71-80

71Myös ennen Muhammadin kauneuden paljastumista ilmestyi näkyvälle taivaalle merkkejä. Näkymättömän taivaan merkkejä taas olivat ne neljä miestä, jotka yksi toisensa jälkeen julistivat ihmisille sivu 69 iloista sanomaa tuon jumalallisen Valonlähteen ilmaantumisesta. Rúz bihilla, joka myöhemmin sai nimen Salmán, oli kunnia palvella heitä. Loppunsa lähestyessä kukin miehistä lähetti Rúz bihin seuraavan luokse, kunnes heistä neljäs, tuntiessaan kuoleman olevan lähellä, puhui Rúz bihille sanoen: ”Oi Rúz bih! Kun olet haudannut ruumiini, mene Hijáziin, sillä siellä on Muhammadin päiväntähti nouseva. Onnellinen olet sinä, koska olet näkevä Hänen kasvonsa!”

72Ja nyt tästä verrattomasta ja ylevästä asiasta. Totisesti tiedä, että moni astronomi on ilmoittanut tämän asian tähden ilmestymisestä näkyvälle taivaalle. Samoin ilmestyivät maan päälle Ahmad ja Kázim51, nuo kaksi loistavaa valoa – Jumala heidän lepopaikkansa pyhittäköön!

73Kaiken sen perusteella, mitä olemme sanonut, on selvää ja ilmeistä, että ennen kunkin jumalallista Olemusta heijastavan kuvastimen ilmaisemista on heidän tulemistaan ennakoivien merkkien ilmestyttävä niin näkyvälle kuin näkymättömällekin taivaalle, joka on tiedon auringon, viisauden kuun ja ymmärryksen ja ilmaisun tähtien tyyssija. Näkymättömän taivaan merkkien on ilmestyttävä siinä täydellisessä ihmisessä, joka ilmaantuu ennen kunkin ilmaisijan tuloa kasvattamaan ja valmistamaan ihmisten sieluja jumalallisen valonlähteen, ihmisten keskuudessa loistavan Jumalan ykseyden valon tulemiseen.

74sivu 70Nyt Hänen sanoistansa: ”Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.” Nämä sanat tarkoittavat, että noina päivinä ihmiset surevat jumalallisen kauneuden auringon, tiedon kuun ja jumalallisen viisauden tähtien katoamista. Silloin he näkevät tuon Luvatun, tuon palvotun Kauneuden laskeutuvan pilvien päällä taivaasta. Tällä tarkoitetaan, että jumalallinen Kauneus ilmaistaan Jumalan tahdon taivaasta ja että se ilmestyy ihmistemppelin hahmossa. Sana ”taivas” ilmaisee ylevyyttä ja suuruutta, sillä se on noiden pyhyyden ilmaisijoiden, ikiaikaisen kirkkauden aamunkoittojen ilmaisemisen tyyssija. Todellisuudessa nämä ikiaikaiset olennot, vaikka ovatkin syntyneet äitinsä kohdusta, ovat laskeutuneet Jumalan tahdon taivaasta. Vaikka he asuvat tämän maan kamaralla, ovat heidän todelliset asumuksensa kuitenkin kirkkauden tyyssijat korkeuden valtakunnissa. Kuolevaisten joukossa <vaeltaessaan he liitelevät jumalallisen läsnäolon taivaassa. Jaloitta he astelevat hengen polkua ja siivittä kohoavat jumalallisen ykseyden ylhäisiin korkeuksiin. Jokaisessa kiitävässä henkäyksessä he matkaavat halki avaruuden mittaamattomuuden ja joka hetki kulkevat läpi näkyvien ja näkymättömien valtakuntien. Heidän valtakatoksiinsa on kirjoitettu: ”Ei kerrassa mikään, mitä Hän on tekemässä, estä Häntä tekemästä jotakin muuta.” Ja heidän istuimiinsa on kaiverrettu: ”Totisesti, Hänen tiensä ovat joka päivä sivu 71 erilaiset.”52 Heidät on lähetetty Ikiaikaisen ylimaallisesta voimasta ja herätetty Jumalan, kuninkaista mahtavimman, ylevästä tahdosta. Tätä tarkoitetaan sanoilla ”tulevan taivaan pilvissä”.

