41-50

41Tämä on Jumalan ilmaisijan sanoihin kätkeytyvä vertauskuvallinen merkitys. Niinpä käsitteiden ”aurinko” ja ”kuu” käyttäminen jo mainituista asioista on pyhien kirjoitusten ja muistiin merkittyjen perimätietojen tekstin avulla osoitettu ja todistettu. On siis selvää ja ilmeistä, että sanoilla ”aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta” tarkoitetaan jumaluusoppineitten uppiniskaisuutta ja jumalallisen ilmoituksen lujasti vakiinnuttamien lakien kumoamista, minkä kaiken Jumalan ilmaisija on vertauskuvallisella kielellä ennustanut. Vain vanhurskaat saavat juoda tästä maljasta, vain jumaliset siitä nauttia. ”Hurskaat saavat juoda maljasta, joka on sekoitettu kamferilähteellä.”26

42On kiistatonta, että kussakin uudessa ilmoituksessa edellisessä uskontojärjestelmässä vakiintuneiden ja tuon aikakauden ihmisiä suojanneiden opetusten, lakien, käskyjen ja kieltojen ”aurinko” ja ”kuu” pimenevät, toisin sanoen heikkenevät ja menettävät vaikutusvaltansa. Ajattelehan: Jos Evankeliumin kansa olisi ymmärtänyt vertauskuvallisten käsitteiden ”aurinko” ja ”kuu” merkityksen, jos he olisivat, toisin kuin itsepintaiset ja turmeltuneet, etsineet valaistusta Häneltä, joka on jumalallisen tiedon Ilmaisija, he olisivat varmasti käsittäneet näiden sanojen merkityksen eivätkä sivu 51 olisi joutuneet itsekkäiden pyyteittensä pimeyden vaivaan ja ahdistukseen. Mutta koska he eivät ole etsineet todellista tietoa sen alkulähteeltä, he ovat menehtyneet uppiniskaisuuden ja epäuskon turmiollisessa laaksossa. Vieläkään he eivät ole heränneet näkemään, että kaikki ennusmerkit ovat täyttyneet, että luvattu Aurinko on noussut jumalallisen ilmoituksen taivaanrannalle ja että aiemman uskontojärjestelmän opetusten, lakien ja oppien ”aurinko” ja ”kuu” ovat pimentyneet ja laskeneet.

43Käy siis kiintein katsein ja vakain siivin varmuuden ja totuuden tielle. ”Sano: ’Se on Jumalasta’ ja jätä heidät sitten huvittelemaan joutavilla jutuillaan.”27 Näin sinut luetaan niihin tovereihin, joista Hän sanoo: ”Niiden luo, jotka sanovat: ’Jumala on Herramme’ ja sitten pysyvät lujina Hänen tiellään, enkelit varmasti laskeutuvat.”28 Silloin olet omin silmin näkevä kaikki nämä salaisuudet.

44Oi veljeni! Ota hengen askel, jotta voisit silmänräpäyksen nopeudella kiitää halki etäisyyden ja menetyksen erämaiden, saavuttaa ikuisen jälleenyhtymisen Ridvánin ja yhdessä henkäyksessä päästä seurustelemaan taivaallisten henkien kanssa. Sillä ihmisjaloin et voi toivoa milloinkaan ylittäväsi näitä mittaamattomia etäisyyksiä etkä päästä päämäärääsi. Rauha hänelle, jota totuuden valo ohjaa kaikkeen totuuteen ja joka sivu 52 Jumalan nimessä seisoo Hänen asiansa polulla, todellisen ymmärryksen rannalla.

45Tätä tarkoittaa pyhä säe: ”Mutta ei! Minä vannon kautta itien ja länsien Herran”29, sillä mainituilla ”auringoilla” on kullakin oma erityinen nousu ja laskukohtansa. Ja koska Qur’ánin selittäjät eivät ole kyenneet käsittämään näiden ”aurinkojen” vertauskuvallista merkitystä, on heillä ollut vaikeuksia yllä lainatun säkeen tulkinnassa. Jotkut heistä ovat selittäneet, että koska aurinko nousee joka päivä eri kohdasta, käytetään käsitteitä ”idät” ja ”lännet” monikollisina. Toiset ovat kirjoittaneet, että tällä säkeellä tarkoitetaan neljää vuodenaikaa, koska auringon nousu ja laskukohdat muuttuvat vuodenaikojen mukaan. Näin syvällistä on heidän ymmärryksensä! Ja kuitenkin he sinnikkäästi syyttävät erheestä ja mielettömyydestä noita tiedon helmiä, noita viisauden virheettömiä ja puhtaimpia vertauskuvia.

