21-30

21Myöhemmin Jeesuksen seuralaiset ja opetuslapset kysyivät Häneltä niitä merkkejä, joiden oli määrä todistaa Hänen uudesta ilmestymisestään. Milloin se sivu 35 tapahtuu, he tiedustelivat. Monta kertaa he esittivät kysymyksensä tuolle verrattomalle Kauneudelle, ja joka kerran vastatessaan Hän mainitsi erityisen merkin, jonka tulisi edeltää luvatun uskontojärjestelmän tulemista. Tästä todistavat kaikki neljä evankeliumia.

22Tämä Vääryyttäkärsinyt mainitsee yhden ainoan näistä tapahtumista, suoden näin Jumalan vuoksi ihmiskunnalle siunauksia, jotka yhä ovat salatun ja pyhän Puun aarteistojen kätköissä, niin että kuolevaiset ihmiset eivät kenties jäisi osattomiksi kuolemattomasta hedelmästä ja että he saisivat pisaran niistä ikuisen elämän vesistä, joita ihmiskunnalle vuodatetaan Baghdádista, ”Rauhan tyyssijasta”. Me emme pyydä palkintoa emmekä palkkaa. ”Vain Jumalan tähden Me ruokimme teidän sielujanne; Me emme pyydä teiltä palkkaa emmekä kiitosta.”16 Tämä on se ravinto, joka antaa iankaikkisen elämän sydämeltänsä puhtaille ja hengeltänsä valaistuneille. Tämä on se leipä, josta on sanottu: ”Herra, lähetä meille leipäsi alas taivaasta.”17 Tätä leipää ei milloinkaan evätä niiltä, jotka sen ansaitsevat, eikä se voi koskaan loppua. Ikuisesti se kasvaa armon puusta; kaikkina aikoina se laskeutuu oikeudenmukaisuuden ja armahtavaisuuden taivaasta. Kuten Hän sanoo: ”Etkö näe, mihin Jumala vertaa hyvää sanaa? Hyvään puuhun, jonka juuret ovat lujassa ja jonka oksat ojentuvat sivu 36 taivaaseen asti ja joka kantaa hedelmää kaikkina vuodenaikoina.”18

23Miten säälittävää onkaan, että ihminen riistää itseltään tämän hyvän lahjan, tämän katoamattoman annin, tämän iankaikkisen elämän. Hänen tulisi arvostaa tätä ravintoa, joka tulee taivaasta, jotta Totuuden Auringon ihmeisten suosionosoitusten avulla kuolleet heräisivät eloon ja näivettyneet sielut elpyisivät rajattoman hengen voimasta. Joudu, oi veljeni, jotta niin kauan kuin vielä on aikaa, huulemme saisivat maistaa kuolemattomuuden maljasta, sillä elämän tuulenhenki, joka nyt puhaltaa Rakastetun kaupungista, on laantuva, ja pyhän ilmaisun virtaava vuo on vaimeneva, eivätkä Ridvánin portit voi pysyä iäti avoinna. Se päivä on varmasti koittava, jona Paratiisin Satakieli on kohonnut maisesta asumuksestaan taivaalliseen kotoonsa. Silloin sen sävelmä ei enää kuulu ja ruusun kauneus kadottaa loistonsa. Tartu siis hetkeen, ennen kuin jumalallisen keväimen kirkkaus sammuu ja Ikuisuuden Lintu lakkaa laulamasta sävelmäänsä, jotta sisäiseltä korvaltasi ei jäisi sen kutsu kuulematta. Tämä on neuvoni sinulle ja Jumalan rakastetuille. Ken tahtoo, kääntyköön sen puoleen; ken tahtoo, kääntyköön siitä pois. Jumala totisesti on riippumaton hänestä ja siitä, mitä hän näkee ja havaitsee.

