141-150

141Niinpä Jeesus, Marian poika, istuessaan eräänä päivänä opettamassa lausui Pyhän Hengen innoittamana tällaisia sanoja: ”Oi ihmiset! Minun ravintonani on kedon ruoho, jolla tyydytän nälkäni. Vuoteenani on tomu, lyhtynäni yöllä kuun valo ja ratsunani omat jalkani. Katso: kuka maan päällä on Minua rikkaampi?” Jumalan vanhurskauden kautta! Tuhannet aarteet kiertävät palvoen tätä köyhyyttä, ja lukemattomat kunnian kuningaskunnat halajavat itselleen tällaista alennusta! Jos saisit pisarankaan näiden sanojen sisäisen merkityksen valtamerestä, sinä varmasti hylkäisit maailman ja kaiken siinä olevan ja feenikslinnun lailla polttaisit itsesi kuolemattoman tulen liekeissä.

142Samaan tapaan kerrotaan, että eräänä päivänä yksi Sádiqin kumppaneista valitti hänelle köyhyyttään. Silloin Sádiq, tuo kuolematon kauneus, vastasi: ”Totisesti olet rikas ja olet juonut vaurauden maljasta.” Tuo rutiköyhä sielu hämmentyi tuon loistavan hahmon lausumista sanoista ja kysyi: ”Missä ovat minun rikkauteni, minun, jolla ei ole ropoakaan?” Tähän Sádiq huomautti: ”Eikö sinulla ole meidän rakkautemme?” Hän vastasi: ”Niin, se minulla on, oi sinä Jumalan profeetan vesa!” Ja Sádiq kysyi häneltä sanoen: ”Vaihtaisitko tämän rakkauden tuhanteen sivu 124 dinaariin?” Hän vastasi: ”En, milloinkaan en sitä vaihda, vaikka minulle annettaisiin maailma ja kaikki siinä oleva!” Jolloin Sádiq totesi: ”Miten voidaan sanoa köyhäksi sitä, jolla on moinen aarre?”

143Tämä köyhyys ja nämä rikkaudet, tämä alennus ja kunnia, tämä valta, voima ja kaikki sen kaltainen, joihin näiden turhamielisten ja typerien sielujen silmät ja sydämet ovat kiintyneet, kaikki tämä haihtuu olemattomuuteen tuossa kartanossa! Niin kuin Hän on sanonut: ”Oi ihmiset! Te olette köyhiä, Jumalaa tarvitsevia; mutta Jumala on Rikas, Itseriittävä.”95 ”Rikkauksilla” tarkoitetaan siis riippumattomuutta kaikesta muusta paitsi Jumalasta ja ”köyhyydellä” sen puutetta, mikä on Jumalasta.

144Muistele myös päivää, jona juutalaiset, jotka olivat ympäröineet Jeesuksen, Marian pojan, painostivat Häntä tunnustamaan väitteensä, että Hän on Messias ja Jumalan profeetta, jotta he voisivat julistaa Hänet vääräuskoiseksi ja tuomita Hänet kuolemaan. Sitten he veivät Hänet – tuon jumalallisen ilmoituksen taivaan Päiväntähden – Pilatuksen ja aikansa johtavan jumaluusoppineen Kaifaan luo. Ylipapit olivat kaikki koolla palatsissa, samoin suuri kansanjoukko, joka oli kokoontunut katsomaan Jeesuksen kärsimyksiä ja pilkkaamaan ja loukkaamaan Häntä. Vaikka he kerta kerran jälkeen esittivät Jeesukselle kysymyksiä toivoen Hänen tunnustavan väitteensä, Jeesus pysyi sivu 125 vaiti eikä puhunut. Lopulta muuan Jumalan kiroama nousi, meni Jeesuksen tykö ja vannotti Häntä sanoen: ”Etkö väittänyt olevasi jumalallinen Messias? Etkö sanonut: ’Minä olen kuningasten Kuningas, Minun sanani on Jumalan sana, ja Minä olen sapatinpäivän rikkoja?’” Silloin Jeesus kohotti päänsä ja sanoi: ”Etkö näe Ihmisen Pojan istuvan voiman ja vallan oikealla puolella?” Nämä olivat Hänen sanansa, mutta ajattele, miten Hän näennäisesti oli vailla kaikkea valtaa, paitsi tuota sisäistä valtaa, joka oli Jumalasta ja oli sulkenut piiriinsä kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. Kuinka voin kertoa kaiken, mikä Häntä kohtasi Hänen lausuttuaan nämä sanat? Kuinka kuvaan heidän katalan käyttäytymisensä Häntä kohtaan? Lopulta he sälyttivät Hänen siunatun henkilönsä päälle sellaisia kärsimyksiä, että Hän pakeni neljänteen taivaaseen.

