102-110

102sivu 95Totisesti Hänellä, joka on Totuuden Päiväntähti ja ylhäisimmän Olennon Ilmaisija, on kaikkina aikoina kiistaton valtius ylitse kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä, vaikka maan päältä ei löytyisi yhtäkään ihmistä, joka olisi Hänelle kuuliainen. Hän on totisesti riippumaton kaikesta maallisesta vallasta, vaikka Hän kärsisi äärimmäistä puutetta. Näin Me paljastamme sinulle Jumalan asian salaisuudet ja suomme sinulle jumalallisen viisauden jalokivet, jotta kenties voisit kieltäymyksen siivin kohota niihin korkeuksiin, jotka ovat ihmisten silmiltä salatut.

103Näihin sanoihin sisältyvä merkitys ja perimmäinen päämäärä on ilmaista ja osoittaa sydämeltään puhtaille ja hengeltään pyhittäytyneille, että totuuden valonlähteille ja jumalallisen ykseyden valkeutta heijastaville kuvastimille on poikkeuksetta annettu kaiken voittava valta ja suotu vastustamaton yliherruus, minä aikakautena ja ajanjaksona heidät ikiaikaisen kirkkauden näkymättömistä asumuksistaan lähetettäneenkin tähän maailmaan kasvattamaan ihmisten sieluja ja suomaan kaikille luoduille siunauksia. Sillä nämä kätketyt jalokivet, nämä salatut ja näkymättömät aarteet ilmaisevat ja vahvistavat itsessään näiden pyhien sanojen sivu 96 totuuden: ”Totisesti Jumala tekee, mitä Hän tahtoo, ja säätää, minkä hyväksi katsoo.”

104Jokaiselle ymmärtäväiselle ja valaistuneelle sydämelle on selvää, että Jumala, tuntematon Olemus, jumalallinen Olento, on äärettömän korkealla kaikkien inhimillisten ominaisuuksien yläpuolella, sellaisten kuin ruumiillinen olemassaolo, yleneminen ja aleneminen, kehittyminen ja taantuminen. Kaukana on Hänen kirkkaudestansa, että ihmiskieli kykenisi riittävästi Hänen ylistystänsä lausumaan tahi ihmissydän tajuamaan Hänen luotaamatonta salaisuuttansa. Hän on ja on aina ollut olemuksensa ikiaikaiseen iäisyyteen verhoutuneena, ja ikuisesti on Hän todellisuudessaan pysyvä ihmissilmiltä kätkettynä. ”Katseet eivät Häntä tavoita, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet; Hän on Tarkkanäköinen, Kaikkihuomaava.”71 Mikään suora yhdysside ei voi mitenkään liittää Häntä luotuihinsa. Hän on korkealla kaiken eroamisen ja yhteen liittymisen, läheisyyden ja etäisyyden yläpuolella. Mikään merkki ei voi osoittaa Hänen läsnäoloaan tai Hänen poissaoloaan, sillä yhdestä Hänen käskynsä sanasta ovat kaikki, jotka ovat taivaassa ja maan päällä, saaneet olemassaolon, ja Hänen tahdostaan, joka on itse Alkutahto, ovat kaikki astuneet täydellisestä olemattomuudesta olevaisuuden valtakuntaan, näkyväiseen maailmaan.

105Armollinen Jumala! Kuinka voitaisiin ajatellakaan jonkinlaista suhdetta tai mahdollista yhteyttä Hänen sivu 97 sanansa ja niiden välille, jotka ovat siitä luodut? Säe ”Jumala varoittaa teitä itsestään”72 todistaa selvästi väitteemme todellisuudesta, ja sanat ”Jumala oli yksin; ei ollut ketään muuta Hänen rinnallaan” ovat varma osoitus sen totuudesta. Kaikki Jumalan profeetat ja heidän valittunsa, kunkin sukupolven kaikki jumaluusoppineet, tietäjät ja viisaat myöntävät yksimielisesti kykenemättömyytensä ymmärtää tuon kaiken totuuden Ydinolemusta ja tunnustavat voimattomuutensa käsittää Häntä, joka on kaikkien asioiden sisin todellisuus.