24Nämä ovat sävelmät, jotka Jeesus, Marian poika, lauloi majesteettisen voiman äänin Evankeliumin sivu 37 Ridvánissa, ilmoittaen ne merkit, joiden on määrä edeltää Häntä seuraavan ilmaisijan tuloa. Ensimmäisessä Matteuksen evankeliumissa on kirjoitettu: Ja kun he kysyivät Jeesukselta Hänen tulemuksensa merkkejä, Hän sanoi heille: ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen19 jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja maan voimat järkkyvät. Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin maan kaikki sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja Hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa.”20 Persian kielelle tulkittuna21 näiden sanojen merkitys on seuraava: Kun ahdistus ja kärsimykset, joiden on määrä kohdata ihmiskuntaa, käyvät toteen, aurinko pimennetään ja kuuta estetään suomasta valoaan, taivaan tähdet putoavat maahan ja maan pilarit järkkyvät. Silloin Ihmisen Pojan merkit ilmestyvät taivaalle; toisin sanoen näiden merkkien ilmaannuttua luvattu Kauneus ja elämän Olemus on astuva näkymättömän valtakunnasta näkyvään maailmaan. Ja Hän sanoo: Silloin kaikki maan päällä asuvat kansat ja sukukunnat itkevät ja vaikeroivat, ja ne saavat nähdä tuon jumalallisen Kauneuden tulevan taivaasta pilvien päällä voimassa, ylevyydessä sivu 38 ja loistossa ja lähettävän enkelinsä pasuunan pauhussa. Samat kertomukset esiintyvät myös kolmessa muussa – Luukkaan, Markuksen ja Johanneksen – evankeliumissa. Koska olemme näitä laajasti selittänyt arabian kielellä ilmaistuissa muistioissamme, emme ole niitä näillä sivuilla lainkaan maininnut, vaan olemme rajoittunut yhteen ainoaan lainaukseen.

25Koska kristityt jumaluusoppineet eivät ole käsittäneet näiden sanojen merkitystä eivätkä tajunneet niiden tarkoitusta ja tavoitetta, vaan ovat takertuneet Jeesuksen sanojen kirjaimelliseen tulkintaan, ovat he jääneet osattomiksi Muhammadin ilmoituksen armon virrasta ja sen siunausten vuosta. Seuratessaan uskonsa johtajien esimerkkiä myös kristillisen seurakunnan oppimattomat estyivät näkemästä kirkkauden Kuninkaan kauneutta, sillä ne merkit, joiden oli määrä näkyä Muhammadin uskontojärjestelmän auringon sarastaessa, eivät itse asiassa ilmaantuneetkaan. Niin ovat aikakaudet menneet ja vuosisadat vierineet, ja tuo puhtain Henki on palannut ikiaikaisen yliherruutensa tyyssijoille. Uudemman kerran on ikuinen Henki puhaltanut salaperäiseen pasuunaansa ja saattanut kuolleet rientämään piittaamattomuuden ja erheen hautakammioista johdatuksen ja armon valtakuntaan. Silti tuo odottava seurakunta yhä huutaa: Milloin nämä asiat tapahtuvat? Milloin tuo Luvattu, odotuksemme kohde, ilmaistaan, jotta me voimme nousta Hänen asiansa voitoksi, uhrata omaisuutemme Hänen puolestaan ja antaa henkemme Hänen sivu 39 polullaan? Tällaiset valheelliset kuvitelmat ovat saaneet myös muut uskontokunnat harhaantumaan Kaitselmuksen rajattoman armon Kawtharista ja askaroimaan omissa joutavissa aatoksissaan.

26Tämän säkeen lisäksi Evankeliumissa on toinenkin säe, jossa Hän sanoo: ”Taivas ja maa katoavat, mutta Minun sanani eivät katoa.”22 Sen tähden Jeesuksen seuraajat väittivät, että Evankeliumin lakia ei milloinkaan kumota ja että kun luvattu Kauneus ilmestyy ja kaikki merkit paljastuvat, tulee Hänen uudelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa Evankeliumissa julistettu laki, niin että maailmaan ei jäisi mitään muuta uskoa kuin Hänen uskonsa. Tämä on heidän perimmäinen uskomuksensa. Ja niin vahva on heidän vakaumuksensa, että mikäli kaikki luvatut merkit täyttävä henkilö ilmestyisi ja opettaisi jotain, joka on Evankeliumin lain kirjaimen vastaista, he varmasti kieltäisivät hänet, kieltäytyisivät alistumasta hänen lakiinsa, julistaisivat hänet vääräuskoiseksi ja pilkkaisivat häntä. Tästä todistaa se, mitä tapahtui, kun Muhammadin ilmoituksen aurinko ilmaantui. Mikäli he olisivat kunkin uskontojärjestelmän aikana nöyrin mielin etsineet Jumalan ilmaisijalta näiden pyhissä kirjoituksissa ilmoitettujen sanojen todellista merkitystä – sanojen, joiden väärin ymmärtäminen on estänyt ihmisiä tuntemasta Sadratu’l Muntaháta, perimmäistä Päämäärää – heidät olisi varmasti johdatettu Totuuden Auringon valoon sivu 40 ja he olisivat löytäneet jumalallisen tiedon ja viisauden salaisuudet.