145Pyhän Luukkaan evankeliumissa kerrotaan myös, että eräänä päivänä Jeesus tapasi juutalaisen, joka makasi halvaantuneena vuoteella. Jeesuksen nähdessään juutalainen tunsi Hänet ja anoi Hänen apuaan. Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse vuoteeltasi; sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut.” Muutamat vieressä seisovista juutalaisista vastustivat sanoen: ”Kuka paitsi Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi?” Mutta Jeesus tiesi heti heidän ajatuksensa ja vastasi heille sanoen: ”Kumpi on helpompaa, sanoako halvaantuneelle: ’Nouse, ota vuoteesi ja käy’ vaiko sanoa: ’Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut’? jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä sivu 126 anteeksi.”96 Tämä on todellista yliherruutta, ja näin suurta on Jumalan valittujen voima! Kaikilla näillä seikoilla, joita olemme toistuvasti maininnut ja joiden yksityiskohdat olemme eri lähteistä lainannut, ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin auttaa sinua käsittämään Jumalan valittujen puheissa esiintyvien viittausten merkitys, etteivät jotkut näistä puheista saisi jalkojasi horjumaan ja sydäntäsi kauhistumaan.

146Näin me saamme horjumattomin askelin kulkea varmuuden polkua, jotta kenties Jumalan mielisuosion niityiltä leyhyvä tuulenhenki puhaltaisi yllemme jumalallisen hyväksynnän suloisia tuoksuja ja sallisi meidän, niin katoavia kuolevaisia kuin olemmekin, päästä ikuisen kirkkauden valtakuntaan. Silloin ymmärtäisit perimätiedoissa ja kirjoituksissa mainitun yliherruuden ja vastaavien käsitteiden sisäisen merkityksen. Sitä paitsi on jo selvää ja sinulle tuttua, että samoja asioita, joihin juutalaiset ja kristityt ovat takertuneet, ja samoja solvauksia, joita he syytivät Muhammadin kauneuden päälle, on Qur’ánin kansa tänä päivänä käyttänyt ja samoin sanoin ”Bayánin Pisteen” tuominnut – olkoot kaikkien jumalallisten ilmoitusten valtakunnissa asuvien sielut uhrina Hänelle! Katso heidän mielettömyyttään: he lausuvat täsmälleen samoja sanoja kuin entisaikain juutalaiset eivätkä sitä tiedä! Kuinka oikeat ja todet ovatkaan Hänen sanansa heistä: ”Jätä heidät huvittelemaan sivu 127 joutavilla jutuillaan.”97 ”Niin totta kuin elät, oi Muhammad, he ovat turhien kuvitelmiensa vimman vallassa.”98

147Kun jumalallinen Olemus, näkymätön ja ikuinen, saattoi Muhammadin päiväntähden kohoamaan tiedon taivaanrannalle, oli yksi juutalaisten jumaluusoppineitten Häneen kohdistamista kärkevistä arvosteluista se, että Mooseksen jälkeen Jumalan ei ollut määrä lähettää uutta profeettaa. Kuitenkin kirjoituksissa puhutaan Sielusta, joka tullaan ilmaisemaan ja joka on edistävä Mooseksen uskoa ja vaaliva Hänen kansansa etuja, niin että Mooseksen uskontojärjestelmän lait voivat sulkea piiriinsä kaiken maan. Näin on ikuisen kirkkauden Kuningas kirjassaan puhunut etäisyyden ja erheen laaksossa vaeltavien lausumista sanoista: ”’Jumalan käsi on kahlehdittu’, sanovat juutalaiset. Kahlehditut olkoot heidän omat kätensä! Ja sen johdosta, mitä he sanoivat, lankesi heidän osakseen kirous. Ei, vaan ojennetut ovat Hänen molemmat kätensä!”99 ”Korkeammalla heidän käsiänsä on Jumalan käsi.”100