106Koska Ikiaikaisen tuntemuksen ovi on täten kaikkien olentojen edessä suljettu, tuon mittaamattoman armon Alkulähde on sanansa mukaisesti – ”Hänen armonsa on ylittänyt kaiken, Minun armoni on kaiken ympäröinyt” – saattanut nuo loistavat pyhyyden helmet ilmaantumaan hengen valtakunnasta ihmistemppelin jalossa hahmossa ja näkyvästi ilmestymään kaikille ihmisille, jotta he voisivat julistaa maailmalle muuttumattoman Olennon salaisuuksia ja kertoa Hänen katoamattoman Olemuksensa arvoituksia. Nämä pyhitetyt kuvastimet, nämä ikiaikaisen kirkkauden päivänkoitot ovat itse kukin maan päällä Hänen edustajiaan, joka on maailmankaikkeuden keskus, sen sisin olemus ja perimmäisin päämäärä. Hänestä on heidän tietonsa ja valtansa lähtöisin, Hänestä peräisin heidän yliherruutensa. Heidän kasvojensa kauneus on kuvastusta Hänen kasvoistaan ja heidän ilmoituksensa sivu 98 merkki Hänen kuolemattomasta kirkkaudestaan. He ovat jumalallisen tiedon aarreaittoja ja taivaallisen viisauden varastoja. Heidän välityksellään annetaan rajaton armo, ja heidän kauttaan ilmaistaan katoamaton valo. Kuten Hän on sanonut: ”Ei ole vähäisintäkään eroa Sinun ja heidän välillään, paitsi että he ovat Sinun palvelijoitasi ja Sinusta luodut.” Tätä tarkoittaa perimätieto: ”Minä olen Hän, Hän itse, ja Hän on Minä, Minä itse.”

107Lukuisat ja moninaiset ovat aiheeseemme suoranaisesti liittyvät perimätiedot ja sanonnat. Pitääksemme esityksemme lyhyenä emme ole niitä kuitenkaan lainannut. Niin, mitä ikinä on taivaissa ja mitä ikinä on maan päällä, on suoranainen todistus Jumalan nimien ja ominaisuuksien ilmaisemisesta siinä, sillä jokainen atomi kätkee sisäänsä merkit, jotka todistavat kaunopuheisesti tuon ylhäisimmän Valon ilmaisemisesta. Todellakin, ilman tuon ilmaisemisen voimaa ei ainuttakaan olentoa voisi olla olemassa. Miten kirkkaat ovatkaan ne tiedon auringot, jotka loistavat yhdessä atomissa, ja miten aavat ne viisauden valtameret, jotka hyrskyävät yhdessä pisarassa! Mitä ylimmässä mitassa on tämä totta ihmisestä, joka luoduista ainoana on verhottu sellaisten lahjojen viittaan ja valittu sellaisen aseman kunniaan. Sillä hänessä ovat piilevästi ilmaistuina kaikki Jumalan nimet ja ominaisuudet niin korkea-asteisina, että ainutkaan toinen luotu olento ei ole sitä ylittänyt eikä voittanut. Kaikki nämä nimet ja ominaisuudet soveltuvat Häneen. Niin kuin Hän sivu 99 on sanonut: ”Ihminen on Minun arvoitukseni, ja Minä olen hänen arvoituksensa.” Lukemattomat ovat ne säkeet, joita tästä syvällisestä ja ylevästä aiheesta on yhä uudelleen kaikissa taivaallisissa kirjoissa ja pyhissä kirjoituksissa ilmaistu. Kuten Hän on ilmoittanut: ”Me varmasti näytämme heille merkkimme sekä maailmassa että heissä itsessään”.73 Edelleen Hän sanoo: ”Ja myös teissä itsessänne; ettekö siis tahdo nähdä Jumalan merkkejä?”74 Ja vielä Hän ilmoittaa: ”Älkää olko niin kuin ne, jotka unohtavat Jumalan ja jotka Hän sen tähden on saattanut heidän oman itsensä unohtamaan.”75 Tässä yhteydessä Hän, joka on ikuinen Kuningas – olkoot kaikkien salaperäisessä pyhätössä asuvien sielut uhrina Hänelle – on sanonut: ”Se on tuntenut Jumalan, joka on oman itsensä tuntenut.”

108Vannon Jumalan kautta, oi arvostettu ja kunnioitettu ystävä! Jos pohdiskelet näitä sanoja sydämessäsi, olet varmasti näkevä jumalallisen viisauden ja rajattoman tiedon ovien avautuvan selkoselleen kasvojesi edessä.

