskossa. Sillä kaiken, mikä on tapahtunut, ovat jumalallisen tiedon kaivokset ja Jumalan ikuisen lain vastaanottajat ennustaneet.

266Vaikka tarkoituksemme ei ollutkaan mainita entisaikain perimätietoja, Me kuitenkin rakkaudestamme sinuun esitämme joitakin, jotka liittyvät aiheeseemme. Emme pidä niitä kuitenkaan tarpeellisina, koska jo mainitsemamme seikat riittävät maailmalle ja kaikelle siinä olevalle. Itse asiassa kaikki kirjoitukset ja niiden salaisuudet ovat tiivistettyinä tässä lyhyessä selostuksessa. Näin siinä määrin, että jos joku sitä hetkenkään sydämessään tutkistelisi, hän näkisi Jumalan sanojen salaisuudet kaikessa, mitä on sanottu, ja käsittäisi kaiken sen merkityksen, minkä tuo täydellinen Kuningas on ilmaissut. Koska ihmiset ovat ymmärrykseltään ja asemaltaan erilaisia, mainitsemme kuitenkin joitakin perimätietoja, jotta ne valaisivat lujuutta horjuvaan sieluun ja levollisuutta levottomaan mieleen. Sen myötä on Jumalan todistus ihmisille, niin ylhäisille kuin alhaisille, tyhjentävä ja täydellinen.

267Niihin kuuluu perimätieto: ”Kun Totuuden Viiri paljastetaan, ihmiset niin idässä kuin lännessä kiroavat sen.” Kieltäymyksen viiniä on nautittava, irrottautuneisuuden ylevät korkeudet saavutettava ja harjoitettava sellaista mietiskelyä, johon viitataan sanoilla ”yhden tunnin pohdiskelu on parempi kuin seitsemänkymmenen vuoden hurskas palvonta”, jotta sivu 212 ihmisten kelvottoman käyttäytymisen salat voitaisiin havaita – ihmisten, jotka huolimatta rakkaudestaan ja kaipauksestaan tunnustamaansa totuutta kohtaan kiroavat Totuuden seuraajat Hänen tultuaan ilmaistuksi. Yllämainittu perimätieto todistaa tästä totuudesta. On selvää, että syynä moiseen käyttäytymiseen ei ole mikään muu kuin niiden sääntöjen, tapojen, tottumusten ja muotomenojen kumoaminen, joiden alaisina he ovat eläneet. Jos taas Armahtavaisimman Kauneus seuraisi kyseisiä ihmisten keskuudessa vallitsevia sääntöjä ja tapoja ja jos Hän hyväksyisi niiden noudattamisen, ei maailmassa ilmenisi tällaista ristiriitaa ja pahuutta. Tätä ylevää perimätietoa tukevat ja vahvistavat nämä Hänen ilmoittamansa sanat: ”Päivä, jona Kutsuja kutsuu ankaraan toimeen.”182

268Kirkkauden verhon takaa kantautuva taivaallisen airuen jumalallinen kutsu, joka kehottaa ihmisiä luopumaan kaikesta, mihin he takertuvat, on täysin vastoin heidän toiveitansa. Juuri tämä on syynä niihin katkeriin koettelemuksiin ja rajuihin levottomuuksiin, joita on esiintynyt. Ajattele ihmisten käyttäytymistä. He eivät piittaa näistä luotettavista perimätiedoista, joista jokainen on toteutunut, vaan pitäytyvät niihin, joiden oikeellisuus on arveluttavaa, ja kyselevät, miksi nämä eivät ole toteutuneet. Kuitenkin kaikki se, mitä he ovat pitäneet mahdottomana, on käynyt silminnähtäväksi. Totuuden merkit ja todisteet sivu 213 loistavat kirkkaina kuin keskipäivän aurinko, ja kuitenkin ihmiset vaeltavat päämäärättöminä ja hämmentyneinä tietämättömyyden ja typeryyden erämaassa. Huolimatta kaikista Qur’ánin säkeistä ja tunnetuista perimätiedoista, jotka kaikki viittaavat uuteen uskoon, uuteen lakiin ja uuteen ilmoitukseen, tämä sukupolvi edelleenkin hartaasti odottaa näkevänsä Luvatun, jonka tulee pitää voimassa Muhammadin uskontojärjestelmän laki. Myös juutalaisilla ja kristityillä on sama näkemys.

