81-90

81On selvää, että kunkin uskontojärjestelmän aikaansaamat muutokset ovat niitä synkkiä pilviä, jotka tulevat ihmisymmärryksen silmän ja jumalallisen Olemuksen päivänkoitosta loistavan jumalallisen valonlähteen väliin. Ajattele, miten ihmiset ovat sukupolvien ajan sokeasti jäljitelleet isiänsä ja miten heidät on kasvatettu noudattamaan niitä tapoja ja tottumuksia, jotka heidän uskonsa opetuksissa on säädetty. Jos nämä ihmiset sitten yhtäkkiä huomaisivat, että heidän joukossaan elänyt ja kaikilta inhimillisiltä rajoituksiltaan heidän kaltaisensa ihminen on noussut kumoamaan kaikki heidän uskonsa vakiinnuttamat periaatteet – periaatteet, joiden mukaan heitä on vuosisatoja opastettu ja joiden jokaista vastustajaa ja kieltäjää he ovat tottuneet pitämään vääräuskoisena, paatuneena ja jumalattomana, heidän näkönsä varmasti hämärtyisi eivätkä he kykenisi <tunnistamaan hänen totuuttansa. Tämän kaltaiset seikat ovat ikään kuin ”pilviä”, jotka peittävät niiden silmiä, joiden sisäinen olemus ei ole maistanut irrottautuneisuuden Salsabília eikä juonut Jumalan tuntemisen Kawtharista. Kun nämä ihmiset saavat tietää tällaisia asioita, he sokeutuvat niin, että he vähääkään epäröimättä julistavat Jumalan sanansaattajan vääräuskoiseksi ja tuomitsevat hänet kuolemaan. Olet varmaan kuullut näin sivu 77 kautta aikojen tapahtuneen ja näet niin tänäkin päivänä tapahtuvan.

82Meidän on siis tehtävä kaikkemme, että nämä synkät verhot, nämä taivaasta lähetettyjen koettelemusten pilvet, eivät – Jumalan näkymättömän avun turvin – estäisi meitä näkemästä Hänen loistavien Kasvojensa kauneutta ja että voisimme tuntea Hänet vain Hänen oman itsensä kautta. Ja jos pyytäisimmekin todistusta Hänen totuudestansa, tulisi meidän tyytyä yhteen ja vain yhteen, jotta voisimme sen avulla päästä Hänen tykönsä, joka on rajattoman armon Alkulähde ja jonka läheisyydessä kaikki maailman yltäkylläisyys kalpenee olemattomuuteen, niin että lakkaisimme joka päivä Häntä vastaan napisemasta ja luopuisimme omista turhanaikaisista kuvitelmistamme.

83Armollinen Jumala! Huolimatta varoituksesta, joka suurenmoisen vertauskuvallisin kielin ja syvällisin viittauksin on menneinä aikoina lausuttu ja jonka tarkoituksena oli havahduttaa maailman kansat ja estää heitä menettämästä osaansa Jumalan armon aaltoilevasta valtamerestä, on edellä kuvatun kaltaista kuitenkin tapahtunut, kuten on jo todettu! Näihin asioihin on viitattu myös Qur’ánissa, kuten tämä säe todistaa: ”Mitä muuta he voivat odottaa, kuin että Jumala tulee heidän luokseen pilvien katveessa?”59 Monet jumaluusoppineet, jotka pitäytyvät tiukasti Jumalan sanan kirjaimeen, ovat ottaneet tämän säkeen yhdeksi merkiksi sivu 78 siitä odotetusta <ylösnousemuksesta, joka on syntynyt heidän turhista kuvitelmistaan. Näin siitäkin huolimatta, että vastaavia mainintoja löytyy useimmista taivaallisista kirjoista ja on säilynyt kaikissa tulevan ilmaisijan merkkejä käsittelevissä säkeissä.

