Sisällys

37. OI PALVELIJANI! Älä vaihda…

Seuraava on kirjoitettu ja muistiinmerkitty muistion ensimmäiselle riville ja kätketty Jumalan temppelin kaikkein pyhimpään:

OI PALVELIJANI!

Älä vaihda ikuista valtakuntaa siihen, mikä on katoavaa äläkä hylkää taivaallista kuningaskuntaa maallisen pyyteen tähden. Tämä on ikuisen elämän vettä, joka pulppuaa armollisen kynän lähteestä. Hyvä on niiden, jotka siitä juovat.