Lähdetiedostona käytetty: Kitáb-i-Íqán, Varmuuden kirja (2010)

Sisällys

Kitáb-i-Íqán, Varmuuden kirja

Tämä on päivä, jona Herran merkit ovat täyttyneet, päivä, jona Jumalan sana on ilmoitettu ja Hänen todistuksensa lujasti vahvistettu. Hänen äänensä kutsuu teitä siihen, mikä teitä hyödyttää, ja kehottaa teitä noudattamaan sitä, mikä johtaa teidät lähelle Jumalaa, Ilmoituksen Herraa.

Bahá'u'lláh