51-60

51Ymmärrä myös tämän säkeen merkitys: ”Ylösnousemuksen päivänä koko maa on oleva Hänelle kourallinen ja taivaat kääriytyvät kokoon Hänen oikeaan käteensä. Ylistys Hänelle! Ja korkealla olkoon Hän niiden yläpuolella, joita he asettavat Hänen rinnalleen!”32 Ole siis oikeudenmukainen arviossasi. Jos tämä säe merkitsisi sitä, mitä ihmiset uskovat sen merkitsevän, mitä hyötyä – voidaan kysyä – tästä olisi ihmiselle? Lisäksi on selvää ja ilmeistä, että käsi, joka olisi ihmissilmin nähtävissä, ei pystyisi tuollaisiin tekoihin eikä se missään tapauksessa voisi kuulua ainoan tosi Jumalan ylevälle olemukselle. Ei, tuollaisen ajatuksen hyväksyminen on selvää jumalanpilkkaa, totuuden täydellistä vääristelyä. Jos taas oletettaisiin tällä säkeellä tarkoitettavan Jumalan ilmaisijoita, jotka tuomiopäivänä kutsutaan suorittamaan moisia tekoja, niin näyttää tämäkin olevan kaukana totuudesta, eikä siitä varmasti ole mitään hyötyä. Sen sijaan tarkoitetaan käsitteellä ”maa” ymmärryksen ja tiedon maata ja ”taivailla” jumalallisen ilmoituksen taivaita. Ajattele, sivu 56 miten Hän toisaalta on voimakkaalla otteellansa muuttanut tiedon ja ymmärryksen aiemmin aukean maan yhdeksi ainoaksi kouralliseksi ja toisaalta levittänyt uuden ja jalon maan ihmissydämeen, saaden näin mitä hehkeimmät ja viehättävimmät kukat ja mahtavimmat ja jaloimmat puut puhkeamaan ihmisen valaistuneesta povesta.

52Ajattele myös, miten entisten uskontojärjestelmien ylhäiset taivaat on kääritty kokoon voiman oikeaan käteen, miten jumalallisen ilmoituksen taivaat on Jumalan käskyllä pystytetty ja Hänen verrattomien lakiensa auringolla, kuulla ja tähdillä kaunistettu. Tällaisia ovat Jumalan sanan salaisuudet, jotka on paljastettu ja julki saatettu, jotta voisit kenties havaita jumalallisen johdatuksen aamun valon ja voisit luottamuksen ja kieltäymyksen voimalla sammuttaa turhanaikaisen kuvittelun, joutavien kuvitelmien, epäröinnin ja epäilyn lampun sekä sytyttää sydämesi sisimpään sopukkaan jumalallisen tiedon ja varmuuden vastasyntyneen valon.

53Totisesti tiedä, että kaikkiin näihin Jumalan pyhän asian ilmaisijoista syntyneisiin vertauskuvallisiin käsitteisiin ja vaikeaselkoisiin viittauksiin kätkeytyvä tarkoitus on ollut koetella ja tutkia maailman kansoja, jotta puhtaiden ja valaistuneitten sydänten maa siten voitaisiin erottaa katoavasta ja hedelmättömästä maasta. Hamasta ikuisuudesta on Jumala näin toiminut luotujensa keskuudessa, mistä myös pyhien kirjojen muistiinmerkinnät todistavat.

54sivu 57Samoin ajattele ”Qiblihistä”33 ilmoitettua säettä. Kun Muhammad, profeettiuden Aurinko, oli paennut Bathán34 aamunkoista Yathribiin35, Hän rukoillessaan käänsi kasvonsa edelleen kohti Jerusalemia, pyhää kaupunkia, kunnes juutalaiset alkoivat lausua Hänestä herjaavia sanoja – sanoja, joita tuskin sopisi näillä sivuilla toistaa ja jotka uuvuttaisivat lukijan. Muhammad pahastui syvästi näistä sanoista. Kun Hän mietiskelyyn ja ihmetykseen vaipuneena katseli taivaalle, kuuli Hän Gabrielin lempeän äänen lausuvan: ”Me näemme Sinut korkeudesta, kasvosi kääntyneinä kohti taivasta, mutta Me käännämme Sinut sellaiseen Qiblihiin, joka miellyttää Sinua.”36 Kun Profeetta seurueineen oli joitakin päiviä myöhemmin lausumassa keskipäivän rukousta ja oli jo suorittanut kaksi säädetyistä rak‘aheista37, kuului jälleen Gabrielin ääni: ”Käännä kasvosi kohti pyhitettyä moskeijaa38.”39 Tuon saman rukouksen aikana Muhammad käänsi yhtäkkiä kasvonsa pois Jerusalemista ja katsoi kohti Ka‘bihia. Syvä kauhu valtasi silloin Profeetan seuralaiset. Heidän uskonsa järkkyi ankarasti. Niin suuri oli heidän tyrmistyksensä, että monet heistä keskeyttivät sivu 58 rukouksensa ja luopuivat uskostaan. Totisesti Jumala synnytti tämän kiihtymyksen vain koetellakseen ja tutkiakseen palvelijoitansa. Muuten Hän, tuo täydellinen Kuningas, olisi aivan hyvin voinut jättää Qiblihin ennalleen ja säilyttää Jerusalemin uskontojärjestelmänsä palvontapisteenä ottamatta tuolta pyhältä kaupungilta pois sille suotua arvoasemaa.

