Sisällys

54. OI RIKKAAT MAAILMASSA! Olen uskonut…

OI RIKKAAT MAAILMASSA!

Olen uskonut teidän huostaanne kaikki köyhät keskuudessanne. Pitäkää siis huoli niistä, jotka teille on uskottu, älkääkä ajatelko ainoastaan omaa mukavuuttanne.