148Vaikka Qur’ánin selittäjät ovat monin eri tavoin selostaneet tämän säkeen ilmoittamiseen liittyneitä olosuhteita, pitäisi sinun kuitenkin pyrkiä ymmärtämään sen merkitys. Hän sanoo: Kuinka valheellista onkaan sivu 128 kaikki, mitä juutalaiset ovat kuvitelleet! Kuinka voitaisiin Hänen kätensä, joka totisesti on Kuningas, joka ilmaisi Mooseksen kasvot ja antoi Hänelle profeettiuden viitan – kuinka voitaisiin Hänen kätensä sitoa ja kahlita! Kuinka voidaan kuvitella, että Hän olisi voimaton lähettämään Mooseksen jälkeen vielä toisenkin sanansaattajan? Huomaa heidän sanojensa mielettömyys; kuinka kauas tiedon ja ymmärryksen tieltä ne ovatkaan eksyneet! Katso, kuinka he tänäkin päivänä ovat paneutuneet tällaisten typerien mielettömyyksien pohdintaan. Yli tuhannen vuoden ajan he ovat tätä säettä toistelleet ja ymmärtämättömyydessään arvostelleet juutalaisia lainkaan tajuamatta, että he itse sekä avoimesti että salaisesti kannattavat juutalaisten mielipiteitä ja uskomuksia. Olet varmasti kuullut heidän joutavan väitteensä, että ilmoitus on täydellisesti päättynyt, että Jumalan armon ovet ovat suljetut, että ikuisen pyhyyden päivänkoitoista ei ainutkaan aurinko enää nouse, että iankaikkisen laupeuden valtameri on ainiaaksi vaiennut ja Jumalan sanansaattajien ilmaiseminen ikiaikaisen kirkkauden pyhätöstä laannut. Sellainen on näiden ahdasmielisten, halveksittavien ihmisten ymmärryksen määrä. He ovat kuvitelleet, että Jumalan kaikenkäsittävän laupeuden ja Hänen runsaitten armolahjojensa virta, jonka lakkaamista ei voida ajatellakaan, on pysähtynyt. Kaikilta tahoilta he ovat nousseet, vyöttäneet sortovallan kupeet ja kaikkensa ponnistaen koettaneet joutavan kuvittelun karvailla vesillä sammuttaa Jumalan palavan pensaan sivu 129 liekkiä muistamatta, että voiman lampun kupu on omassa mahtavassa linnoituksessaan varjeleva Jumalan valoa. Se äärimmäinen kurjuus, johon tämä kansa on vajonnut, on totisesti heille omiaan, sillä heiltä on jäänyt tajuamatta Jumalan asian perustarkoitus sekä tiedostamatta sen mysteerit ja sisin todellisuus. Sillä korkein ja ylevin ihmisten osaksi tuleva armo on ”Jumalan läheisyyteen pääseminen” ja Hänen tuntemisensa, mikä on luvattu kaikille ihmisille. Tämä on Anteliaimman, Ikiaikaisen ylin armo ihmiselle ja osoitus Hänen luoduilleen vuodattamansa rajattoman anteliaisuuden täyteydestä. Tästä armosta ja anteliaisuudesta ei ainutkaan tämän kansan keskuudesta ole päässyt nauttimaan, eikä heille ole suotu tämän korkeimman aseman kunniaa. Kuinka monet ovatkaan nuo ilmoitetut säkeet, jotka yksiselitteisesti todistavat tästä mitä tärkeimmästä totuudesta ja ylevästä aiheesta! Kuitenkin he ovat sen hyljänneet ja tulkinneet väärin, oman mielensä mukaan, sen merkityksen. Kuten Hän on ilmoittanut: ”Mutta niillä, jotka kieltävät Jumalan merkit eivätkä usko koskaan Häntä kohtaavansa, ei ole toivoa Minun armostani, ja heitä odottaa tuskallinen rangaistus.”101 Myös Hän sanoo: ”Ne, jotka pitävät mielessään, että he tulevat käymään Herransa läheisyyteen ja Hänen luokseen palaamaan.”102 Ja toisaalla Hän sanoo: ”Ne, jotka olivat varmoja, että joutuvat kohtaamaansivu 130 Jumalansa, sanoivat: ’Kuinka usein pieni joukko onkaan Jumalan tahdosta voittanut monilukuisen joukon!’”103 Toisaalla Hän vielä ilmoittaa: ”Tehköön siis hyviä tekoja se, joka toivoo pääsevänsä Herransa läheisyyteen.”104 Edelleen Hän sanoo: ”Hän säätää kaikki asiat. Hän tekee merkkinsä selviksi, jotta olisitte vakuuttuneita pääsystä Herranne läheisyyteen.”105

