Kätketyt sanat

I osa – arabiankielinen alkuteos

25. OI HENGEN POIKA! Älä kerskaile…

Lähdetiedostona käytetty: Kätketyt sanat, 2011 (kovakantinen)

Sisällys

25. OI HENGEN POIKA! Älä kerskaile…

OI HENGEN POIKA!

Älä kerskaile köyhän edessä, sillä Minä johdatan köyhää hänen matkallaan ja näen sinun pahuutesi ja saatan sinut ikuiseen häpeään.