231-240

231Edelleen Hän sanoo: ”Kun heille lausutaan selvät säkeemme, he eivät osaa muuta sanoa kuin: ’Tuokaa takaisin meidän isämme, jos puhutte totta!’” Huomaa, sivu 188 miten mielettömiä todisteita he havittelivat näiltä kaiken käsittävän armon olennoitumilta! He pilkkasivat säkeitä, joiden yksikin kirjain on suurempi kuin taivaiden ja maan luominen ja joka elvyttää itseyden ja pyyteen laakson kuolleet uskon hengen voimalla, ja äänekkäästi he vaativat: ”Saata isämme rientämään ulos hautakammioistaan.” Näin suurta oli tuon kansan turmeltuneisuus ja kopeus. Kaikille maailman kansoille on joka ainut näistä säkeistä pettämätön todistus ja loistava vakuus Hänen totuudestansa. Joka ainoa niistä totisesti riittää tyydyttämään koko ihmiskunnan, jospa vain mietiskelisit Jumalan säkeitä. Itse yllämainittuun säkeeseenkin kätkeytyy salaisuuksien helmiä. Olipa tauti mikä tahansa, tuon säkeen tarjoama lääke ei milloinkaan petä.

232Älä kuuntele niiden joutavia väitteitä, jotka sanovat, ettei Kirja eivätkä sen säkeet voi milloinkaan olla todistuksena tavallisille ihmisille, koska nämä eivät käsitä niiden merkitystä eivätkä tajua niiden arvoa. Ja kuitenkin Qur’án on Jumalan pettämätön todistus niin idälle kuin lännelle. Jos se olisi ihmisymmärryksen yläpuolella, miten se olisi voitu julistaa yleismaailmalliseksi todistukseksi kaikille ihmisille? Jos heidän väitteensä olisi tosi, ei todistusta tarvittaisikaan eikä tavallisten ihmisten olisi tarpeen tuntea Jumalaa, koska jumalallisen Olennon tieto ylittää Hänen Kirjansa tiedon, eikä heillä olisi kykyä sitä ymmärtää.

233Tällainen väite on täysin väärä ja pätemätön. Se on syntynyt yksistään ylimielisyydestä ja ylpeydestä. Sen sivu 189 vaikuttimena on eksyttää ihmiset jumalallisen mielisuosion Ridvánista ja tiukentaa heidän hallintansa ohjaksia. Mutta Jumalan silmissä nämä tavalliset ihmiset ovat mittaamattoman paljon ylempänä ja korkeammalla kuin heidän uskonnolliset johtajansa, jotka ovat kääntyneet pois ainoasta tosi Jumalasta. Hänen sanojensa ymmärtäminen ja taivaan lintujen ilmausten käsittäminen eivät suinkaan edellytä ihmisoppineisuutta. Ne edellyttävät ainoastaan sydämen puhtautta, sielun siveyttä ja hengen vapautta. Tästä todistavat ne, jotka tänä päivänä, täyttämättä kirjaintakaan oppineisuuden yleisesti hyväksytyistä mittapuista, vallitsevat tiedon korkeimmilla istuimilla ja joiden sydänten puutarhaa jumalallisen armon sadekuurojen virvoittamina kaunistavat viisauden ruusut ja ymmärryksen tulppaanit. Hyvin on sydämeltään vilpittömien, sillä he ovat päässeet osallisiksi mahtavan päivän valosta.

234Samaten Hän sanoo: ”Mutta niillä, jotka kieltävät Jumalan säkeet eivätkä usko koskaan Häntä kohtaavansa, ei ole toivoa Minun armostani, ja heitä odottaa tuskallinen rangaistus.”164 Myös: ”Ja he sanovat: ’Olisiko meidän siis hyljättävä jumalamme riivatun runoilijan takia?’”165 Tämän säkeen merkitys on päivänselvä. Huomaa, mitä he totesivat sen jälkeen, kun säkeet oli ilmoitettu. He sanoivat Häntä runoilijaksi, pilkkasivat Jumalan säkeitä ja huudahtivatsivu 190 sanoen: ”Nämä Hänen sanansa ovat muinaisten tarinoita!” Tällä he tarkoittivat, että Muhammad oli koonnut yhteen entisaikain kansojen lausumia sanoja ja nimitti niitä Jumalan sanoiksi.