46Yritä myös näiden selkeiden, näiden voimallisten, lopullisten ja kiistattomien lauseiden perusteella ymmärtää, mitä tarkoittaa ”taivaan halkeaminen” – yksi niistä merkeistä, joiden on määrä ilmoittaa viimeisen hetken, ylösnousemuksen päivän tulosta. Kuten Hän on sanonut: ”Kun taivas halkeaa.”30 ”Taivaalla” tarkoitetaan jumalallisen ilmoituksen taivasta, joka pystytetään jokaisen ilmaisemisen yhteydessä ja revitään sivu 53 rikki jokaisen uuden ilmaisemisen myötä. Sanalla ”halkeaa” tarkoitetaan, että aiempi uskontojärjestelmä syrjäytetään ja kumotaan. Vannon Jumalan nimeen, että ymmärtäväiselle tämän taivaan halkeaminen on tekona mahtavampi kuin kaikkien taivaankansien halkeaminen! Mietipä hetkinen. Se, että jumalallinen ilmoitus, joka on vuosia ollut vakiintunut, jonka siimeksessä kaikki sen omaksuneet on kasvatettu ja ravittu, jonka lain valo on koulinut ihmissukupolvia, jonka sanan verrattomuudesta ihmiset ovat kuulleet isiensä kertovan, tämä siinä määrin, että ihmissilmä ei ole muuta nähnyt kuin sen armon kaikkialle ulottuvan vaikutuksen eikä kuolevainen korva kuullut muuta kuin sen käskyn valtaisan majesteettiuden – mikä teko olisi mahtavampi kuin se, että Jumalan voimasta tämä ilmoitus ”halkeaa” ja kumoutuu yhden ainoan sielun ilmaantuessa? Ajattele, onko tällainen teko mahtavampi kuin se, mitä nämä kurjat ja mielettömät ovat kuvitelleet ”taivaan halkeamisen” tarkoittavan?

47Ajattele vielä noiden jumalallisen kauneuden ilmaisijoiden elämän kovuutta ja karvautta. Mieti, miten he avutta ja yksinään kohtasivat maailman ja kaikki sen kansat ja julistivat Jumalan lakia! Olivatpa noihin pyhiin, noihin verrattomiin ja lempeisiin sieluihin kohdistetut vainot miten ankaria tahansa, he voimansa täyteydessäkin pysyivät pitkämielisinä ja yliherruudestansa huolimatta kärsivät ja alistuivat.

48Samaten yritä ymmärtää sanojen ”maa muutetaan” merkitys. Tiedä, että niiden sydänten, joita jumalallisen sivu 54 ilmoituksen ”taivaasta” lankeavat armon runsaat sadekuurot ovat kastaneet, että niiden sydänten maa on totisesti muutettu jumalallisen tiedon ja viisauden maaksi. Mitä ykseyden myrttejä onkaan heidän sydäntensä mullasta kasvanut! Mitä todellisen tiedon ja viisauden kukkia onkaan heidän valaistuneista povistansa puhjennut! Jos heidän sydäntensä maata ei muutettaisi, miten voisivat sielut, joille ei ole opetettu ainuttakaan kirjainta, jotka eivät ole nähneet ainuttakaan opettajaa eivätkä käyneet mitään koulua, lausua sellaisia sanoja, joita kukaan ei voi käsittää, ja osoittaa sellaista tietoa, jota kukaan ei voi ymmärtää? Minusta näyttää, että heidät on muovattu rajattoman tiedon savesta ja vaivattu jumalallisen viisauden vedellä. Sen tähden on sanottu: ”Tieto on valoa, jonka Jumala vuodattaa kenen sydämeen Hän tahtoo.” Tällainen tieto on ja on aina ollut kiitettävää, ei se rajallinen tieto, joka on lähtenyt verhotuista ja hämäristä mielistä. Tätä rajallista tietoa he jopa varkain toisiltaan lainaavat ja sillä narrimaisesti kerskailevat!

49Jospa ihmissydämet voisivat puhdistua näistä ihmisten niille asettamista rajoituksista ja hämäristä ajatuksista, jotta ne kenties valaistuisivat todellisen tiedon Auringon valolla ja käsittäisivät jumalallisen viisauden salaisuudet. Ajattele nyt: Jos näiden sydänten kuivunut ja hedelmätön maaperä ei muuttuisi, kuinka niistä voisi koskaan tulla Jumalan salaisuuksien ilmaisemisen vastaanottajia ja jumalallisen sivu 55 Olemuksen ilmentäjiä? Niinpä Hän onkin sanonut: ”Sinä päivänä, jona maa muuttuu toiseksi maaksi.”31

50Luomakunnan Kuninkaan anteliaisuuden tuulenhenki on saanut jopa aineellisen maan muuttumaan, jospa vain sydämessänne pohtisitte jumalallisen ilmoituksen salaisuuksia.

26 Qur’án 76:5.

27 Qur’án 6:91.

28 Qur’án 41:30.

29 Qur’án 70:40.

30 Qur’án 82:1.

31 Qur’án 14:48.