11-20

11Myöhemmin Jumalan Ystävän8 kasvojen kauneus paljastui verhon takaa ja uusi jumalallisen johdatuksen viiri kohotettiin. Hän kutsui maan asukkaita vanhurskauden valkeuteen. Mitä kiihkeämmin Hän heitä kehotti, sitä raivoisammaksi kävi heidän kaunansa ja uppiniskaisuutensa, lukuun ottamatta niitä, jotka irrottautuivat täysin kaikesta paitsi Jumalasta ja kohosivat varmuuden siivin asemaan, jonka Jumala on ylentänyt ihmisten ymmärryksen yläpuolelle. On yleisesti tiedossa, miten suuri vihollisjoukko Häntä piiritti, kunnes kaunan ja kapinan tulet viimein leimahtivat Häntä vastaan. Ja tuliroviotapahtuman jälkeen Hänet, tuo Jumalan valo ihmisten keskuudessa, karkotettiin kaupungistaan, kuten kaikissa kirjoituksissa ja aikakirjoissa kerrotaan.

12Ja kun Hänen aikansa päättyi, seurasi Mooseksen vuoro. Taivaisen vallan valtikka varusteenaan, jumalallisen sivu 26 tiedon valkea käsi kaunistuksenaan, Jumalan rakkauden Páránilta saapuen ja voiman ja iankaikkisen majesteettiuden käärmesauvaa käyttäen Hän loisti maailman ylle valon Siinailta. Hän kutsui maan kaikkia kansoja ja sukukuntia ikuisuuden valtakuntaan ja tarjosi heille uskollisuuden puun hedelmiä. Varmasti olet tietoinen faraon ja hänen kansansa kiivaasta vastustuksesta ja niistä joutavan kuvittelun kivistä, joilla uskottomien kädet tuota siunattua Puuta kivittivät. Vastustus kasvoi kasvamistaan, kunnes farao ja hänen kansansa viimein kaikki voimansa kooten ryhtyivät valheen ja epäyksen vesin tukahduttamaan tuon pyhän Puun tulta muistamatta totuutta, jonka mukaan mikään mainen vesi ei pysty jumalallisen viisauden liekkejä sammuttamaan eivätkä maalliset vihurit tuhoamaan iankaikkisen vallan valaisinta. Pikemminkin lisää tällainen vesi lieskan loimua ja tällaiset vihurit varjelevat lampun valkeaa, jospa vain katselisitte valppain silmin ja kulkisitte Jumalan pyhän tahdon ja mielisuosion tietä. Kuinka hyvin onkaan todennut muuan faraon sukua oleva uskova, jonka tarinan Kirkkain on Rakastetullensa ilmaisemassaan kirjassa kertonut: ”Silloin eräs faraon suvun mies, joka uskoi mutta salasi uskonsa, sanoi: ’Surmaatteko te miehen vain sen tähden, että hän sanoo: Jumala on minun Herrani, kun Hän on jo tullut luoksenne tuoden merkit Herraltanne? Jos hän on valehtelija, lankeaa hänen valheensa hänen itsensä päälle, mutta jos hän on totuudellinen, jokin siitä, millä hän teitä sivu 27 uhkaa, on teidät kohtaava. Totisesti, Jumala ei johdata sitä, joka on syntinen, valehtelija.’”9 Niin suuri oli lopulta heidän vääryytensä, että he häpeällisesti surmasivat tämän samaisen uskovan. ”Kohdatkoon Jumalan kirous sortovallan kansaa.”10

13Pohdi lisäksi seuraavaa: Mikä olisi voinut aiheuttaa moista erimielisyyttä ja ristiriitaa? Minkä tähden on jokaisen jumalallisen ilmaisijan tulemiseen liittynyt moista kiistaa ja sekasortoa, moista mielivaltaa ja kuohuntaa? Näin siitäkin huolimatta, että kaikki Jumalan profeetat ovat maailman kansoille ilmestyessään poikkeuksetta ennustaneet jälkeensä tulevasta uudesta profeetasta ja asettaneet merkit, jotka ennakoivat uuden uskontojärjestelmän tuloa. Tästä todistavat kaikkien pyhien kirjojen muistiinmerkinnät. Mistä sitten johtuu, että ihmiset pyhyyden ilmaisijoiden etsintään liittyvästä odotuksestaan sekä pyhiin kirjoihin tallennetuista merkeistä huolimatta ovat kaikkina aikakausina ja ajanjaksoina harjoittaneet näin suurta väkivaltaa, sortoa ja julmuutta kaikkia Jumalan profeettoja ja valittuja kohtaan? Kuten Hän on ilmoittanut: ”Joka kerta, kun apostoli tulee luoksenne tuoden sitä, mitä sielunne ei halaja, te paisutte pöyhkeydestä, syytätte toisia petkuttajiksi ja toiset surmaatte.”11

