Kätketyt sanat

I osa – arabiankielinen alkuteos

14. OI IHMISEN POIKA! Olet omaisuuttani…

Lähdetiedostona käytetty: Kätketyt sanat, 2011 (kovakantinen)

Sisällys

14. OI IHMISEN POIKA! Olet omaisuuttani…

OI IHMISEN POIKA!

Olet omaisuuttani, eikä Minun omaisuuteni tuhoudu. Miksi siis pelkäät tuhoutuvasi? Olet valoni, eikä Minun valoni koskaan sammu. Miksi siis pelkäät sammumista? Olet kirkkauteni, eikä Minun kirkkauteni himmene. Olet viittani, eikä Minun viittani koskaan kulu. Pysy siis lujana rakkaudessasi Minuun, että löytäisit Minut kirkkauden valtakunnasta.