181-190

181Kuinka outoa! Toisella kädellään nämä ihmiset takertuvat niihin Qur’ánin säkeisiin ja niihin varmuuden kansan perimätietoihin, joiden ovat todenneet olevan sopusoinnussa omien mieltymystensä ja pyrkimystensä kanssa, ja toisella kädellään torjuvat ne, jotka ovat heidän itsekkäiden pyyteittensä vastaiset. ”Uskotteko siis osan Kirjasta mutta kiellätte osan?”122 Kuinka voisitte arvostella sitä, mitä ette ymmärrä? Kuten sitä, että puhuttuaan ensin ”sinetistä” ylevässä ilmaisussaan ”Muhammad on Jumalan sanansaattaja ja profeettojen sinetti”123 olevaisuuden Herra on erehtymättömässä kirjassaan ilmoittanut kaikille ihmisille lupauksen ”jumalalliseen läheisyyteen pääsemisestä”. Tästä kuolemattoman Kuninkaan läheisyyteen pääsemisestä todistavat Kirjan säkeet, joista joitakin olemme jo maininnut. Ainoa tosi Jumala on todistajani! Mitään ylevämpää tai selkeämpää kuin ”jumalalliseen läheisyyteen pääseminen” ei Qur’ánissa ole ilmoitettu. Hyvin käy sen, joka on siihen päässyt päivänä, sivu 155 jona useimmat ihmiset, kuten näette, ovat siitä pois kääntyneet.

182Ja kuitenkin he ovat ensin mainittuun säkeeseen kätkeytyvän salaisuuden tähden kääntyneet pois jälkimmäisessä luvatusta armosta siitäkin huolimatta, että Kirjassa mainitaan selkeästi ”jumalalliseen läheisyyteen pääseminen” ”ylösnousemuksen päivänä”. Selvien todisteiden avulla on osoitettu ja vääjäämättömästi todistettu, että ”ylösnousemuksella” tarkoitetaan Jumalan ilmaisijan nousua Hänen asiaansa julistamaan ja ”jumalalliseen läheisyyteen pääsemisellä” tarkoitetaan pääsyä lähelle Hänen kauneuttaan, joka kuvastuu Hänen ilmaisijansa persoonassa. Sillä totisesti ”katseet eivät Häntä tavoita, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet”124. Näistä epäämättömistä tosiasioista ja selkeistä sanoista huolimatta he ovat typerästi takertuneet käsitteeseen ”sinetti” ja jääneet täysin osattomiksi Hänen tuntemisestaan, joka on niin Sinetin kuin Alunkin Ilmaisija Hänen läsnäolonsa päivänä. ”Jos Jumala rankaisisi ihmisiä heidän pahuutensa tähden, ei Hän jättäisi maan päälle ainuttakaan elävää olentoa. Mutta Hän antaa heille lykkäystä määräaikaan asti.”125 Jos tämä kansa, kaikesta edellä mainitusta huolimatta, olisi saanut pisarankaan niistä kristallinkirkkaista vesistä, jotka virtaavat sanoista ”Jumala tekee, mitä Hän tahtoo, ja säätää, sivu 156 minkä hyväksi katsoo”, he eivät olisi tällaisin sopimattomin arvosteluin hyökänneet Hänen ilmoituksensa Keskusta vastaan. Jumalan asia, kaikki teot ja sanat, ovat Hänen valtansa otteessa. ”Kaikki on vangittuna Hänen mahtavaan käteensä, kaikki on Hänelle helppoa ja mahdollista.” Hän toteuttaa, minkä Hän tahtoo, ja tekee kaiken, minkä haluaa. ”Ken sanoo ’miksi’ tai ’minkä tähden’, on pilkannut Jumalaa.” Jos nämä ihmiset ravistautuisivat välinpitämättömyyden unesta ja tajuaisivat, mitä heidän kätensä ovat tehneet, he varmasti suistuisivat perikatoon ja omasta halustaan heittäytyisivät tuleen – joka onkin heidän loppunsa ja oikea asumuksensa. Eivätkö he ole kuulleet, mitä Hän on ilmoittanut: ”Häntä ei vaadita tilille teoistaan.”126 Kuinka kukaan voi, näiden sanojen valossa, olla niin julkea, että epäilee Häntä ja askartelee joutavien sanontojen parissa?