235Myös tänä päivänä olet kuullut ihmisten esittävän tuon kaltaisia syytöksiä tätä ilmoitusta vastaan ja sanovan: ”Hän on koonnut nämä sanat entisaikain sanoista” tai: ”Nämä sanat ovat jäljittelyä.” Turhia ja kopeita ovat heidän puheensa, alhainen heidän asemansa ja arvonsa.

236Esitettyään nuo epäyksensä ja tuomitsevat sanansa, joista olemme puhunut, he vastustivat sanoen: ”Kirjoitustemme mukaan ei Mooseksen ja Jeesuksen jälkeen pitäisi tuleman ainuttakaan itsenäistä profeettaa kumoamaan jumalallisen ilmoituksen lakia. Ei, vaan sen, joka ilmaistaan, täytyy täyttää tuo laki.” Jolloin ilmaistiin tämä säe, joka viittaa kaikkiin jumalallisiin aiheisiin ja todistaa siitä totuudesta, että Armahtavaisimman armon vuo ei voi koskaan ehtyä: ”Ja Joosef tuli luoksenne tuoden selvät todisteet, mutta vieläkään te ette lakanneet epäilemästä sanomaa, jonka Hän teille toi, kunnes te Hänen kuoltuaan sanoitte: ’Ei Jumala lähetä Hänen jälkeensä toista sanansaattajaa.’ Näin Jumala eksyttää väärintekijän ja epäilijän.”166 Siispä ymmärrä tästä säkeestä ja ole vakuuttunut, että ihmiset ovat kunakin aikakautena takertuneet johonkin Kirjan säkeeseen ja lausuneet tuollaisia turhia ja sivu 191 mielettömiä sanoja väittäen, ettei ainuttakaan profeettaa pitäisi enää maailmalle ilmaistaman. Aivan kuten kristityt jumaluusoppineet, jotka jo mainitsemaamme Evankeliumin säkeeseen pitäytyen ovat yrittäneet selittää, että Evankeliumin lakia ei milloinkaan kumota eikä ainuttakaan itsenäistä profeettaa enää ilmaista, paitsi jos Hän vahvistaa Evankeliumin lain. Useimmat ihmiset potevat samaa henkistä tautia.

237Niin ikään näet, miten Qur’ánin kansa on entisaikain ihmisten tavoin antanut sanojen ”profeettojen sinetti” verhota silmänsä. Kuitenkin he itse todistavat todeksi tämän säkeen: ”Niiden selitystä eivät tiedä muut kuin Jumala ja ne, joilla on syvällistä tietoa.”167 Ja kun Hän, jolla on syvällinen tieto kaikesta, Hän, joka on tiedon äiti, sielu, salaisuus ja olemus, ilmoittaa sellaista, mikä on vähänkään heidän toiveittensa vastaista, he vastustavat Häntä katkerasti ja häpeämättömästi Hänet kieltävät. Moista olet jo kuullut ja nähnyt. Tällaisiin tekoihin ja sanoihin ovat yllyttäneet yksinomaan uskonnon johtajat, ne, jotka eivät palvo muuta jumalaa kuin omaa haluansa, jotka eivät ole uskollisia muulle kuin kullalle, jotka ovat kääriytyneet oppineisuuden tiheimpiin verhoihin ja jotka sen vaikeaselkoisuuksiin kietoutuneina ovat eksyneet erheen erämaihin. Kuten olevaisuuden Herra on selvästi julistanut: ”Mitä arvelet? Se, joka on ottanut intohimonsa jumalakseen, ja jonka Jumala jonkin tiedon sivu 192 nojalla eksyttää ja jonka korvat ja sydämen Hän on sinetöinyt ja jonka silmille Hän on heittänyt verhon – kuka, hänen jouduttuaan Jumalan hylkäämäksi, on hänen kaltaistaan johdattava? Ettekö siis ota varoituksesta vaarin?”168

