Bahá’u’lláh 1817–1892

"En omasta tahdostani"

Lähdetiedostona käytetty: Bahá’u’lláh 1817–1892, 4. painos 2017

Sisällys

"En omasta tahdostani"

Kirjelmässään Náṣiri’d-Dín Sháhille, Persian hallitsijalle, Bahá’u’lláh pidättyy esittämästä mitään vankeudestaan Síyáh-Chálissa ja muista shaahin alaisten käsissä kokemistaan epäoikeudenmukaisuuksista. Sen sijaan Hän kertoo omasta roolistaan Jumalan suunnitelmassa:

”Olin vain ihminen, muiden kaltainen, unessa vuoteellani, kun katso, Kaikkein Kirkkaimman henkäykset kävivät ylitseni tuoden Minulle tiedon kaikesta, mitä ollut on. Tämä ei tule Minulta, vaan Häneltä, joka on Kaikkivaltias, Kaikkitietävä. Ja Hän käski Minun korottaa ääneni maan ja taivaan välillä, ja sen tähden minua kohtasi se, mikä on saanut jokaisen ymmärtäväisen ihmisen kyynelet virtaamaan. Ihmisten keskuudessa vallitsevia tieteitä Minä en ole tutkinut, heidän koulujaan Minä en ole käynyt. Tiedustele tätä asiaa kaupungista, jossa asuin, jotta vakuuttuisit, etten ole niitä, jotka puhuvat vilpillisesti.”98

Itse Hän ei ollut käynnistänyt prosessia ilmoitustehtävässään, jolle Hän omisti koko elämänsä ja joka oli tullut maksamaan sivu 51paitsi Hänen maallisen omaisuutensa myös Hänen erityisen rakkaan nuoremman poikansa hengen99 ja johtanut koko Hänen perheensä vankeuteen, maanpakoon ja häpäisyjen kohteeksi. ”En omasta tahdostani ole itseäni ilmaissut”, Hän sanoi, eikä kutsumuksen valinta ollut Hänen omansa:

”Ajatteletteko, oi ihmiset, että Jumalan lopullisen tahdon ja tarkoituksen hallinta on Minun käsissäni? – – Jos Jumalan uskon lopullinen kohtalo olisi Minun käsissäni ollut, en Minä milloinkaan olisi suostunut, en edes hetkikseksi, ilmaisemaan teille itseäni, enkä olisi ainoankaan sanan antanut huuliltani kirvota. Tästä Jumala itse totisesti on todistajana.”100

Antauduttuaan varauksitta Jumalan määräämään tehtävään Hän yhtä lailla oli vailla epäilyksiä roolista, jota Hänet oli kutsuttu esittämään maailman historiassa. Jumalan ilmaisijana täyttymyksen aikakaudelle Hän on se, josta kaikki menneisyyden pyhät kirjat sisältävät lupauksen: ”Kansakuntain kaivattu”, ”Kirkkauden kuningas”. Juutalaisuudelle hän on ”Sotajoukkojen Herra”, kristinuskolle Kristuksen paluu ”Isänsä kirkkaudessa”, islamille ”Suuri kuulutus”, buddhalaisuudelle ”Maitreya Buddha”, hindulaisuudelle Krishnan uusi inkarnaatio, zarathustralaisuudelle ”Sháh-Bahrámin” tulemus.101

Samoin kuin Häntä edeltäneet Jumalan ilmaisijat on Hän sekä Jumalan ääni että tämän äänen inhimillinen kanava:

”Kun pohdin, oi Jumalani, suhdetta, joka Minut Sinuun sitoo, halajan julistaa kaikille luoduille ”totisesti Minä olen Jumala!”; ja kun tarkastelen omaa itseäni, katso, havaitsen sen kiveäkin karkeammaksi!”102

”Jotkut joukostanne”, Hän totesi, ”ovat sanoneet: ’Hän on väittänyt olevansa Jumala.’ Kautta Jumalan! Tämä on karkeata herjausta. sivu 52Minä olen vain Jumalan palvelija, joka on uskonut Häneen ja Hänen merkkeihinsä – –. Minun kieleni ja sydämeni, minun sisäinen ja ulkoinen olemukseni todistavat, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän, että kaikki muut ovat Hänen käskystänsä luodut ja Hänen tahtonsa voimasta muovatut. – – Minä julistan maailmalle niistä suosionosoituksista, joita Jumala anteliaisuudessansa on Minulle suonut. Jos tämä on syntini, niin Minä totisesti olen syntisistä suurin. – –”103

Bahá’u’lláh on käyttänyt kirjoituksissaan monenlaisia kielikuvia pyrkiessään ilmaisemaan jumalalliseen ilmoitustapahtumaan olennaisesti sisältyvän paradoksin:

”Minä olen hovihaukka Kaikkivaltiaan käsivarrella. Minä levitän jokaisen siipirikon siivet ja lähetän sen lentoon.”104

”Tämä on vain lehti, johon Herrasi, Kaikkivaltiaan, ylistetyimmän tuulet ovat tarttuneet. Voiko se olla hiljaa myrskytuulten tuivertaessa? Ei, kautta Hänen, joka on kaikkien nimien ja ominaisuuksien Herra. Ne liikuttelevat sitä niin kuin tahtovat. – –”105