14sivu 28Mieti, mikä olisi saattanut olla näiden tekojen vaikuttimena. Mikä olisi voinut yllyttää tällaiseen käyttäytymiseen Kirkkaimman kauneuden ilmentäjiä kohtaan? Mikä menneisyydessä lieneekään ollut syynä näiden ihmisten epäykseen ja vastustukseen, on nyt johtanut tämän aikakauden ihmisten paatumukseen. On avointa Jumalan pilkkaa väittää, että Kaitselmuksen todisteet olisivat olleet puutteelliset ja että tämä olisi ollut syynä ihmisten epäykseen. Kuinka kaukana Anteliaimman armosta, Hänen hellästä kaitsennastaan ja lempeistä siunauksistaan olisikaan kaikkien ihmisten joukosta valita joku sielu luotujansa opastamaan ja toisaalta evätä tältä sielulta jumalallisten todisteittensa täysi määrä ja toisaalta ankarasti rangaista kansaansa siitä, että se on kääntynyt pois Hänen valitustaan! Ei, vaan kaikkina aikoina ovat kaikkien olentojen Herran runsaat armolahjat Hänen jumalallisen olemuksensa ilmaisijan kautta sulkeneet suojaansa koko maan ja kaikki siinä asuvat. Hetkeksikään ei Hänen armonsa ole ehtynyt eivätkä Hänen laupeutensa pilvet lakanneet langettamasta sadettansa ihmiskunnan ylle. Niinpä voikin tällainen käytös johtua vain niiden sielujen viheliäisyydestä, jotka vaeltavat ylpeyden ja ylimielisyyden laaksossa, jotka ovat eksyneet etäisyyden erämaihin, jotka kulkevat joutavan kuvittelunsa teitä ja seuraavat uskontonsa johtajien sanelemia selityksiä. Heidän päätarkoituksensa on pelkkä vastustaminen, heidän ainoa halunsa totuuden hylkääminen. Jokaiselle valppaalle havainnoijalle on sivu 29 selvää ja ilmeistä, että jos nämä ihmiset olisivat kunkin Totuuden Auringon ilmaisijan aikana pyhittäneet silmänsä, korvansa ja sydämensä kaikesta niiden näkemästä, kuulemasta ja tuntemasta, ei Jumalan kauneus varmastikaan olisi jäänyt heiltä huomaamatta eivätkä he olisi eksyneet kauas kirkkauden tyyssijoilta. Mutta koska he punnitsivat Jumalan todistusta uskontonsa johtajien opetuksista poimimansa tiedon punnuksin ja totesivat sen olevan ristiriidassa oman rajallisen ymmärryksensä kanssa, he ryhtyivät tuollaisiin häpeällisiin tekoihin.

15Kunakin aikakautena ovat uskontojen johtajat estäneet kansaansa pääsemästä ikuisen pelastuksen rannoille, koska he ovat pitäneet arvovallan ohjaksia mahtavassa otteessaan. Toiset ovat vallanhimossaan, toiset tietämättömyydessään ja ymmärtämättömyydessään olleet syynä kansaa kohdanneeseen menetykseen. Heidän tuellaan ja valtuuttamanaan on jokainen Jumalan profeetta joutunut juomaan uhrautumisen maljasta ja kohonnut kirkkauden korkeuksiin. Miten sanoin kuvaamattoman julmasti ovatkaan ne, jotka ovat istuneet arvovallan ja oppineisuuden istuimilla, kohdelleet maailman todellisia hallitsijoita, noita jumalallisen hyveen helmiä! Katoavaan valtaan tyytyen he ovat evänneet itseltään iankaikkisen valtiuden. Sen vuoksi heidän silmänsä eivät nähneet Rakastetun kasvojen valoa eivätkä heidän korvansa kuulleet Kaipauksen Linnun suloisia sävelmiä. Tästä syystä on kaikissa pyhissä kirjoissa mainittu kunkin sivu 30 aikakauden jumaluusoppineet. Niinpä Hän sanoo: ”Oi Kirjan kansa! Miksi ette usko Jumalan merkkeihin, joiden todistajina olette itse olleet?”12 Niin ikään Hän sanoo: ”Oi Kirjan kansa! Miksi verhoatte totuuden valheeseen? Miksi tieten tahtoen salaatte totuuden?”13 Edelleen Hän sanoo: ”Sano: oi Kirjan kansa, miksi karkotatte uskovat Jumalan tieltä?”14 On selvää, että ”Kirjan kansa”, joka on karkottanut lähimmäisensä Jumalan suoralta tieltä, tarkoittaa juuri kyseisen aikakauden jumaluusoppineita, joiden nimet ja luonne on ilmoitettu pyhissä kirjoissa ja joihin on viitattu niihin tallennetuissa säkeissä ja perimätiedossa, jospa vain näkisit Jumalan silmin.

