Kätketyt sanat

I osa – arabiankielinen alkuteos

56. OI IHMISEN POIKA! Sinä kaipaat kultaa…

Lähdetiedostona käytetty: Kätketyt sanat, 2011 (kovakantinen)

Sisällys

56. OI IHMISEN POIKA! Sinä kaipaat kultaa…

OI IHMISEN POIKA!

Sinä kaipaat kultaa, kun taas Minä toivon sinun vapautuvan siitä. Kultaa omistaessasi sinä uskot olevasi rikas, Minä taas tunnustan rikkautesi, kun olet siitä vapaa. Kautta elämäni! Tämä on Minun tietoni ja tuo sinun harhaluuloasi. Kuinka Minun tieni voi sopeutua sinun tiehesi?