201-210

201Samoin Hän ”Henkeä” koskevassa säkeessä sanoo: ”He kyselevät Sinulta Hengestä. Sano: ’Henki tulee Herrani käskystä.’”140 Tuskin oli Muhammad antanut vastauksensa, kun he kaikki vastustivat äänekkäästi sanoen: ”Katso! Oppimaton mies, joka ei tiedä, mikä Henki on, kutsuu itseään jumalallisen tiedon Ilmoittajaksi!” Ja nyt näe, kuinka tämän ajan jumaluusoppineet sen tähden, että heillä on kunnia kantaa Hänen nimeään ja että he ovat todenneet isiensä tunnustaneen Hänen ilmoituksensa, ovat sokeasti alistuneet Hänen totuuteensa. Huomaa, että jos nämä ihmiset tänä päivänä saisivat kysymyksiinsä tuon kaltaiset vastaukset, he epäröimättä hylkäisivät ja tuomitsisivat ne – ei, vaan he esittäisivät jälleen täsmälleen samat joutavat arvostelut, kuten he ovat niitä tänäkin päivänä esittäneet. Näin siitäkin huolimatta, että nämä olevaisuuden ydinolemukset on korotettu äärettömän korkealle moisten epätodellisten kuvitelmien sivu 166 yläpuolelle ja mittaamattomasti ylennetty kaikkien näiden turhien puheiden tavoittamattomiin ja jokaisen ymmärtäväisen sydämen käsityskyvyn saavuttamattomiin. Tuohon tietoon verrattuna heidän niin sanottu oppineisuutensa on täydellistä petosta ja heidän kaikkinainen ymmärryksensä vain silkkaa erhettä. Niin, kaikki mikä on lähtöisin näistä jumalallisen viisauden kaivoksista ja näistä ikuisen tiedon aarreaitoista, on totuus eikä mikään muu kuin totuus. Sanonta ”Tieto on yksi piste, jonka houkkiot ovat moninkertaistaneet” tukee todisteluamme, ja perimätieto ”Tieto on valoa, jonka Jumala vuodattaa kenen tahansa sydämeen Hän tahtoo” vahvistaa väitteemme.

202Koska he eivät ole käsittäneet, mitä tieto tarkoittaa, vaan ovat tuolla nimellä kutsuneet oman kuvittelunsa luomia ja tietämättömyyden ruumiillistumista syntyneitä mielikuvia, he ovat sälyttäneet tiedon Lähteen päälle kaiken sen, mitä olet kuullut ja nähnyt.

203Esimerkiksi muuan mies141, joka on kuuluisa oppineisuudestaan ja saavutuksistaan ja joka pitää itseään yhtenä kansansa etevimmistä johtajista, on kirjassaan arvostellut ja halventanut kaikkia todellisen oppineisuuden edustajia. Tämä on päivänselvää niin hänen kirjassaan esittämiensä nimenomaisten väitteiden kuin hänen niissä tekemiensä vihjailujen nojalla. Koska olimme useasti kuullut hänestä, päätimme lukea joitakin hänen teoksiaan. Vaikka emme ole koskaan tuntenut sivu 168 halua tutkia muiden kirjoituksia, Me kuitenkin, joidenkin tiedusteltua Meiltä hänestä, pidimme tarpeellisena tutustua hänen kirjoihinsa, voidaksemme vastata kyselijöillemme tietoon ja ymmärrykseen nojaten. Hänen arabiankielisiä teoksiaan ei kuitenkaan ollut saatavana, kunnes eräänä päivänä muuan mies kertoi Meille, että tästä kaupungista löytyi yksi kyseisen miehen kirjoituksista, nimeltään Irshádu’l-‘Avám142. Tästä nimestä Me aistimme omahyväisyyden ja turhamaisuuden tuoksahduksen, sillä hän on kuvitellut itseään oppineeksi ja pitänyt muita ihmisiä tietämättöminä. Hänen todellinen arvonsa ilmeni itse asiassa jo nimestä, jonka hän oli valinnut kirjalleen. Oli selvää, että sen kirjoittaja seurasi itseyden ja pyyteen polkua ja oli eksynyt tietämättömyyden ja typeryyden erämaahan. Hän näytti unohtaneen tunnetun perimätiedon, joka sanoo: ”Tietoa on kaikki, mikä voidaan tietää, ja valtaa ja voimaa koko luomakunta.” Joka tapauksessa lähetimme noutamaan tuon kirjan ja pidimme sitä muutaman päivän. Kahdesti kai sitä selasimme. Toisella kertaa silmämme sattuivat kertomukseen Muhammadin ”mi‘rájista”143, Muhammadin, josta sanottiin: ”Jos Sinua ei olisi, en olisi luonut taivaita.” Huomasimme hänen luettelevan parikymmentä tiedettä, joiden tuntemista hän piti tarpeellisena ”mi‘rájin” salaisuuden ymmärtämiseksi. Hänen väitteistään sivu 169 päättelimme, että ellei ihminen olisi syvällisesti perehtynyt jokaiseen niistä, hän ei mitenkään voisi saavuttaa todellista ymmärrystä tästä ylimaallisesta ja ylevästä aiheesta. Nimenomaisesti mainittujen tieteiden joukossa olivat metafysiikka, alkemia ja luonnon magia. Noita turhanpäiväisiä ja hylättyjä oppeja on tämä mies pitänyt jumalallisen tiedon pyhien ja ikuisten salaisuuksien ymmärtämisen edellytyksenä.