55Ei yksikään niistä monista profeetoista, jotka on Mooseksen ilmaisemisen jälkeen lähetetty Jumalan sanansaattajina, kuten Daavid, Jeesus ja muut Mooseksen ja Muhammadin ilmoitusten välisenä aikana ilmaantuneet ylevät ilmaisijat, ole muuttanut Qiblihiä koskevaa lakia. Joka ainoa näistä luomakunnan Herran sanansaattajista on kehottanut kansaansa kääntymään samaan suuntaan. Jumalan, täydellisen Kuninkaan, silmissä kaikki paikat maan päällä ovat yksi ja sama, lukuun ottamatta sitä paikkaa, jolle Hän ilmaisijoidensa päivänä määrää erityisen tarkoituksen. Kuten Hän on ilmoittanut: ”Jumalan ovat itä ja länsi: niinpä minne käännyttekin, siellä ovat Jumalan kasvot.”40 Miksi siis näistä tosiasioista huolimatta Qiblih piti muuttaa ja siten valaa tuollaista kauhua kansan keskuuteen, saattaa Profeetan seuralaiset epäröimään ja syöstä heidät noin suureen sekasortoon? Niin, mikä täyttää tyrmistyksellä ihmissydämet, tapahtuu vain, jotta kukin sielu voidaan tutkia Jumalan koetinkivellä ja jotta uskolliset voidaan sivu 59 tuntea ja erottaa valheellisista. Näin Hän on ilmoittanut kansan keskuudessa tapahtuneen hajaannuksen jälkeen: ”Me asetimme Qiblihiksi Sinun toivomasi suunnan vain voidaksemme erottaa sen, joka seuraa Apostolia, siitä, joka kääntyy takaisin kannoillaan.”41 ”Säikkyneitä aaseja, jotka pakenevat leijonaa.”42

56Jos pohtisit hetkenkään sydämessäsi näitä sanoja, sinä varmasti huomaisit ymmärryksen porttien avautuvan kasvojesi edessä ja näkisit kaiken tiedon ja sen salaisuuksien paljastuvan silmillesi. Tällaista tapahtuu vain, jotta ihmisten sielut voisivat kehittyä ja vapautua itseyden ja pyyteen vankilasta. Muutoin tuo täydellinen Kuningas on halki ikuisuuden ollut sisimmässä olemuksessaan riippumaton kaikkien luotujen kyvystä ymmärtää ja on vastakin aina ikuisuuteen asti omassa olemuksessaan oleva korkealla ainoankaan sielun palvonnan yläpuolella. Yksi ainut henkäys Hänen yltäkylläisyydestänsä riittää verhoamaan koko ihmiskunnan vaurauden viittaan ja pisarakin Hänen runsaan armonsa valtamerestä on kylliksi suomaan kaikille olennoille iankaikkisen elämän kirkkauden. Mutta koska jumalallinen tarkoitus on säätänyt, että uskolliset on erotettava valheellisista ja aurinko varjosta, on Hän kunakin aikana lähettänyt ihmiskunnalle koettelemustensa kuurot alas kirkkautensa valtakunnasta.