27Tämä palvelija tarjoaa sinulle nyt pisaran näihin pyhiin sanoihin tallennettujen totuuksien mittaamattomasta valtamerestä, jotta ymmärtäväiset sydämet kenties käsittäisivät kaikki pyhyyden ilmaisijoiden sanoihin sisältyvät viittaukset ja merkitykset ja jotta Jumalan sanan vastustamaton voima ei epäisi heiltä pääsyä Hänen nimiensä ja ominaisuuksiensa valtamerelle eikä estäisi heitä tuntemasta Jumalan lamppua, joka on Hänen kirkastetun olemuksensa ilmaisemisen sija.

28Sanat ”heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen” viittaavat puolestaan aikaan, jolloin ihmiset saavat kestää ahdistusta ja vaivaa, aikaan, jolloin Totuuden Auringon viimeisetkin jäljet ja tiedon ja viisauden Puun hedelmät ovat hävinneet ihmisten keskuudesta, jolloin ihmiskunnan ohjakset ovat päätyneet houkkien ja tietämättömien käsiin, jolloin jumalallisen ykseyden ja ymmärryksen – luomistyön varsinaisen ja korkeimman tarkoituksen – portit ovat sulkeutuneet, jolloin varma tieto on väistynyt joutavan kuvittelun tieltä ja turmelus anastanut vanhurskauden aseman. Tällainen tilanne on nähtävissä tänä päivänä, jolloin jokaisen yhteisön ohjakset ovat päätyneet mielettömille johtajille, jotka johtavat omien oikkujensa ja pyyteittensä mukaan. Heidän kielellään Jumalan maininnasta on tullut tyhjä nimi, heidän keskuudessaan Hänen sanastaan kuollut kirjain. Niin suuri on heidän pyyteittensä sivu 41 mahti, että omantunnon ja järjen valo on sammunut heidän sydämestään; näin siitäkin huolimatta, että jumalallisen voiman sormet ovat aukaisseet Jumalan tuntemisen portit ja jumalallisen tiedon ja taivaallisen armon valo on valaissut ja innoittanut kaikkien luotujen sisimmän olemuksen siinä määrin, että joka ainoassa oliossa on tiedon ovi avautunut ja joka atomissa auringon merkit tulleet nähtäviksi. Mutta huolimatta näistä jumalallisen tiedon lukemattomista ilmennyksistä, jotka ovat sulkeneet piiriinsä maailman, he yhä turhanaikaisesti kuvittelevat tiedon oven olevan suljettu ja armon sadekuurojen laantuneen. Joutavaan kuvitteluun tarrautuen he ovat etääntyneet kauas jumalallisen tiedon ‘Urvatu’l Vuthqásta. Heidän sydämensä eivät näytä pyrkivän tietoon eivätkä sen ovelle, eivätkä he ajattele sen ilmentymiä, sillä joutavasta kuvittelusta he ovat löytäneet oven, joka johtaa maallisiin rikkauksiin, kun taas tiedon Ilmaisijan ilmestymisessä he eivät muuta näe kuin kutsun uhrautuvaisuuteen. Luonnollisesti he siis takertuvat edelliseen ja pakenevat jälkimmäistä. Vaikka he sydämessään tietävät Jumalan lain olevan yksi ja sama, he kuitenkin kaikilla tahoilla säätävät uusia käskyjä ja kaiken aikaa julistavat uusia määräyksiä. Ei löydy kahta, jotka hyväksyisivät yhden ja saman lain, sillä he eivät etsi mitään muuta jumalaa kuin omaa pyydettänsä eivätkä vaella muuta polkua kuin erheen polkua. Johtajuudessa he ovat nähneet ponnistustensa perimmäisen päämäärän ja pitävät ylpeyttä ja kopeutta sydämensä kaipuun sivu 42 korkeimpana saavutuksena. He ovat ylentäneet alhaiset juonittelunsa jumalallisen säädöksen yläpuolelle, ovat hyljänneet Jumalan tahtoon alistumisen, antautuneet itsekkääseen laskelmointiin ja kulkeneet ulkokultaisten teitä. Kaikella mahdillaan ja voimallaan he yrittävät turvata asemansa mitättömissä pyrkimyksissään, koska pelkäävät, että vähäisinkin epäilys voisi horjuttaa heidän arvovaltaansa tai turmella heidän esiintymisensä loistokkuutta. Jos silmät valeltaisiin ja kirkastettaisiin Jumalan tuntemisen vesillä, ne varmasti näkisivät, että ahnas petolauma on kerääntynyt raatelemaan ihmissielujen haaskaa.