75Jumalallisten valonlähteiden ilmaisuissa on käsitettä ”taivas” käytetty monista eri asioista, kuten ”käskyn taivas”, ”tahdon taivas”, ”jumalallisen tarkoituksen taivas”, ”jumalallisen tiedon taivas”, ”varmuuden taivas”, ”ilmaisun taivas”, ”ilmoituksen taivas”, ”kätkennän taivas” ja muuta vastaavaa. Kussakin tapauksessa Hän on antanut käsitteelle ”taivas” erityisen merkityksen, joka paljastuu vain niille, jotka ovat jumalallisiin salaisuuksiin vihityt ja ovat juoneet ikuisen elämän maljasta. Hän sanoo esimerkiksi: ”Taivaasta te saatte ravintonne ja sen, mikä teille on luvattu”53, vaikka itse asiassa maa tuon ravinnon antaa. Niin ikään on sanottu: ”Nimet tulevat alas taivaasta”, vaikka ne lähtevät ihmisten suusta. Jos puhdistaisit sydämesi kuvastimen pahuuden tomusta, käsittäisit kussakin uskontojärjestelmässä esiintyvien Jumalan kaikenkattavassa sanassa ilmaistujen vertauskuvallisten käsitteiden merkityksen ja löytäisit jumalallisen tiedon salaisuudet. Mutta vasta kun täydellisen irrottautuneisuuden liekein poltat pois nuo ihmisten keskuudessa vallitsevan joutavan oppineisuuden verhot, voit nähdä todellisen tiedon loistavan aamun.

76sivu 72Tiedä varmasti, että tietoa on kahdenlaista: jumalallista ja saatanallista. Toinen kumpuaa jumalallisen innoituksen lähteestä, toinen on vain turhanaikaisten ja hämärien ajatusten heijastusta. Edellisen alkulähde on Jumala, jälkimmäisen käyttövoimana ovat itsekkään pyyteen kuiskailut. Toista ohjaa periaate: ”Pelätkää Jumalaa. Jumala opettaa teitä.”54 Toinen taas vahvistaa totuuden: ”Tieto on synkin verho ihmisen ja hänen Luojansa välissä.” Edellinen kantaa kärsivällisyyden, ikävöivän kaipauksen, todellisen ymmärryksen ja rakkauden hedelmää, kun taas jälkimmäinen synnyttää pelkkää pöyhkeyttä, omahyväisyyttä ja itserakkautta. Todellisen tiedon merkitystä tulkinneiden pyhän ilmaisun mestareiden puheista ei voida lainkaan aistia näiden maailmaa pimentäneiden hämärien opetusten löyhkää. Moisten opetusten puu ei voi muuta suoda kuin oikeudettomuutta ja kapinaa eikä kantaa muuta hedelmää kuin vihaa ja kateutta. Sen hedelmä on tappavaa myrkkyä, sen siimes tuhoavaa tulta. Kuinka hyvin onkaan sanottu: ”Takerru sydämesi Kaivatun viittaan ja hylkää kaikkinainen häpeily; käske maailmallisesti viisaiden poistua, olipa heidän nimensä miten suuri tahansa.”

77Sydän on siis puhdistettava ihmisten joutavista puheista ja pyhitettävä kaikesta maallisesta kiintymyksestä, jotta se voisi löytää jumalallisen innoituksen kätketyn merkityksen ja tulla jumalallisen tiedon sivu 73 salaisuuksien aarreaitaksi. Niinpä onkin sanottu: ”Se, joka astuu lumivalkeaa polkua ja seuraa verenpunaisen pylvään jälkiä, ei ole koskaan pääsevä asumukseensa, elleivät hänen kätensä ole tyhjät niistä maallisista turhuuksista, joita ihmiset arvostavat.” Tämä on tärkein edellytys jokaiselle, joka tätä polkua kulkee. Ajattele tätä, jotta voisit verhottomin silmin nähdä näiden sanojen totuuden.

78Olemme poikennut todistelumme tavoitteesta, vaikka toisaalta kaikki sanottu vain tukee tarkoitustamme. Kautta Jumalan! Miten suuri lieneekään halumme esittää asiamme lyhyesti, Meistä kuitenkin tuntuu, kuin emme voisi pidätellä kynäämme. Huolimatta kaikesta, minkä olemme jo sanonut, kuinka lukuisat ovatkaan helmet, jotka ovat vielä poimimatta sydämemme simpukasta! Kuinka monet ne sisäisten merkitysten húrít, jotka yhä ovat jumalallisen viisauden kammioiden kätköissä! Kukaan ei ole niitä vielä lähestynyt – húríta, ”joihin ei yksikään ihminen eikä henki ole ennen koskenut”55. Huolimatta kaikesta mitä on sanottu, näyttää kuin yhtäkään tarkoitukseemme liittyvää kirjainta ei olisi lausuttu eikä ainuttakaan aihettamme koskevaa merkkiä olisi paljastettu. Milloin löytyykään uskollinen etsijä, joka sonnustautuu pyhiinvaeltajan viittaan, pääsee sydämensä kaipuun Ka‘bihiin ja korvatta tahi kielettä selvittää jumalallisen ilmaisun salaisuudet?