109Sen nojalla, mitä on sanottu, on selvää ja ilmeistä, että kaikki olevaisuus sisimmässä todellisuudessaan todistaa Jumalan nimien ja ominaisuuksien ilmenemisestä omassa olemuksessaan. Kykyjensä mukaisesti kukin osoittaa ja ilmentää Jumalan tietoa. Niinsivu 100 mahtava on tämä ilmaiseminen, että se sulkee piiriinsä kaiken näkyvän ja näkymättömän. Niinpä Hän onkin ilmoittanut: ”Onko millään paitsi Sinulla sellaista ilmaisemisen voimaa, jota Sinulla ei ole, että se olisi voinut Sinut ilmaista? Sokea on silmä, joka ei Sinua havaitse.” Samoin on ikuinen Kuningas lausunut: ”Mitään en ole havainnut havaitsematta Jumalaa siinä, Jumalaa sen edessä ja Jumalaa sen jäljessä.” Myös Kumaylin perimätiedossa on kirjoitettu: ”Katso, ikuisuuden aamusta on loistanut valo, ja näe, sen aallot ovat tunkeutuneet kaikkien ihmisten sisimpään todellisuuteen.” Ihminen, kaikista luoduista jaloin ja oivallisin, voittaa ne kaikki tämän ilmaisemisen voimassa ja on täydellisempi ilmaus sen kirkkaudesta. Ja kaikista ihmisistä kyvykkäimpiä, täydellisimpiä ja oivallisimpia ovat Totuuden Auringon ilmaisijat. Ei, vaan kaikki muut näitä ilmaisijoita <lukuun ottamatta elävät heidän tahtonsa toiminnasta ja liikkuvat ja ovat olemassa heidän armonsa vuodatuksesta. ”Ellei Sinua olisi, en olisi luonut taivaita.” Niin, heidän pyhässä läheisyydessään kaikki kalpenevat täydelliseen olemattomuuteen ja vaipuvat unohdukseen. Ihmiskieli ei voi koskaan kyllin laulaa heidän ylistystänsä eikä ihmispuhe milloinkaan paljastaa heidän salaisuuttansa. Nämä pyhyyden temppelit, nämä ensisijaiset kuvastimet, jotka heijastavat himmentymättömän kirkkauden valoa, ovat vain ilmauksia Hänestä, joka on näkymättömistä Näkymättömin. Näiden jumalallisen hyveen helmien ilmaisemisen kautta ovat tulleet ilmaistuiksi kaikki Jumalan nimet ja ominaisuudet, sivu 101 kuten tieto ja voima, yliherruus ja valta, armo ja viisaus, kirkkaus, anteliaisuus ja armahtavaisuus.

110Näitä Jumalan ominaisuuksia ei ole nyt eikä ennenkään erityisesti joillekin Jumalan profeetoille suotu ja toisilta pidätetty. Ei, vaan kaikki Jumalan profeetat, Hänen kauniit, Hänen pyhät ja valitut sanansaattajansa ovat erotuksetta olleet Hänen nimiensä kantajia ja Hänen ominaisuuksiensa olennoitumia. Vain ilmoituksensa voimassa ja valonsa voimakkuudessa ovat he erilaisia. Niin kuin Hän on ilmoittanut: ”Jotkut apostoleista Me olemme tehnyt muita oivallisemmiksi.”76 Tämän perusteella onkin ilmeistä ja selvää, että näiden profeettojen ja Jumalan valittujen pyhätöissä heijastuu Hänen rajattomien nimiensä ja ylevien ominaisuuksiensa valo, joskin joidenkin näiden ominaisuuksien valo saattaa näistä säteilevistä temppeleistä ulkonaisesti ihmissilmille joko ilmaantua tahi ilmaantumatta jäädä. Se, että nämä irrottautuneisuuden olemukset eivät ole jotakin Jumalan ominaisuutta ulkonaisesti ilmaisseet, ei suinkaan merkitse, että nämä Jumalan ominaisuuksien päivänkoitot ja Hänen pyhien nimiensä aarreaitat eivät olisi niitä itse asiassa omanneet. Niinpä näillä valaistuilla sieluilla, näillä kauniilla olemuksilla on, joka ainoalla heistä, kaikki Jumalan ominaisuudet, kuten yliherruus ja valta sekä muut tämän kaltaiset, vaikka he näennäisesti olisivatkin vailla kaikkea maallista majesteettiutta. Jokaiselle näkevälle silmälle sivu 102 tämä on selvää ja ilmeistä; se ei kaipaa näyttöä eikä todisteita.

71 Qur’án 6:103.

72 Qur’án 3:28.

73 Qur’án 41:53.

74 Qur’án 51:21.

75 Qurán 59:19.