204Armollinen Jumala! Moinen on hänen ymmärryksensä mitta. Mutta katso, mitä herjoja ja solvauksia hän onkaan syytänyt noiden Jumalan rajattoman tiedon ilmentymien päälle! Kuinka oikea ja tosi onkaan sanonta: ”Syydätkö sinä solvauksia vasten heidän kasvojaan, jotka ainoa tosi Jumala on tehnyt seitsemännen taivaansa aarteiden uskotuiksi?” Ei yksikään ymmärtäväinen sydän tai mieli, ei yksikään viisaista ja oppineista, ole välittänyt näistä päättömistä väitteistä. Mutta miten selvää ja ilmeistä onkaan jokaiselle ymmärtäväiselle sydämelle, että tämän niin sanotun oppineisuuden on hylännyt ja on aina hylkäävä Hän, joka on ainoa tosi Jumala. Kuinka voidaan näiden tieteiden tuntemista, jotka ovat niin halveksittavia todella oppineiden silmissä, pitää tarpeellisena ”mi‘rájin” salaisuuden ymmärtämiselle, kun ”mi‘rájin” Herraa itseään ei koskaan rasittanut näiden rajallisten ja hämärien oppien ainutkaan kirjain eikä Hänen säteilevää sydäntään tahrannut mikään näistä mielikuvituksellisista harhoista? Miten todesti Hän onkaan sanonut: ”Kaikki inhimillinen saavutus ratsastaa ramman aasinsivu 170 selässä, kun taas totuus tuulella ajaen ampaisee avaruuden halki.” Jumalan vanhurskauden kautta! Sen, joka tahtoo tutkia ”mi‘rájin” salaisuutta ja janoaa pisaraa tästä valtamerestä, täytyy, mikäli hänen sydämensä kuvastin on jo näiden oppien tomun himmentämä, puhdistaa ja kirkastaa se, ennen kuin tämän salaisuuden valo voi siinä kuvastua.

205Tänä päivänä ne, jotka ovat upottautuneet ikiaikaisen tiedon valtamereen ja asustavat jumalallisen viisauden arkissa, kieltävät ihmisiltä tuon kaltaiset joutavat pyrinnöt. Heidän loistavat povensa ovat, kiitos Jumalan, pyhitetyt tuollaisen oppineisuuden häivähdyksestäkin ja ylennetyt tuollaisten synkkien verhojen yläpuolella. Rakastetun rakkauden tulella Me olemme polttanut pois tämän kaikista verhoista tiheimmän – verhon, johon viitataan sanonnassa: ”Kaikista verhoista synkin on tiedon verho.” Sen tuhkalle olemme pystyttänyt jumalallisen tiedon pyhätön. Me olemme, ylistetty olkoon Jumala, Rakastetuimman kauneuden tulella tuhonnut ”kirkkauden verhot”. Olemme ajanut ihmissydämestä kaiken muun paitsi Hänet, joka on maailman Kaivattu, ja siitä riemuitsemme. Vain Hänen tietoonsa me tartumme ja kiinnitämme sydämemme vain Hänen valonsa loistavaan kirkkauteen.