84Niin ikään Hän sanoo: ”Päivä, jona taivaasta lähtee sakea savu, joka peittää ihmiset: tämä on oleva tuskallinen piina.”60 Kaikkein Kirkkain on säätänyt nämä paatuneiden ihmisten pyyteitten vastaiset asiat koetinkiveksi ja mittapuuksi, jolla Hän koettelee palvelijoitansa, jotta oikeudenmukaiset voitaisiin tuntea jumalattomista ja uskolliset erottaa uskottomista. Vertauskuvallinen käsite ”savu” viittaa vakaviin erimielisyyksiin, tunnustettujen arvojen kumoamiseen ja lakkauttamiseen sekä näiden arvojen ahdasmielisten kannattajien täydelliseen tuhoon. Mikä savu voisikaan olla sankempi ja tukahduttavampi kuin savu, joka on nyt peittänyt maailman kaikki kansat, joka on käynyt heille piinaksi ja josta heidän on toivotonta vapautua, ponnistelivatpa he miten lujasti tahansa? Niin raivokas on heissä palava itseyden tuli, että he näyttävät joka hetki joutuvan uuteen piinaan. Mitä useammin heille kerrotaan, että tämä verraton Jumalan asia, tämä ilmoitus Korkeimmalta, on saatettu julki koko ihmiskunnalle ja että se kasvaa ja vahvistuu päivä päivältä, sitä raivokkaammaksi kiihtyy tuli heidän sydämessään. Mitä selvemmin he näkevät Jumalan pyhien tovereiden sivu 79 lannistumattoman voiman, ylevän kieltäymyksen ja horjumattoman uskollisuuden – tovereiden, jotka Jumalan avulla muuttuvat päivä päivältä jalommiksi ja loistavammiksi – sitä syvempi on heidän sielujaan kalvava kauhu. Näinä päivinä, ylistetty olkoon Jumala, Hänen sanansa voimalla on niin suuri valta ihmisiin, etteivät he tohdi ainuttakaan sanaa henkäistä. Jos he tapaisivat yhdenkin Jumalan toverin, joka, jos suinkin voisi, auliisti ja iloisesti uhraisi kymmenentuhatta elämää Rakastettunsa edestä, olisi heidän pelkonsa niin suuri, että he viipymättä tunnustaisivat uskonsa Häneen, vaikkakin salaa Hänen nimeään parjaisivat ja kiroaisivat! Kuten Hän on ilmoittanut: ”Kun he kohtaavat teidät, he sanovat: ’Me uskomme’, mutta omissa oloissaan he pureskelevat kiukuissaan sormenpäitään. Sano: ’Kuolkaa kiukkuunne.’ Jumala totisesti tuntee sydäntenne sisimmät sopukat.”61

85Ennen pitkää saavat silmäsi nähdä jumalallisen voiman viirien hulmuavan kaikilla seuduilla ja Hänen voittoisan valtansa ja herruutensa merkit selkeinä joka maassa. Koska useimmat jumaluusoppineet eivät ole tajunneet näiden säkeiden tarkoitusta eivätkä ole ymmärtäneet ylösnousemuksen päivän merkitystä, he ovat typerästi tulkinneet nämä säkeet oman joutavan ja puutteellisen käsityskykynsä mukaisesti. Ainoa tosi Jumala on todistajani! He tarvitsevat vain hivenen ymmärrystä voidakseen näiden kahden säkeen vertauskuvallisestasivu 80 kielestä päätellä kaiken, minkä olemme aikonut esittää, ja siten Armahtavaisimman armosta päästä varmuuden loistavaan aamuun. Tällaisia ovat ne taivaisen sävelmän soinnut, joita Bahán Sadrihilla laulava kuolematon Taivaan Lintu sinulle helkyttää, jotta sinä Jumalan luvalla saisit astella jumalallisen tiedon ja viisauden polkua.