238Vaikka sanojen ”jonka Jumala jonkin tiedon nojalla eksyttää” ulkonainen merkitys on se, mikä on ilmoitettu, se mielestämme kuitenkin viittaa niihin kyseisen ajan hengenmiehiin, jotka ovat kääntyneet pois Jumalan kauneudesta ja jotka omien kuvitelmiensa ja halujensa muovaamaan oppineisuuteensa takertuen ovat kieltäneet Jumalan jumalallisen sanoman ja ilmoituksen. ”Sano: Tämä on tärkeä sanoma, mutta te käännytte siitä pois.”169 Samaten Hän sanoo: ”Kun selkeitä säkeitämme lausutaan heille, he sanovat: ’Tämähän on vain ihminen, joka haluaa kääntää teidät pois siitä, mitä isänne palvoivat.’ Ja he sanovat: ’Tämä on vain sepitettyä valhetta.’”170

239Kuuntele Jumalan pyhää ääntä ja ota vaarin Hänen suloisesta ja kuolemattomasta sävelmästään. Katso, kuinka Hän on vakavasti varoittanut niitä, jotka ovat hyljänneet Jumalan säkeet, eikä ole tunnustanut omakseen niitä, jotka ovat kieltäneet Hänen pyhät sanansa. Ajattele, miten kauas jumalallisen läsnäolon Kawtharista ihmiset ovatkaan eksyneet ja miten hirveä sivu 193 on ollut henkisesti köyhien uskottomuus ja pöyhkeys tuon pyhitetyn Kauneuden kasvojen edessä. Vaikka tuo laupeuden ja anteliaisuuden Olemus saattoi nuo katoavat olennot astumaan kuolemattomuuden valtakuntaan ja opasti nuo köyhät sielut rikkauden pyhälle virralle, jotkut kuitenkin kielsivät Hänet ”Jumalan, kaikkien luotujen Herran, herjaajana”, toiset taas syyttivät Häntä ”siksi, joka pidättää ihmiset uskon ja todellisen vakaumuksen polulta”, ja toiset puolestaan julistivat Hänen olevan ”mielenvikainen” tai muuta vastaavaa.

240Samoin havaitset tänä päivänä, miten halpamaisin syytöksin he ovat hyökänneet tuota Kuolemattomuuden Jalokiveä vastaan ja millaisin sanoin kuvaamattomin vääryyksin he ovat vainonneet Häntä, joka on puhtauden Alkulähde. Vaikka Jumala on kaikkialla Kirjassaan ja pyhässä ja kuolemattomassa Muistiossaan varoittanut niitä, jotka kieltävät ja hylkäävät ilmoitetut säkeet, ja on julistanut armonsa niille, jotka ne hyväksyvät, huomaa kuitenkin ne lukemattomat kärkevät arvostelut, joita he ovat esittäneet noita Jumalan ikuisen pyhyyden uudesta taivaasta lähetettyjä säkeitä vastaan! Näin siitäkin huolimatta, ettei ainutkaan silmä ole nähnyt niin runsasta anteliaisuuden vuodatusta eikä ainutkaan korva kuullut vastaavanlaista laupeuden ilmoitusta. Niin valtaisaa on ollut anteliaisuus ja ilmaiseminen, että ilmoitetut säkeet ovat kevätkuurojen lailla sataneet Anteliaimman armon pilvistä. Profeettoja, ”joille on suotu järkähtämättömyys”, sivu 194 joiden ylevyys ja kirkkaus loistavat kuin aurinko, kunnioitettiin kutakin yhdellä Kirjalla, jonka kaikki ovat nähneet ja jonka säkeet ovat tarkoin tiedossa. Mutta ne säkeet, jotka ovat langenneet tästä jumalallisen armon Pilvestä, ovat olleet niin lukuisat, ettei niiden määrää ole kukaan vielä kyennyt arvioimaan. Parikymmentä teosta on nyt saatavilla. Kuinka monta onkaan vielä tavoittamattomissamme! Kuinka monta onkaan niitä, jotka on ryöstetty ja on joutunut vihollisen käsiin ja joiden kohtaloa kukaan ei tiedä.

164 Qur’án 29:23.

165 Qur’án 37:36.

166 Qur’án 40:34.

167 Qur’án 3:7.

168 Qur’án 45:23.

169 Qur’án 38:67-68.

170 Qur’án 34:43.