57sivu 60Jos ihmiset mietiskelisivät entisaikain profeettojen elämää, he tiedostaisivat ja ymmärtäisivät näiden profeettojen toimintatavat niin vaivattomasti, että heidän omien maallisten pyyteittensä vastaiset teot ja sanat eivät heitä enää sokaisisi ja he voisivat näin polttaa pois joka ikisen erottavan verhon jumalallisen tiedon Pensaassa palavalla tulella ja asettua lujasti rauhan ja varmuuden valtaistuimelle. Ajatelkaa esimerkiksi Moosesta, ‘Imránin poikaa, jaloa Profeettaa ja jumalallisesti ilmoitetun Kirjan Isää. Varhaisvuosinaan, ennen kuin Hänen lähetystehtävänsä Hänelle ilmoitettiin, Hän eräänä päivänä torin poikki kulkiessaan näki kahden miehen tappelevan keskenään. Toinen näistä pyysi Moosesta avukseen vihollistaan vastaan. Silloin Mooses puuttui asiaan ja löi vastustajan kuoliaaksi. Tästä todistavat pyhän Kirjan muistiinmerkinnät. Yksityiskohtiin puuttuminen vain pidentäisi ja häiritsisi todisteluamme. Tieto tästä tapahtumasta levisi kautta kaupungin, ja Mooses joutui pelon valtaan, kuten Kirjan teksti todistaa. Ja kun Hänen korviinsa kantautui varoitus: ”Oi Mooses! Totisesti päämiehet pitävät neuvoa tappaakseen Sinut”43, lähti Hän kaupungista ja asettui Midianiin Shoebin palvelukseen. Palatessaan takaisin Mooses tuli Siinain erämaassa sijaitsevaan pyhään laaksoon ja näki siellä kirkkauden Kuninkaan hahmon ”puussa, joka ei ole idästä eikä lännestä”44. Siellä Hän kuuli Hengen sivu 61 sielua sykähdyttävän äänen, joka puhui palavan tulen keskeltä, kehottaen Häntä vuodattamaan jumalallisen johdatuksen valoa faraolaisten sieluihin, niin että Hän vapauttamalla heidät itseyden ja pyyteen laakson varjoista auttaisi heitä pääsemään taivaallisen ilon niityille ja pelastamalla heidät kieltäymyksen Salsabílilla etäisyyden hämmennyksestä ohjaisi heidät jumalallisen läsnäolon rauhaisaan kaupunkiin. Kun Mooses tuli faraon luo ja Jumalan käskyn mukaisesti toi hänelle jumalallisen sanoman, farao puhui loukkaavasti sanoen: ”Etkö olekin se, joka teki murhan ja josta tuli vääräuskoinen?” Näin voiman Herra kertoi faraon sanoneen Moosekselle: ”Minkä teon oletkaan tehnyt! Sinä kuulut kiittämättömiin.” Hän sanoi: ”Niin todella tein ja kuuluin eksyneihin. Ja pakenin luotanne, koska pelkäsin teitä, mutta Herrani on antanut Minulle viisautta ja on tehnyt Minusta Apostolinsa.”45

58Pohdi siis sydämessäsi kiihtymystä, jonka Jumala nostattaa. Ajattele niitä merkillisiä ja moninaisia koettelemuksia, joilla Hän tutkii palvelijoitaan. Mieti, miten Hän yhtäkkiä palvelijoidensa joukosta valitsi ja jumalallisen johdatuksen ylevään tehtävään uskoi Hänet, joka oli tiettävästi syyllistynyt surmatyöhön ja oli itse raa’an tekonsa tunnustanut ja joka maailman silmissä oli lähes kolmenkymmenen vuoden ajan kasvanut faraon hovissa ja saanut ravintonsa hänen pöydästään. Eikö Jumala, kaikkivaltias Kuningas, kyennyt sivu 62 pidättämään Mooseksen kättä murhasta, niin ettei tämän tilille olisi tarvinnut lukea surmatekoa, joka herätti ihmisissä hämmennystä ja inhoa?

59Ajattele myös Marian asemaa ja olosuhteita. Niin syvä oli tuon olennoista kauneimman neuvottomuus, niin murheellinen hänen tilansa, että hän katkerasti suri koskaan syntyneensä. Tästä todistaa pyhä säe, jossa kerrotaan, kuinka Maria Jeesuksen synnytettyään valitti kohtaloaan ja huudahti: ”Kunpa olisin kuollut ennen tätä ja vaipunut unohduksiin!”46 Vannon kautta Jumalan! Tuollainen vaikerrus riipoo sydäntä ja värisyttää olemusta. Tuollaista sielun hätää, tuollaista toivottomuutta ei olisi voinut aiheuttaa mikään muu kuin vihollisten moitteet ja uskottomien ja turmeltuneiden pilkka. Mieti, minkä vastauksen Maria olisi voinut antaa ympärillään oleville ihmisille. Kuinka hän olisi voinut väittää, että lapsi, jonka isä oli tuntematon, oli siinnyt Pyhästä Hengestä? Niinpä Maria, tuo verhottu ja kuolematon olento, otti pienokaisensa ja palasi kotiinsa. Tuskin olivat ihmisten katseet häneen osuneet, kun he jo korottivat äänensä ja sanoivat: ”Oi Aaronin sisar! Sinun isäsi ei ollut mikään kelvoton mies eikä äitisi siveetön.”47

60Siispä mietiskele tätä valtavaa järkytystä, tätä ankaraa koettelemusta. Kaikesta huolimatta Jumala soi profeettiuden kunnian tuolle Hengen olemukselle, joka sivu 63 tunnettiin ihmisten keskuudessa isättömänä, ja teki Hänestä todistuksensa kaikille, jotka ovat taivaissa ja maan päällä.

32 Qurán 39:67.

33 Suunta, johon kasvot on rukoiltaessa käännettävä.

34 Mekan.

35 Medinaan.

36 Qur’án 21:44.

37 Kumartumisista.

38 Mekassa.

39 Qur’án 2:149.

40 Qur’án 2:115.

41 Qur’án 2:143.

42 Qur’án 74:50.

43 Qur’án 26:19-21.

44 Qur’án 26:19-21.

45 Qur’án 26:19-21.

46 Qur’án 19:23.

47 Matt.2:2.