91-101

91Jos heiltä tiedusteltaisiin merkeistä, joiden on määrä ennakoida jo mainitsemamme Muhammadin uskontojärjestelmän auringon ilmaisemista ja nousua ja joista yksikään ei ole kirjaimellisesti toteutunut, ja jos heiltä kysyttäisiin: ”Miksi te olette torjuneet kristittyjen ja muiden uskontojen seuraajien esittämät väitteet ja pidätte heitä uskottomina?”, sanoisivat he, tietämättä mitä vastata: ”Nämä kirjat on turmeltu, eivätkä ne ole eivätkä ole koskaan olleet Jumalasta.” Ajattele: Jopa noiden säkeiden sanatkin todistavat kaunopuheisesti, että ne ovat Jumalasta. Vastaavanlainen säe on ilmoitettu myös Qur’ánissa, jos vain olisitte niitä, jotka ymmärtävät. Totisesti sanon: Koko tämän ajan he ovat olleet täysin kykenemättömät käsittämään, mitä kirjoitusten turmelemisella tarkoitetaan.

92On totta, että Muhammadin uskontojärjestelmän aurinkoa heijastavien kuvastimien kirjoituksissa ja lausumissa on mainittu ”ylevien olentojen tekemät täsmennykset” ja ”ylenkatseellisten tekemät muutokset”. Nuo kohdat viittaavat kuitenkin vain tiettyihin sivu 85 tapauksiin. Yksi niistä on kertomus Ibn i Súríyásta. Kun khaybarilaiset tiedustelivat Muhammadin ilmoituksen keskukselta rangaistuksesta, joka on määrätty naineen miehen ja naineen naisen välisestä aviorikoksesta, Muhammad vastasi: ”Jumalan laki on kuolema kivittämällä”. Jolloin he väittivät vastaan ja sanoivat: ”Sellaista lakia ei ole ilmoitettu Pentateukissa.” Muhammad vastasi sanoen: ”Ketä rabbeistanne pidätte tunnustettuna asiantuntijana ja totuuteen syvällisesti perehtyneenä?” He päätyivät yksimielisesti Ibn i Súríyáhiin. Silloin Muhammad kutsui tämän luokseen ja sanoi: ”Minä vannotan sinua Jumalan nimessä – Hänen, joka halkaisi teille meren, joka saattoi mannaa laskeutumaan teille taivaasta ja pilven teitä suojaamaan, joka vapautti teidät faraon ja hänen kansansa ikeestä ja korotti teidät kaikkien ihmisten yläpuolelle – kertomaan meille, mitä Mooses on säätänyt naineen miehen ja naineen naisen välisestä aviorikoksesta.” Hän vastasi: ”Oi Muhammad! Kuolema kivittämällä on laki.” Muhammad kysyi: ”Mistä sitten johtuu, että tämä laki on kumottu eikä ole enää voimassa juutalaisten keskuudessa?” Hän selitti: ”Kun Nebukadnessar jätti Jerusalemin liekkien saaliiksi ja surmasi juutalaiset, vain muutama heistä säilyi hengissä. Tietoisina juutalaisten tavattoman vähäisestä määrästä ja amalekilaisten lukuisuudesta tuon ajan jumaluusoppineet neuvottelivat keskenään ja tulivat siihen tulokseen, että jos he noudattaisivat Pentateukin lakia, jokainen henkiin jäänyt, joka oli sivu 86 säästynyt Nebukadnessarin vainolta, olisi Kirjan tuomion mukaisesti surmattava. Tästä syystä he kumosivat kuolemanrangaistuksen.” Tällöin Gabriel henkäisi Muhammadin valaistuun sydämeen nämä sanat: ”He vääristelevät Jumalan sanan tekstiä.”64

93Tämä on yksi niistä tapauksista, joihin on viitattu. Totisesti tekstin ”vääristelemisellä” ei tarkoiteta sitä, mitä nämä mielettömät ja kurjat sielut ovat kuvitelleet, joidenkin heistä jopa väittäessä, että juutalaiset ja kristityt jumaluusoppineet ovat poistaneet Kirjasta ne säkeet, jotka kiittävät ja ylistävät Muhammadin olemusta, ja ovat niiden tilalle sijoittaneet päinvastaisia säkeitä. Kuinka täysin joutavia ja valheellisia ovatkaan nämä sanat! Voiko kukaan ihminen tärvellä kirjaa, jota pitää Jumalan innoittamana? Pentateukki oli sitä paitsi levinnyt yli koko maankamaran eikä ollut vain Mekassa ja Medinassa, niin että sen tekstiä olisi voitu salassa turmella ja vääristellä. Ei, vaan tekstin turmelemisella tarkoitetaan sitä, mitä kaikki muslimioppineet tänä päivänä harjoittavat, toisin sanoen Jumalan pyhän kirjan tulkitsemista omien turhien kuvitelmiensa ja joutavien pyyteittensä mukaisesti. Ja koska juutalaiset Muhammadin aikana tulkitsivat omien kuvitelmiensa mukaan niitä Pentateukin säkeitä, jotka viittasivat Hänen ilmaisemiseensa, ja kieltäytyivät tyytymästä Hänen pyhään sanaansa, esitettiin heitä vastaan syytös tekstin ”vääristelemisestä”. On myös selvää, sivu 87 miten Qur’ánin kansa on tänä päivänä vääristellyt odotetun ilmaisijan merkkejä koskevaa Jumalan pyhän kirjan tekstiä ja on tulkinnut kyseistä tekstiä omien mieltymystensä ja pyyteittensä mukaan.