16Jumalan erehtymättömästä silmästä syntynein kiintein ja vakain katsein tarkastele hetki jumalallisen tiedon taivaanrantaa ja mietiskele noita täydellisyyden sanoja, jotka Ikuinen on ilmoittanut, jotta sinulle kenties avautuisivat jumalallisen viisauden salaisuudet, jotka ovat näihin asti olleet kirkkauden verhon kätköissä ja Hänen armonsa pyhätön suojassa. Näiden uskonnon johtajien epäykset ja vastalauseet ovat suurelta osin johtuneet heidän tietämättömyydestään ja ymmärtämättömyydestään. Koskaan he eivät käsittäneet eivätkä perin pohjin tutkineet noita ainoan tosi Jumalan kauneuden ilmentäjien lausumia sivu 31 sanoja, joista käyvät ilmi ne merkit, joiden tulisi ennakoida vastaisen ilmaisijan tuloa. Niinpä he nostivat kumouksen lipun ja lietsoivat turmelukseen ja kapinaan. On selvää ja ilmeistä, ettei näiden ikuisuuden lintujen lausumien sanojen todellista merkitystä paljasteta kenellekään paitsi niille, jotka ovat Ikuisen Olennon ilmaisijoita, eivätkä Pyhyyden Satakielen sävelmät kantaudu kenenkään paitsi ikiaikaisen valtakunnan asukasten korvaan. Sortovallan kopti ei voi koskaan nauttia maljasta, jota oikeamielisyyden septin huulet ovat koskettaneet, eikä epäuskon farao voi toivoa milloinkaan tuntevansa totuuden Mooseksen kättä. Kuten Hän sanoo: ”Niiden merkitystä ei tiedä kukaan muu kuin Jumala ja ne, joilla on syvällistä tietoa.”15 He ovat kuitenkin etsineet Kirjan selitystä niiltä, jotka ovat verhojen peittämät, ja ovat kieltäytyneet etsimästä valaistusta tiedon lähteestä.

17Ja kun Mooseksen päivät päättyivät ja Jeesuksen valo kohosi hengen päivänkoitosta syleilemään maailmaa, koko Israelin kansa nousi Häntä vastustamaan. Ääneensä he huusivat, että Hänen, jonka tulemusta Raamattu oli ennustanut, tuli julistaa ja noudattaa Mooseksen lakia, jota vastoin tämä nuori <nasaretilainen, joka väitti olevansa jumalallinen Messias, kumosi Mooseksen laeista tärkeimmät, avioeroa ja sapatinpäivää koskevat lait. Entä sitten merkit vielä tulevasta ilmaisijasta? Tänäkin päivänä tämä Israelin kansa odottaa sivu 32 Raamatun ennustamaa ilmaisijaa! Kuinka monta pyhyyden ilmaisijaa, kuinka monta ikuisen valon ilmentäjää onkaan Mooseksen päivien jälkeen tullut, mutta saatanallisten kuvitelmien ja valheellisten mielikuvien paksuihin verhoihin kääriytyneenä Israel yhäti odottaa itse luomansa epäjumalan ilmaantumista kuvittelemiensa ennusmerkkien ympäröimänä. Näin on Jumala heidän syntiensä tähden heihin tarttunut, on tukahduttanut heissä uskon hengen ja heitä kadotuksen tulen liekeillä piinannut. Ja tämä vain siksi, että Israel on kieltäytynyt käsittämästä Raamatussa ilmaistujen, tulevan ilmoituksen merkkejä koskevien sanojen merkitystä. Koska se ei milloinkaan tajunnut niiden todellista sisältöä ja koska sellaista ei ulkonaisesti milloinkaan tapahtunut, jäi siltä Jeesuksen kauneus käsittämättä ja Jumalan kasvot näkemättä. Ja vieläkin he Hänen tuloansa odottavat! Ammoisista ajoista aina tähän päivään asti ovat kaikki maailman kansat ja sukukunnat takertuneet tuollaisiin turhiin ja mielettömiin ajatuksiin ja siten jääneet osattomiksi niistä kirkkaista vesistä, jotka puhtauden ja pyhyyden lähteistä pulppuavat.