29Mikä ”ahdistus” olisi suurempi kuin se, mikä yllä on kuvattu? Mikä ”ahdistus” olisi ankarampi kuin se, että sielu, joka etsii totuutta ja toivoo saavuttavansa Jumalan tuntemuksen, ei tietäisi, mistä sitä hakea tai keneltä sitä etsiä? Sillä mielipiteet ovat eronneet suuresti ja tiet Jumalan löytämiseksi monistuneet. Tämä ”ahdistus” on kullekin ilmoitukselle olennainen piirre. Ellei sitä esiinny, ei Totuuden Aurinkokaan ilmaannu. Sillä jumalallisen johdatuksen aamunkoitto seuraa aina erheen yön pimeyttä. Tästä syystä kaikissa aikakirjoissa ja perimätiedoissa on viitattu näihin asioihin, nimittäin siihen, että oikeudettomuus on kattava maan kamaran ja pimeys peittävä ihmiskunnan. Koska mainitut perimätiedot ovat yleisesti tunnettuja ja koska tämän Palvelijan tarkoitus on kirjoittaa lyhyesti, ei Hän tässä lainaa niiden tekstiä.

sivu 43

30Jos tämä ”ahdistus” (joka kirjaimellisesti tarkoittaa painostusta) tulkittaisiin siten, että maa kutistuu, tai jos ihmiset turhanaikaisesti kuvittelisivat muiden vastaavanlaisten onnettomuuksien kohtaavan ihmiskuntaa, on selvää ja ilmeistä, ettei mitään sen kaltaista voi koskaan tapahtua. He tulevat varmasti väittämään vastaan sanoen, että tämä jumalallisen ilmoituksen ehto ei ole täyttynyt. Sellainen on ollut ja yhäkin on heidän väitteensä. ”Ahdistuksella” tarkoitetaan kuitenkin henkisen tiedon hankkimiseen ja Jumalan sanan ymmärtämiseen tarvittavan kyvyn puutetta. Sillä tarkoitetaan, että Totuuden Päiväntähden laskettua ja Hänen valoaan heijastavien kuvastimien poistuttua ihmiskunta joutuu ”ahdistukseen” ja koettelemuksiin, tietämättä mistä etsiä johdatusta. Näin Me opetamme sinulle perimätietojen tulkintaa ja ilmaisemme sinulle jumalallisen viisauden salaisuuksia, jotta kenties käsittäisit niiden merkityksen ja olisit niitä, jotka ovat juoneet jumalallisen tiedon ja ymmärryksen maljasta.

16 Qu’rán 76:9.

17 Qu’rán 5:114.

18 Qu’rán 14:24.

19 Tässä käytetyllä kreikankielisellä sanalla (thlipsis) on kaksi merkitystä: ”painostus, sorto” ja ”ahdistus, koettelemus”.

20 Matt. 24:29-31.

21 Bahá’u’lláh esittää tämän lainauksen ensin arabiaksi ja tulkitsee sen sitten persiaksi.

22 Luuk. 21:33.