94Toisessa yhteydessä Hän taas sanoo: ”Osa heistä kuuli Jumalan sanan, ja sen ymmärrettyään muunteli sitä tietäen niin tekevänsä.”65 Tämäkin säe osoittaa, että Jumalan sanan merkitystä on vääristelty, ei suinkaan, että itse sanat olisi pyyhitty pois. Tämän totuudesta todistavat ne, joilla on tervettä ymmärrystä.

95Edelleen Hän sanoo: ”Voi niitä, jotka omin käsin jäljentävät Kirjan sitä muunnellen ja sitten sanovat: ’Tämä on Jumalalta’ myydäkseen sen vähästä hinnasta.”66 Tämä säe ilmoitettiin juutalaisten uskon oppineista ja johtajista. Miellyttääkseen rikkaita, saadakseen maallisia etuuksia sekä tehdäkseen tiettäväksi kaunansa ja epäuskonsa nämä oppineet kirjoittivat joukon tutkielmia, joissa he kumosivat Muhammadin väitteet ja puolustivat todistelujaan sellaisin perusteluin, joita olisi sopimatonta mainita, ja väittivät, että nämä todistelut olivat peräisin Pentateukin tekstistä.

96Näin nähdään tänäkin päivänä tapahtuvan. Ajattele, miten lukuisia ovatkaan tämän aikakauden mielettömien jumaluusoppineitten tätä verrattominta asiaa vastaan kirjoittamat syytökset! Kuinka turhia heidän kuvitelmansa, että nämä herjat ovat Jumalan pyhän sivu 88 kirjan säkeiden mukaisia ja sopusoinnussa ymmärtäväisten ihmisten puheiden kanssa!

97Tarkoituksemme näitä asioita selostaessamme on varoittaa sinua, että jos he väittäisivät Evankeliumissa mainituista merkeistä kertovien säkeiden olevan vääristeltyjä, jos he hylkäisivät ne ja takertuisivat niiden sijasta toisiin säkeisiin ja perimätietoihin, sinun tulisi tietää heidän sanojensa olevan täyttä valhetta ja pelkkää panettelua. Niin, tekstin ”turmelemista” on tarkoittamassamme merkityksessä todellakin tapahtunut tietyissä yhteyksissä. Olemme maininnut näistä muutaman, jotta jokaiselle ymmärtäväiselle havainnoijalle kävisi ilmeiseksi, että joillekin opinnoista osattomille pyhille miehille on suotu inhimillisen oppineisuuden hallinta, ja jotta pahansuopa vastustaja ei voisi enää väittää jonkin säkeen todistavan tekstin ”turmelemisesta” ja vihjailla, että tietämättömyydessämme olemme niin puhunut. Sitä paitsi useimmat säkeet, jotka viittaavat tekstin ”turmelemiseen”, on ilmoitettu puhuttaessa juutalaisista, jospa vain tutkisitte Qur’ánin ilmoituksen saarekkeita.

98Olemme myös kuullut monien maan mielettömien väittävän, ettei taivaallisen Evankeliumin aitoa tekstiä ole enää kristittyjen keskuudessa, vaan että se on noussut taivaaseen. Kuinka pahoin he ovatkaan erehtyneet! Kuinka sokeita olleet sille, että moinen väite syyttää armeliasta ja rakastavaa Sallimusta mitä suurimmasta vääryydestä ja mielivallasta! Miten Jumala voisi, Jeesuksen kauneuden Päiväntähden kadottua sivu 89 Hänen kansansa silmistä ja ylennyttyä neljänteen taivaaseen, saattaa myös Hänen pyhän Kirjansa, tärkeimmän todistuksensa luotujensa keskuudessa, katoamaan? Mihin tuo kansa voisi tarttua Jeesuksen päiväntähden laskusta Muhammadin uskontojärjestelmän auringon nousuun? Mikä laki voisi olla heidän tukenaan ja oppaanaan? Miten tuo kansa voisi joutua Jumalan, kaikkivaltiaan Kostajan, kostavan vihan uhriksi? Miten taivaallinen Kuningas voisi koetella heitä kurituksen ruoskalla? Ennen kaikkea, miten Anteliaimman armon virta voisi tyrehtyä? Miten Hänen lempeiden siunaustensa valtameri voisi vaieta? Me pakenemme Jumalan turviin siltä, mitä Hänen luotunsa ovat Hänestä kuvitelleet! Korkealla on Hän heidän ymmärryksensä yläpuolella!