149Tämä kansa on kieltänyt kaikki nämä säkeet, jotka vääjäämättä todistavat ”jumalalliseen läheisyyteen pääsemisestä”. Mitään aihetta ei pyhissä kirjoituksissa ole painokkaammin esitetty. Siitä huolimatta he ovat evänneet itseltään tämän korkean ja mitä ylevimmän arvon, tämän suurenmoisen ja loistavan aseman. Jotkut ovat väittäneet, että ”jumalalliseen läheisyyteen pääsemisellä” tarkoitetaan Jumalan ”ilmaisemista” ylösnousemuksen päivänä. Jos he väittäisivät, että Jumalan ”ilmaisemisella” tarkoitetaan ”yleismaailmallista ilmaisemista”, on selvää ja ilmeistä, että sellainen ilmaiseminen on kaikessa jo olemassa. Tämän totuuden Me olemme jo todistanut, sillä olemme osoittanut, että kaikki olevaiset ovat tuon täydellisen Kuninkaan kirkkauksien vastaanottajia ja ilmentäjiä ja että tuon Auringon, kaiken loiston Alkulähteen, ilmaisemisen merkit ovat olemassa ja näkyvät olevaisten kuvastimissa. Niinpä jos ihminen tarkastelisi jumalallisen ja henkisen ymmärryksen sivu 131 silmin, hän huomaisi helposti, että ei voi olla olemassa kerrassa mitään ilman, että se ilmaisee Jumalan, täydellisen Kuninkaan kirkkautta. Ajattele, miten kaikki luodut kaunopuheisesti todistavat sisäisen valon ilmaisemisesta sisimmässään. Katso, miten kaikissa luoduissa avautuvat Jumalan Ridvánin portit, jotta etsijät voivat päästä ymmärryksen ja viisauden kaupunkeihin ja käydä tiedon ja voiman puutarhoihin. Joka ainoassa puutarhassa he saavat ilmaisun kammioiden kätköissä nähdä sisäisen merkityksen mystisen morsiamen suurimmassa suloudessaan ja täydellisimmässä kauneudessaan. Useimmat Qur’ánin säkeet viittaavat tähän henkiseen aiheeseen ja todistavat siitä. Säe ”Eikä ole mitään, mikä ei ylistäisi Hänen kunniaansa”106 on kaunopuheinen todistus tästä, ja ”Me huomasimme kaikki asiat ja merkitsimme ne muistiin”107 on siitä uskollinen osoitus. Jos siis ”Jumalan läheisyyteen pääsemisellä” tarkoitetaan tiedon saavuttamista tällaisesta ilmaisemisesta, on selvää, että kaikki ihmiset ovat jo päässeet tuon verrattoman Kuninkaan muuttumattomien kasvojen eteen. Miksi siis rajoittaa tuollaista ilmaisemista ylösnousemuksen päivään?

150Jos he taas väittäisivät, että ”jumalallisella läheisyydellä” tarkoitetaan ”Jumalan erityistä ilmaisemista”, jota jotkut súfít nimittävät ”kaikkein pyhimmäksi vuodatukseksi”, ja jos tämän ymmärretään tapahtuvan itse sivu 132 Ydinolemuksessa, on selvää, että se on ikuisesti ollut jumalallisessa tietämyksessä. Mikäli tätä olettamusta pidetään oikeana, ”jumalalliseen läheisyyteen pääseminen” ei tässä merkityksessä selvästikään ole kenellekään mahdollista, sillä tämä ilmaiseminen toteutuu vain <sisimmässä Olemuksessa, johon ainutkaan ihminen ei voi päästä. ”Tie on suljettu ja kaikki etsintä kielletty.” Taivaan suosimien mielet, kohoavatpa ne miten korkealle tahansa, eivät voi milloinkaan tätä asemaa saavuttaa, kuinka siis hämärien ja rajallisten mielten ymmärrys.

95 Qur’án 35:15.

96 Vrt. Luuk. 5:18-26.

97 Qur’án 6:91.

98 Qur’án 15:72.

99 Qur’án 15:72.

100 Qur’án 48:10.

101 Qur’án 29:23

102 Qur’án 2:46.

103 Qur’án 2:249.

104 Qur’án 18:110.

105 Qur’án 13:2.

106 Qur’án 17:44.

107 Qur’án 57:3.