79sivu 74Näistä loistavista, näistä kiistattomista ja selkeistä toteamuksista on edellä mainitussa säkeessä esiintyvän ”taivaan” merkitys näin käynyt selväksi ja ilmeiseksi. Entä mitä tarkoittavat Hänen sanansa, että Ihmisen Poika ”tulee taivaan pilvissä”? Käsitteellä ”pilvet” viitataan niihin asioihin, jotka ovat vastoin ihmisten tapoja ja toiveita. Kuten Hän on edellä lainatussa säkeessä ilmoittanut: ”Joka kerta kun apostoli tulee luoksenne tuoden sitä, mitä sielunne ei halaja, te paisutte pöyhkeydestä, syytätte toisia petkuttajiksi ja toiset surmaatte.”56 Yhdessä mielessä nämä ”pilvet” tarkoittavat lakien kumoamista, aiempien uskontojärjestelmien lakkauttamista, ihmisten keskuudessa vallitsevien muotomenojen ja tapojen poistamista, oppimattomien uskollisten ylentämistä uskon oppineiden vastustajien yläpuolelle. Toisessa mielessä ne tarkoittavat tuon kuolemattoman Kauneuden ilmestymistä kuolevaisen ihmisen hahmossa, sellaisin inhimillisin rajoituksin kuin syöminen ja juominen, köyhyys ja rikkaus, kunnia ja alennus, nukkuminen ja valvominen, ja muu vastaava, mikä synnyttää epäilystä ihmisten mielissä ja saa heidät kääntymään pois. Kaikkia näitä verhoja sanotaan vertauskuvallisesti ”pilviksi”.

80Nämä ovat ”pilviä”, jotka saavat kaikkien maan päällä asuvien tiedon ja ymmärryksen taivaat halkeamaan. Niin kuin Hän on sanonut: ”Sinä päivänä halkaisevat sivu 75 pilvet taivaan.”57 Kuten pilvet estävät ihmisten silmiä näkemästä aurinkoa, samoin nämä seikat estävät ihmisten sieluja tuntemasta jumalallisen Valonlähteen valoa. Tästä todistaa se, mikä pyhän Kirjan ilmoituksen mukaan on epäuskoisten suusta lähtenyt: ”Ja he ovat sanoneet: ’Millainen apostoli tämä oikein on? Hänhän syö ruokaa ja kulkee kaduilla. Ellei lähetetä alas enkeliä, joka varoittaisi yhdessä Hänen kanssaan, me emme usko.’”58 Myös muiden profeettojen osana ovat olleet köyhyys ja vastoinkäymiset, nälkä sekä tämän maailman onnettomuudet ja sattumat. Koska nämä pyhät henkilöt saivat kestää niin puutetta kuin ahdinkoa, eksyivät ihmiset epäluulojen ja epäilysten erämaihin ja joutuivat hämmennyksen ja neuvottomuuden valtaan. Miten tuollainen henkilö saattoi olla Jumalan lähettämä, he kummastelivat, miten Hän saattoi julistaa valtiuttansa yli kaikkien maan kansojen ja sukukuntien ja väittää olevansa koko luomistyön tarkoitus – niin kuin Hän on sanonut: ”Ellei Sinua olisi, en olisi luonut kaikkia, jotka ovat taivaassa ja maan päällä” – ja kuitenkin olla noin arkisten asioiden kahleissa? Olet epäilemättä tietoinen koettelemuksista, köyhyydestä, onnettomuuksista ja alennuksesta, jotka ovat kohdanneet jokaista Jumalan profeettaa ja hänen kumppaneitaan. Varmaan olet kuullut, kuinka heidän kannattajiensa päät lähetettiin lahjoina eri kaupunkeihin sivu 76 ja kuinka julmasti heitä estettiin siitä, mihin heitä oli käsketty. Joka ainoa heistä päätyi Hänen asiansa vihollisten käsiin ja joutui kärsimään, mitä ikinä nämä määräsivät.

51 Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í ja Siyyid Kázim-i-Rashtí.

52 Qur’án 55:29.

53 Qur’án 51:22.

54 Qur’án 2:282.

55 Qur’án 55:56.

56 Qur’án 2:87.

57 Qur’án 25:25.

58 Qur’án 25:7.