Kätketyt sanat

II osa – persiankielinen alkuteos

43. OI YSTÄVÄNI! Vaeltakaa tietä…

Lähdetiedostona käytetty: Kätketyt sanat, 2011 (kovakantinen)

Sisällys

43. OI YSTÄVÄNI! Vaeltakaa tietä…

OI YSTÄVÄNI!

Vaeltakaa tietä, joka tuottaa Ystävälle iloa, ja tietäkää, että Ystävän ilo on Hänen luotujensa ilossa. Tämä tarkoittaa, ettei kenenkään pidä mennä toisen kotiin, ellei tuota hänelle iloa eikä ottaa hänen omaisuuttaan eikä pitää omia toivomuksiaan hänen toivomuksiaan tärkeämpinä eikä millään tavalla pyrkiä hänestä hyötymään. Miettikää tätä mielessänne, te ymmärtäväiset.