183Armollinen Jumala! Niin suuri on ihmisten mielettömyys ja turmeltuneisuus, että he ovat kääntäneet katseensa omiin ajatuksiinsa ja pyyteisiinsä ja ovat kääntäneet selkänsä Jumalan tiedolle ja tahdolle – pyhitetty ja kiitetty olkoon Hänen nimensä.

184Ole oikeudenmukainen: Jos nämä ihmiset hyväksyisivät näiden loistavien sanojen ja pyhien viittausten totuuden ja tunnustaisivat Jumalan ”Häneksi, joka tekee, minkä hyväksi katsoo”, miten he voisivat edelleen takertua näihin ilmiselviin mielettömyyksiin? sivu 157 Toden totta, kaikesta sielustaan he hyväksyisivät, mitä ikinä Hän sanoo, ja siihen alistuisivat. Vannon Jumalan kautta! Ellei se olisi ollut vastoin jumalallista käskyä ja sallimuksen tutkimattomia säädöksiä, olisi jopa maakin täydellisesti tuhonnut tämän kansan! ”Mutta Hän antaa heille lykkäystä määräaikaan asti.”

185Tuhat kaksisataakahdeksankymmentä vuotta on kulunut Muhammadin uskontojärjestelmän sarastuksesta, ja aina aamun koittaessa nämä sokeat ja yksinkertaiset ihmiset ovat lausuneet Qur’ániansa, tajuamatta kuitenkaan yhtä ainutta tuon kirjan kirjainta. Kerta toisensa jälkeen he lukevat noita säkeitä, jotka selvästi todistavat näiden pyhien aiheiden todellisuudesta ja osoittavat ikuisen Kirkkauden ilmaisijoiden totuuden, eivätkä silti ymmärrä niiden merkitystä. Koko tänä aikana he eivät ole tiedostaneet edes sitä, että kaikkina aikoina kirjoitusten ja pyhien kirjojen lukemisen yksinomaisena tarkoituksena on auttaa lukijaa käsittämään niiden merkitys ja paljastamaan niiden sisimmät salaisuudet. Muutoin lukemisesta ilman ymmärtämistä ei ole mitään pysyvää hyötyä ihmiselle.

186Ja tapahtui, että eräänä päivänä muuan köyhä mies vieraili tämän Sielun luona janoten Hänen tietonsa valtamerta. Keskustellessamme hänen kanssaan mainitsimme tuomiopäivää, ylösnousemusta, kuolleista heräämistä ja tilintekoa koskevat tunnusmerkit. Hartaasti hän pyysi Meitä selittämään, millä tavoin maailman kansat on tässä suurenmoisessa uskontojärjestelmässä sivu 158 saatettu tilille, kun kenelläkään ei ole siitä tietoa. Tällöin selitimme hänelle, hänen kykynsä ja ymmärryksensä mukaisesti, tiettyjä tieteen ja muinaisen viisauden totuuksia. Sitten kysyimme häneltä sanoen: ”Etkö ole lukenut Qur’ánia, etkö tunne tätä siunattua säettä: ’Tuona päivänä ei ihmisiltä eikä hengiltä kysytä heidän synneistään?’127 Etkö käsitä, että ’kysymisellä’ ei tarkoiteta kielin tai puhein kysymistä, kuten tuo säekin osoittaa ja todistaa? Sillä myöhemmin sanotaan: ’Syntiset tunnetaan kasvoistaan ja heihin tartutaan otsahiuksista ja jaloista!’”128