269Niihin sanontoihin, jotka enteilevät uutta lakia ja uutta ilmoitusta, kuuluvat jotkut ”Nudbih-rukouksen” kohdat: ”Missä on Hän, joka on varjeltu uudistamaan säädökset ja lait? Missä on Hän, jolla on arvovalta muuttaa usko ja sen seuraajat?” Zíyáratissa183 on niin ikään ilmoitettu: ”Rauha uudistetulle totuudelle.” Kun Abú-‘Abdi’lláhilta tiedusteltiin Mihdín luonteesta, hän vastasi sanoen: ”Hän tekee, minkä Muhammad, Jumalan sanansaattaja, on tehnyt, ja hävittää, mikä on Häntä ennen ollut, kuten Jumalan sanansaattaja on hävittänyt Häntä edeltäneiden tavat.”

270Katso, miten he näistä ja saman kaltaisista perimätiedoista huolimatta turhanpäiväisesti väittävät, että aiemmin ilmoitettuja lakeja ei pidä mitenkään muuttaa. Ja kuitenkin, eikö kunkin ilmoituksen tarkoitus ole saada aikaan muutos koko ihmiskunnan luonteessa, muutos, joka näkyy sekä ulkonaisesti että sisällisesti sivu 214 ja vaikuttaa niin ihmisten sisäiseen elämään kuin ulkoisiin olosuhteisiin? Sillä jos ei ihmiskunnan luonne muuttuisi, Jumalan yleismaailmallisten ilmaisijoiden hyödyttömyys olisi ilmeinen. ”‘Aválimissa”, arvovaltaisessa ja tunnetussa kirjassa, on kirjoitettu: ”Baní-Háshimista ilmaistaan Nuorukainen, joka ilmoittaa uuden Kirjan ja julistaa uutta lakia.” Sitten seuraavat nämä sanat: ”Useimmat Hänen vihollisistaan ovat jumaluusoppineita.” Toisaalla Sádiqin, Muhammadin pojan, kerrotaan sanoneen seuraavaa: ”Baní-Háshimista on ilmestyvä Nuorukainen, joka vaatii ihmisiä vannomaan itselleen uskollisuutta. Hänen Kirjansa on oleva uusi Kirja, jolle Hän kehottaa ihmisiä vakuuttamaan kuuliaisuutta. Ankara on Hänen ilmoituksensa arabille. Jos kuulette Hänestä, rientäkää Hänen tykönsä.” Hyvinpä he ovat seuranneet uskon imámien ja varmuuden valojen ohjeita! Vaikka on selvästi sanottu: ”Jos kuulette, että Baní-Háshimista on ilmestynyt Nuorukainen, joka kutsuu ihmisiä uuden ja jumalallisen Kirjan ja uusien jumalallisten lakien luo, rientäkää Hänen tykönsä”, he ovat kuitenkin kaikki julistaneet tuon olevaisuuden Herran vääräuskoiseksi ja tuominneet Hänet harhaoppiseksi. He eivät rientäneet tuon háshimilaisen Valon, tuon jumalallisen Ilmaisijan luokse paitsi paljastetuin miekoin ja kaunantäyteisin sydämin. Huomaa vielä, miten suorasanaisesti jumaluusoppineiden vihamielisyys on kirjoissa mainittu. Näistä selvistä ja tärkeistä perimätiedoista, näistä selkeistä ja kiistattomista viittauksista sivu 215 huolimatta ihmiset ovat hyljänneet tiedon ja pyhän ilmaisun puhtaan Olemuksen ja kääntyneet kapinan ja erheen edustajien puoleen. Näistä muistiin merkityistä perimätiedoista ja ilmoitetuista lausumista huolimatta he puhuvat vain sitä, mihin heidän omat itsekkäät pyyteensä heitä yllyttävät. Ja jos Totuuden Olemus ilmoittaisi jotain, joka on heidän mieltymystensä ja halujensa vastaista, he välittömästi leimaisivat Hänet vääräuskoiseksi ja väittäisivät: ”Tämä on vastoin uskon imámien ja loistavien valojen puheita. Mitään tällaista ei kumoamaton lakimme ole säätänyt.” Tänäkin päivänä nämä kurjat kuolevaiset ovat esittäneet tämän kaltaisia arvottomia väitteitä ja edelleenkin niitä esittävät.

181 Qur’án 11:112.

182 Qur’án 54:6.

183 ’Alín ilmaisemassa vierailumuistiossa.