Bahá’u’lláh 1817–1892

Maailmanrauha

Lähdetiedostona käytetty: Bahá’u’lláh 1817–1892, 4. painos 2017

Sisällys

Maailmanrauha

Seuranneiden tapahtumien valossa ovat Bahá’u’lláhin tämän kauden kirjoituksissaan esittämät varoitukset ja vetoomukset osoittautuneet suorastaan järkyttävän osuviksi:

”Oi te kansan valitsemat edustajat kaikissa maissa! – – Nähkää maailma ihmisruumiina, joka luomishetkellänsä oli terve ja täydellinen, mutta jota ovat kohdanneet moninaisista syistä aiheutuvat vakavat vaivat ja sairaudet. Päiväksikään se ei saanut lievennystä; ei, vaan sen sairaus paheni pahenemistaan sen jouduttua sellaisten taitamattomien lääkärien hoitoon, jotka antoivat vapaan vallan omille haluillensa – –.

Tänä päivänä Me näemme maailman olevan sellaisten hallitsijain armoilla, jotka ovat ylpeydestä niin humaltuneet, etteivät he pysty selvästi erottamaan omaa parastansa, saati sitten tuntemaan ilmoitusta, joka on näin hämmästyttävä ja haastava. – –”92

”Tänä päivänä maa julistaa julki viestinsä. Sitä raskauttavat väärintekijät, voisittepa sen vain tajuta. – –”93

”Kaikki ihmiset on luotu viemään eteenpäin alati edistyvää sivistystä. Kaikkivaltias on todistajani: Ei ole ihmisen aseman mukaista käyttäytyä kuin metsän pedot. Hänen arvollensa sopivia hyveitä ovat pitkämielisyys ja armahtavaisuus, armeliaisuus ja laupeus maan kaikkia kansoja ja sukukuntia kohtaan. – –”94

sivu 49”Tänä päivänä liikehtii uusi elämä maailman kaikkien kansojen sisimmässä; kukaan ei kuitenkaan ole käsittänyt sen syytä eikä havainnut sen vaikutinta. Ajatelkaa lännen kansoja. Huomatkaa, miten ne tavoitellessaan sitä, mikä on turhaa ja merkityksetöntä, ovat uhranneet ja edelleenkin uhraavat lukemattomia ihmishenkiä sen saavuttamiseen ja edistämiseen.” – –95

”Kaikissa asioissa on kohtuus suositeltavaa. Jos jokin viedään äärimmäisyyteen, se osoittautuu pahuuden lähteeksi. – – Maan uumenissa on outoja ja hämmästyttäviä asioita, mutta ne on kätketty ihmismieleltä ja ymmärrykseltä. Nämä asiat pystyvät muuttamaan maapallon koko ilmakehän, ja niiden saastutus on osoittautuva tappavaksi. – –”96

Myöhemmissä kirjoituksissaan, mukaan lukien ihmiskunnalle kollektiivisesti osoitetut, Bahá’u’lláh kehotti ottamaan askeleita kohti ”suurta rauhaa”. Nämä, Hän selvitti, lievittäisivät niitä kärsimyksiä ja järkytyksiä, joiden Hän näki olevan tulossa, kunnes maailman kansat omaksuvat Jumalan ilmoituksen ja sen kautta toteuttavat kaikkein suurimman rauhan:

”On koittava aika, jolloin yleismaailmallisesti ymmärretään ihmisten laajamittaisen, kaikenkattavan kokouksen järjestäminen ehdottoman välttämättömäksi. Maailman hallitsijoiden ja kuninkaiden tulee siihen osallistua, ja heidän tulee sen neuvotteluissa ollessaan pohtia niitä tapoja ja keinoja, jotka laskevat maailman suuren rauhan perustan ihmisten keskuuteen. Sellaisen rauhan edellytyksenä on, että suurvallat päättävät maailman kansojen levollisuuden tähden pysyä täydellisessä sovinnossa keskenään. Jos joku kuningas tarttuisi aseisiin toista vastaan, tulisi kaikkien muiden yksimielisesti nousta häntä estämään. Jos näin menetellään, eivät maailman kansakunnat enää tarvitse aseistusta, paitsi omien sivu 50valtakuntiensa turvallisuuden säilyttämiseksi ja sisäisen järjestyksen ylläpitämiseksi omilla alueillansa. – – Se päivä lähenee, jona maailman kaikki kansat ovat omaksuneet yhden yleismaailmallisen kielen ja yhteisen kirjoitustavan. Kun tähän päästään, voi ihminen, matkustipa hän mihin kaupunkiin tahansa, tuntea tulevansa kuin kotiinsa. – – Se todellakin on ihminen, joka tänä päivänä omistautuu koko ihmisrotua palvelemaan. – – Kunnia ei kuulu sille, joka rakastaa omaa maatansa, vaan paremminkin sille, joka rakastaa koko maailmaa. Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.”97