Kätketyt sanat

II osa – persiankielinen alkuteos

19. OI YSTÄVÄNI! Oletteko unohtaneet…

Lähdetiedostona käytetty: Kätketyt sanat, 2011 (kovakantinen)

Sisällys

19. OI YSTÄVÄNI! Oletteko unohtaneet…

OI YSTÄVÄNI!

Oletteko unohtaneet sen todellisen ja säteilevän aamun, jolloin te kaikki olitte noilla pyhillä ja siunatuilla seuduilla kokoontuneina Minun läheisyyteeni, ihanimpaan paratiisiin istutetun elämän puun varjoon. Kunnioituksen vallassa te kuuntelitte, kun ilmaisin nämä kolme pyhää käskyä: Oi ystävät, älkää asettako omaa tahtoanne Minun tahtoni edelle, älkää milloinkaan toivoko sitä, mitä Minä en ole teille toivonut älkääkä lähestykö Minua elottomin, maallisten halujen ja himojen tahraamin sydämin. Jos te pyhittäisitte sielunne, muistaisitte tällä hetkellä tuon paikan ja nuo seudut, ja silloin ilmoitukseni totuus valkenisi teille kaikille.