86Ja nyt Hänen sanoistansa: ”Ja Hän lähettää enkelinsä…” ”Enkeleillä” tarkoitetaan niitä, jotka hengen voiman vahvistamina ovat Jumalan rakkauden tulella polttaneet pois kaikki inhimilliset ominaisuudet ja rajoitukset ja pukeutuneet korkeimpien olentojen ja kerubien tuntomerkkeihin. Tuo pyhä mies, Sádiq62, sanoo kerubeja ylistäessään: ”Valtaistuimen takana seisoo joukko shí‘ih tovereitamme.” Lukuisat ja moninaiset ovat sanojen ”valtaistuimen takana” tulkinnat. Yhdessä mielessä ne osoittavat, ettei ole olemassa ainuttakaan todellista shí‘ih-uskovaa. Kuten hän on eräässä toisessa säkeessä sanonut: ”Todellista uskovaa voidaan verrata viisasten kiveen.” Puhuen tämän jälkeen kuulijalleen hän sanoo: ”Oletko koskaan nähnyt viisasten kiveä?” Ajattele, miten tämä vertauskuvallinen kieli todistaa, osuvammin kuin mikään puhe, olipa se kuinka sattuvaa tahansa, että todellista uskovaa ei ole olemassa. Sellainen on siis Sádiqin todistus. Ajattele, miten epäoikeudenmukaisia ja lukuisia ovat ne, jotka, vaikkeivät itsekään ole hengittäneet uskon sivu 81 tuoksua, ovat leimanneet uskottomiksi ne, joiden sanan voimasta itse uskokin tunnetaan ja vahvistetaan.

87Niinpä näitä hurskaita olentoja, jotka ovat pyhittäytyneet kaikista inhimillisistä rajoituksista, omaksuneet henkisten ominaisuudet ja kaunistautuneet siunattujen jaloin piirtein, on nimitetty ”enkeleiksi”. Tätä merkitsevät nämä säkeet, joiden joka ainut sana on selitetty mitä selkeimpien kirjoitusten, mitä vakuuttavimpien todistelujen ja mitä kiistattomimpien todisteiden avulla.

88Koska Jeesuksen seuraajat eivät ole milloinkaan ymmärtäneet näiden sanojen salattua merkitystä ja koska heidän ja heidän uskonsa johtajien odottamia merkkejä ei ole ilmestynyt, ovat he aina tähän päivään asti kieltäytyneet tunnustamasta Jeesuksen päivien jälkeen ilmaistujen pyhyyden ilmaisijoiden totuutta. Näin he ovat evänneet itseltään Jumalan pyhän armon vuodatukset ja Hänen jumalallisen sanansa ihmeet. Niin alhainen on heidän asemansa tänä ylösnousemuksen päivänä! Eivät he ole edes käsittäneet, että jos Jumalan ilmaisijan merkit ilmenisivät näkyvässä maailmassa kunakin aikana vakiintuneitten perimätietojen tekstin mukaisesti, kenenkään ei olisi mahdollista kieltää eikä kääntyä pois eikä siunattu erottuisi viheliäisestä eikä syntinen Jumalaa pelkäävästä. Punnitse oikeudenmukaisesti: Jos Evankeliumissa mainitut ennustukset täyttyisivät kirjaimellisesti, jos Jeesus, Marian poika, enkelien kanssa laskeutuisi pilvien päällä alas näkyvältä taivaalta, kuka silloin tohtisi olla uskomatta, sivu 82 kuka tohtisi kieltää totuuden ja osoittaa halveksuntaa? Ei, vaan hetkessä maan kaikki asukkaat joutuisivat niin suuren tyrmistyksen valtaan, ettei ainutkaan sielu pystyisi sanaakaan sanomaan saati sitten hylkäämään tai hyväksymään totuutta. Näiden totuuksien väärinymmärtämisen tähden on moni kristitty jumaluusoppinut vastustanut Muhammadia ilmaisten vastustuksensa seuraavanlaisin sanoin: ”Jos Sinä todellakin olet luvattu Profeetta, mikseivät mukanasi ole nuo pyhien kirjojemme ennustamat enkelit, joiden on määrä laskeutua alas luvatun Kauneuden kanssa auttaakseen Häntä Hänen ilmoituksessaan ja toimiakseen varoittajina Hänen kansalleen?” Niin kuin Kirkkain on heidän puheensa kirjannut: ”Miksei enkeliä ole lähetetty Hänen luokseen olemaan varoittajana yhdessä Hänen kanssaan?”63