99Rakas ystävä! Jumalan ikuisen aamun valon nyt sarastaessa, Hänen pyhien sanojensa ”Jumala on taivaiden ja maan valo”67 vuodattaessa kirkkauttaan koko ihmiskunnalle, Hänen pyhän lausumansa ”Jumala on tahtonut tehdä valonsa täydelliseksi”68 julistaessa Hänen pyhättönsä loukkaamattomuutta ja kaikkivaltiuden Käden ojentuessa maan kaikille kansoille ja sukukunnille tuoden todistustaan ”Hän pitää otteessaan kaikkien asioiden valtakuntaa” on meidän vyötettävä pyrkimyksen kupeet, jotta me kenties Jumalan armosta ja anteliaisuudesta saisimme astua taivaalliseensivu 90 kaupunkiin ”Totisesti me olemme Jumalan” ja asua ylhäisessä asumuksessa ”Ja Hänen luokseen me palaamme”. Velvollisuutesi on Jumalan luvalla puhdistaa sydämesi silmä maailman asioista, jotta voisit tajuta jumalallisen tiedon rajattomuuden ja nähdä totuuden niin selvästi, että et tarvitse mitään näyttöä Hänen todellisuudestaan etkä mitään todistetta Hänen todistuksestaan.

100Oi harras etsijä! Jos liitelisit hengen pyhässä valtakunnassa, tuntisit Jumalan selkeänä ja ylevänä kaiken yläpuolella, eivätkä silmäsi näkisi ketään muuta kuin Hänet. ”Jumala oli yksin; ei ollut ketään paitsi Hän.” Niin korkea on tämä asema, ettei mikään todistus voi siitä todistaa eikä mikään todiste tehdä oikeutta sen totuudelle. Jos tutkisit totuuden pyhää valtakuntaa, huomaisit, että kaikki asiat tunnetaan vain Hänen tuntemisensa valossa, että Hänet on aina tunnettu ja tullaan alati tuntemaan Hänen oman <itsensä kautta. Ja jos asustaisit todistuksen maassa, tyytyisit siihen, minkä Hän itse on ilmoittanut: ”Eikö heille riitä, että olemme lähettänyt Sinulle Kirjan?”69 Tämä on todistus, jonka Hän itse on määrännyt; tätä suurempaa todistusta ei ole eikä tule olemaan: ”Tämä todistus on Hänen sanansa, Hänen oma olemuksensa todistus Hänen totuudestansa.”

101Ja nyt pyydämme Bayánin kansaa, kaikkia sen keskuudessa olevia oppineita, viisaita, jumaluusoppineita sivu 91 ja silminnäkijätodistajia alati muistamaan Kirjassaan ilmoitetut toiveet ja kehotukset. Kiinnittäkööt he kaikkina aikoina katseensa Hänen asiansa oleellisiin opetuksiin, etteivät he Hänen ilmestyessään, joka on totuuden Ydinolemus, kaikkien asioiden sisin Todellisuus, kaiken valon Lähde, takerru joihinkin Kirjan kohtiin eivätkä tee Hänelle, kuten tehtiin Qur’ánin uskontojärjestelmässä. Sillä voimallinen totisesti on Hän, tuo jumalallisen vallan Kuningas, verrattomien sanojensa yhdellä ainoalla kirjaimella sammuttamaan elämän hengen koko Bayánista ja sen kansasta ja yhdellä ainoalla kirjaimella suomaan heille uuden ja iankaikkisen elämän, niin että he nousevat ja rientävät ulos turhien ja itsekkäiden pyyteittensä hautakammioista. Ottakaa vaarin ja valvokaa; muistakaa, että kaikkien asioiden täyttymys on uskossa Häneen, Hänen päivänsä näkemisessä ja Hänen jumalallisen läsnäolonsa tuntemisessa. ”Ei hurskautta ole se, että käännätte kasvonne itään tai länteen, vaan hurskas on se, joka uskoo Jumalaan ja viimeiseen päivään.”70 Kuunnelkaa, oi Bayánin kansa, totuutta, johon olemme teitä opastanut, jotta voisitte hakeutua koko ihmiskunnalle Jumalan päivänä suodun siimeksen suojaan.

64 Qur’án 4:46.

65 Qur’án 2:75.

66 Qur’án 2:79.

67 Qur’án 24:35.

68 Qur’án 9:32.

69 Qur’án 29:51.

70 Qur’án 2:177.