187Niinpä maailman kansat tuomitaan kasvojensa perusteella. Niissä paljastuvat heidän epäuskonsa, heidän uskonsa ja heidän epäoikeudenmukaisuutensa. Samoin on tänäkin päivänä ilmeistä, että erheen ihmiset tunnetaan ja erotetaan kasvojensa perusteella jumalallisen johdatuksen seuraajista. Jos nämä ihmiset täysin Jumalan tähden ja vain Hänen mielisuosiotaan kaivaten pohdiskelisivat Kirjan säkeitä sydämessään, he varmasti löytäisivät kaiken, mitä etsivät. Sen säkeistä he löytäisivät ilmoitettuna ja paljastettuna kaiken, olipa se suurta tai pientä, mitä tässä uskontojärjestelmässä on tapahtunut. He jopa huomaisivat niissä viittauksia Jumalan nimien ja ominaisuuksien ilmaisijoiden lähtöön synnyinmaastaan, hallituksen ja kansan vastustukseen ja halveksivaan ylimielisyyteen sivu 159 sekä yleismaailmallisen Ilmaisijan asumiseen ja oleskeluun ennalta määrätyssä ja selvästi nimetyssä maassa. Tämän voi kuitenkin käsittää vain se, jolla on ymmärtäväinen sydän.

188Me sinetöimme aiheemme sillä, mikä aikanaan ilmoitettiin Muhammadille, jotta tämä sinetti levittäisi sen pyhän myskin tuoksua, joka johdattaa ihmiset katoamattoman kirkkauden Ridvániin. Hän sanoi, ja Hänen sanansa on totuus: ”Jumala kutsuu Rauhan tyyssijaan129, ja kenet Hän tahtoo, Hän johdattaa oikealle tielle.”130 ”Heitä odottaa rauhan tyyssija heidän Herransa luona, ja Hän suojelee heitä heidän tekojensa tähden.”131 Tämän Hän on ilmoittanut, jotta Hänen armonsa voisi täyttää maailman. Ylistys olkoon Jumalalle, kaiken olevaisuuden Herralle!

189Me olemme monin tavoin ja toistuvasti esittänyt kunkin aiheen merkityksen, jotta kenties jokainen sielu, niin ylhäinen kuin alhainenkin, voisi mittansa ja kykynsä mukaan saada siitä osansa. Mikäli hän ei pystyisi jotain todistelua käsittämään, hän voisi täten toista tutkimalla päästä päämääräänsä. ”Jotta kaiken kaltaiset ihmiset voisivat tietää, missä sammuttaa janonsa.”

190Kautta Jumalan! Tämä Taivaan Lintu, joka nyt asustaa tomussa, voi näiden sävelmien lisäksi laulaasivu 160tuhansia lauluja ja kykenee näiden lausumien ohella paljastamaan lukemattomia salaisuuksia. Joka ainut sointu sen lausumattomista sanoista on mittaamattoman korkealla kaiken sen yläpuolella, mikä on jo ilmoitettu, ja äärettömän paljon ylevämpää kuin se, mikä tästä Kynästä on virrannut. Paljastakoon tulevaisuus hetken, jona sisäisen merkityksen morsiamet Jumalan tahdon säädöksestä rientävät hunnuitta salaperäisistä kartanoistaan ja ilmaisevat itsensä olevaisuuden ikiaikaisessa valtakunnassa. Mikään ei ole mahdollista ilman Hänen lupaansa, mikään voima ei voi kestää paitsi Hänen voimastaan, eikä ole muuta Jumalaa kuin Hän. Hänen on luomakunnan maailma ja Hänen Jumalan asia. Kaikki julistavat Hänen ilmoitustaan, ja kaikki paljastavat Hänen henkensä salaisuuksia.

122 Qur’án 2:85.

123 Qur’án 33:40.

124 Qur’án 6:103.

125 Qur’án 16:61.

126 Qur’án 21:23.

127 Qur’án 55:39.

128 Qur’án 55:41.

129 Baghdádiin.

130 Qur’án 10:25.

131 Qur’án 6:127.