89Tämän kaltaisia vastaväitteitä ja erimielisyyksiä on esiintynyt kautta aikojen ja vuosisatojen. Ihmiset ovat aina harrastaneet tällaisia pinnallisia pohdiskeluja, esittäen turhia vastaväitteitä: ”Miksi tämä tai tuo merkki ei ole ilmestynyt?” Näihin ongelmiin he ovat päätyneet vain siksi, että ovat takertuneet oman aikansa jumaluusoppineiden tapoihin ja näitä sokeasti seuraten joko hyväksyneet tai hyljänneet nämä irrottautuneisuuden olemukset, nämä pyhät ja jumalalliset olennot. Koska nämä johtajat ovat vajonneet itsekkäisiin pyyteisiinsä ja tavoitelleet katoavaa ja alhaista, ovat he sivu 83 kokeneet, että nämä jumalalliset valonlähteet torjuvat heidän tietonsa ja ymmärryksensä mittapuut ja vastustavat heidän tapojaan ja mielipiteitään. Koska he ovat tulkinneet kirjaimellisesti Jumalan sanan sekä ykseyden kirjainten puheet ja perimätiedot ja selittäneet ne oman vajavaisen ymmärryksensä mukaan, ovat he riistäneet itseltään ja koko kansaltaan Jumalan armon ja siunausten anteliaat vuodatukset. Ja kuitenkin he itse vahvistavat todeksi tämän tunnetun perimätiedon: ”Totisesti Meidän sanamme on syvämielinen, hämmästyttävän syvämielinen.” Toisaalla sanotaan: ”Asiamme on sangen koetteleva, äärimmäisen hämmentävä; sitä ei voi kestää kukaan, paitsi taivaan suosiossa oleva, tahi innoitettu profeetta, tai se, jonka uskoa Jumala on koetellut.” Nämä uskonnon johtajat myöntävät, ettei yksikään näistä kolmesta mainitusta ehdosta heihin päde. Ensimmäiset kaksi ehtoa ovat selvästikin heidän ulottumattomissaan. Mitä kolmanteen tulee, on ilmeistä, että he eivät minään aikana ole kestäneet Jumalan lähettämiä koettelemuksia ja ovat jumalallisen koetinkiven ilmestyessä paljastuneet pelkäksi kuonaksi.

90Suuri Jumala! Siitäkin huolimatta, että tunnustavat tämän perimätiedon totuuden, väittävät nämä jumaluusoppineet, jotka yhä ovat erimielisiä oman uskonsa teologisista hämäryyksistä ja niistä kiistelevät, että he ovat Jumalan lain syvällisyyksien tulkitsijoita ja Hänen pyhän sanansa sisimpien salaisuuksien selittäjiä. Itsevarmoina he vakuuttavat, että odotetun Qá’imin tuloon viittaavat perimätiedot eivät ole vielä täyttyneet, sivu 84vaikka he itse eivät ole kyenneet tuntemaan näiden perimätietojen merkityksen tuoksua eivätkä vieläkään ole huomanneet, että kaikki ennusmerkit ovat täyttyneet, että Jumalan pyhän asian tie on ilmaistu ja että uskollisten joukko tälläkin hetkellä salamannopeudella kulkee tuota tietä, kun taas nämä ymmärtämättömät jumaluusoppineet aikailevat odottaessaan näkevänsä ennustetut merkit. Sano: Voi teitä ymmärtämättömiä! Odottakaa, niin kuin teitä ennen olleetkin odottavat!

59 Qur’án 2:210.

60 Qur’án 44:10-11.

61 Qur’án 3:119.

62 Shí’ih-islámin kuudes imám.

63 Qur’án 25:7.