206Olimme suunnattoman hämmästynyt huomatessamme, että tuon miehen ainoa tarkoitus oli saada ihmiset huomaamaan, että hän hallitsi kaikki nämä opit. Mutta vannon Jumalan kautta, ettei hänen sieluunsa ole kantautunut ainutkaan jumalallisen tiedon sivu 171 niityiltä puhaltava henkäys eikä hän ole milloinkaan paljastanut ainuttakaan ikiaikaisen viisauden salaisuutta. Ei, jos tiedon merkitys hänelle joskus selitettäisiin, tyrmistys täyttäisi hänen sydämensä ja hänen koko olemuksensa järkkyisi perustuksiaan myöten. Huolimatta hänen alhaisista ja mielettömistä väitteistään, katso miten kohtuuttomiin korkeuksiin hänen vaatimuksensa ovat kohonneet!

207Armollinen Jumala! Kuinka suuresti ihmettelemmekään sitä, miten ihmiset ovat kokoontuneet hänen ympärilleen ja osoittaneet uskollisuuttaan hänelle! Katoavaan tomuun tyytyen ovat nämä ihmiset kääntäneet siihen kasvonsa ja heittäneet selkänsä taa Hänet, joka on herrain Herra. Tyytyväisinä variksen raakuntaan ja mieltyneinä korpin muotoon he ovat hyljänneet satakielen sävelmän ja ruusun lumon. Mitä sanoin kuvaamattomia harhaluuloja tämän mahtipontisen kirjan lukeminen onkaan paljastanut! Ne ovat liian arvottomia ainoankaan kynän kuvata ja liian alhaisia ansaitakseen hetkenkään huomiota. Mutta jos löytyisi jokin koetinkivi, erottaisi se välittömästi totuuden valheesta, valon pimeydestä ja auringon varjosta.

208Niiden tieteiden joukossa, joita tämä huijari on harjoittanut, on alkemia. Harras toiveemme on, että joku kuningas tahi muu vaikutusvaltainen henkilö kehottaisi häntä tuomaan tämän tieteen tuosta kuvitelmien maailmasta tosiasioiden piiriin ja pelkän uskottelun tasolta todellisten tekojen tasolle. Kunpa tämä oppimaton ja vaatimaton Palvelija, joka ei ole koskaan väittänyt sivu 172 perehtyneensä moisiin asioihin eikä edes pitänyt niitä todellisen tiedon mittapuuna, voisi ottaa kyseisen tehtävän suorittaakseen, jotta totuus voitaisiin tuntea ja erottaa valheesta. Vaan mitäpä hyötyä siitä olisi! Kaikki, mitä tämä sukupolvi pystyi Meille tarjoamaan, olivat haavat sen nuolista, ja ainoa malja, jonka se huulillemme ojensi, oli malja sen myrkkyä. Kannamme yhä kaulassamme kahleiden arpia ja ruumiissamme näkyvät hellittämättömän julmuuden merkit.

209Ja mitä tulee tämän miehen saavutuksiin, hänen tietämättömyyteensä, ymmärrykseensä ja uskoonsa, katso, mitä kaiken sisäänsä sulkeva Kirja on ilmoittanut: ”Totisesti, Zaqqúm-puu144 on oleva Athímin145 ruokana.”146 Ja sitten seuraa joitakin säkeitä, kunnes Hän sanoo: ”Maista tätä, sillä sinä todellakin olet mahtava Karím147!”148 Ajattele, miten selvästi ja nimenomaisesti hänet on Jumalan turmeltumattomassa kirjassa kuvattu! Nöyryyttä teeskennellen tämä mies on lisäksi omassa kirjassaan viitannut itseensä ”athím-palvelijana”: Jumalan kirjassa ”Athím”, tavallisen kansan keskuudessa mahtava, nimeltään ”Karím”!

210Ajattele pyhää säettä: ”Ei ole vihantaa eikä kuihtunutta, jota ei olisi merkitty erehtymättömään sivu 173 Kirjaan”149, jotta sen sanojen merkitys syöpyisi sydämesi tauluun. Siitä huolimatta lukuisat ihmiset seuraavat häntä uskollisesti. He ovat hyljänneet tiedon ja oikeudenmukaisuuden Mooseksen ja takertuneet tietämättömyyden Sámiríhin150. He ovat kääntäneet katseensa pois totuuden Päiväntähdestä, joka loistaa jumalallisella ja ikuisella taivaalla, eivätkä ole lainkaan piitanneet sen kirkkaudesta.

140 Qur’án 17:85.

141 Hájí Mírzá Karím Khán.

142 ”Opastusta tietämättömille”.

143 Taivaaseen noususta.

144 Helvetin puu.

145 Syntisen.

146 Qur’án 44:43-44.

147 Ylhäinen.

148 Qur’án 44:49.

149 Qur’án 6:59.

150 Mooseksen aikaiseen taikuriin.