18Aiemmin eräälle ystävälle Hijázin soinnukkaalla kielellä kirjoittamissamme muistioissa olemme näitä salaisuuksia selventäessämme maininnut joitakin entisaikain profeetoille ilmaistuja säkeitä. Ja nyt, pyyntöösi myöntyen, Me näillä sivuilla jälleen mainitsemme nuo samat säkeet, ilmaisten ne tällä kertaa ‘Iráqin ihmeisin soinnuin, jotta etäisyyden erämaissa tuskaisasti janoavat sivu 33 voisivat päästä jumalallisen läsnäolon rannoille ja jotta ne, jotka riutuvat eron aavikoilla, johdatettaisiin ikuisen jälleenyhtymisen kotiin. Näin voivat erheen usvat haihtua ja jumalallisen johdatuksen loistavin valo sarastaa ihmissydänten taivaanrantaan. Jumalaan Me turvaamme ja Häntä avuksemme huudamme, jotta tästä kynästä virtaisi sitä, mikä elvyttää ihmisten sielut, niin että he voisivat kaikki nousta piittaamattomuuden vuoteiltansa ja kuunnella paratiisin lehtien havinaa puusta, jonka jumalallisen voiman käsi on Jumalan luvalla istuttanut Kirkkaimman Ridvániin.

19Niille, jotka ovat saaneet ymmärryksen lahjan, on selvää ja ilmeistä, että Jeesuksen rakkauden tulen jo poltettua pois juutalaisten rajoitusten verhot ja Hänen arvovaltansa jo tultua silminnähtäväksi ja osittain voimaan saatetuksi Hän, tuon näkymättömän Kauneuden ilmaisija, puhui omasta poismenostaan keskustellessaan eräänä päivänä opetuslastensa kanssa, ja sytyttäen heidän sydämeensä menetyksen liekin Hän sanoi heille: ”Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.” Toisaalla Hän taas sanoi: ”Minä menen, ja tulee toinen, joka kertoo teille kaiken, mitä Minä en ole kertonut, ja täyttää kaiken, minkä Minä olen sanonut.” Näillä sanoilla on sama merkitys, jospa te vain jumalallisen näkemyksen avulla tutkisitte Jumalan ykseyden ilmaisijoita.

20Jokainen valpas havainnoija ymmärtää, että Qur’ánin uskontojärjestelmässä niin Jeesuksen kirja kuin Hänen asiansakin vahvistettiin. Nimistä taas sivu 34 Muhammad itse julisti: ”Minä olen Jeesus.” Hän tunnusti Jeesuksen merkkien, ennustusten ja sanojen totuuden ja vakuutti niiden kaikkien olevan Jumalasta. Tässä suhteessa ei Jeesuksen henkilö eivätkä Hänen kirjoituksensa eroa Muhammadin henkilöstä ja Hänen pyhästä kirjastaan, sillä kumpikin he taistelivat Jumalan asian puolesta, lausuivat Hänen ylistystään ja ilmoittivat Hänen käskynsä. Niinpä Jeesus itse julisti: ”Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.” Ajattele aurinkoa. Jos se nyt sanoisi: ”Olen eilispäivän aurinko”, se puhuisi totta. Jos se taas ajan kulumista ajatellen vakuuttaisi olevansa toinen aurinko, puhuisi se yhä totta. Samaten jos sanotaan kaikkien päivien olevan yksi ja sama päivä, on sekin oikein ja totta. Mutta jos kunkin erityistä nimeä ja nimitystä ajatellen sanotaan niiden eroavan toisistaan, myös se on totta. Sillä vaikka ne ovat yksi ja sama, on niillä jokaisella kuitenkin oma nimensä, oma erityinen tuntomerkkinsä ja tietty luonteensa. Muodosta siis itsellesi kuva pyhyyden eri ilmaisijoille tunnusomaisesta erilaisuudesta, moninaisuudesta ja ykseydestä, jotta voisit ymmärtää kaikkien nimien ja ominaisuuksien Luojan viittaukset erilaisuuden ja ykseyden salaisuuksiin ja löytää vastauksen kysymykseesi siitä, miksi tuo ikuinen Kauneus on eri aikoina itseään eri nimityksin ja arvonimin kutsunut.

8 Abraham.

9 Qu’rán 40:28.

10 Qu’rán 11:18.

11 Qu’rán 2:87.

12 Qu’rán 3:70.

13 Qu’rán 3:71.

14 Qu’rán 3:99.

15 Qu’rán 3:7.