‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Yhdestoista periaate: Pyhän Hengen voima

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Yhdestoista periaate: Pyhän Hengen voima

sivu 187

Avenue de Camoens 4, Pariisi

Marraskuun 18. päivänä 1911

Bahá'u'lláhin opetuksissa on kirjoitettuna: ”Vain Pyhän Hengen voiman avulla ihminen pystyy kehittymään, sillä ihmisen voima on rajoittunutta, mutta jumalallinen voima on rajaton.” Historian lukeminen saa meidät tekemään sen johtopäätöksen, että kaikkia todellisia suurmiehiä, ihmiskunnan hyväntekijöitä, niitä, jotka ovat ohjanneet ihmisiä rakastamaan oikeaa ja vihaamaan väärää ja jotka ovat aikaansaaneet todellista kehitystä, on innoittanut Pyhän Hengen voima.

Eivät kaikki Jumalan profeetat ole suorittaneet loppututkintoa filosofisessa tiedekunnassa. Itse asiassa he ovat useinkin olleet vaatimatonta syntyperää, kaikesta päättäen oppimattomia, täysin merkityksettömiä tuntemattomia miehiä, joilta joskus jopa puuttui luku- ja kirjoitustaito.

Pyhän Hengen voiman avulla nämä suuruudet kohosivat ihmisten yläpuolelle ja pystyivät olemaan totuuden opettajia. Tämän mahtavan innoituksen ansiosta heidän vaikutuksensa ihmiskuntaan on ollut suuri ja läpitunkeva.

sivu 188

Tätä Jumalallista Henkeä vailla olleiden viisaimpienkin filosofien vaikutus on ollut verraten merkityksetöntä, kuinka laajaa heidän oppineisuutensa ja syvää heidän tietonsa onkin ollut.

Harvinaisen älykkäät henkilöt, esim. Plato, Aristoteles, Plinius ja Sokrates, eivät ole vaikuttaneet ihmisiin niin suuresti, että nämä olisivat olleet halukkaat uhraamaan henkensä heidän opetustensa tähden. Mutta jotkut noista yksinkertaisista miehistä ovat vaikuttaneet ihmiskuntaan niin, että tuhannet ovat olleet valmiit kärsimään marttyyrikuoleman puolustaakseen heidän sanojaan. Sillä Jumalan Pyhä Henki oli innoittanut nämä sanat. Juudean ja Israelin profeetat, Elia, Jeremia, Jesaja ja Hesekiel, olivat yksinkertaisia miehiä samoin kuin olivat Jeesuksen Kristuksen apostolit.

Pietarilla, apostoleista tärkeimmällä, oli tapana jakaa kalastuksesta saamansa tulot seitsemään osaan. Otettuaan kunakin päivänä yhden osan, hän seitsemännen osan ottaessaan tiesi, että oli sapatin päivä. Miettikää tätä. Ja ajatelkaa sitten hänen myöhempää asemaansa. Minkä kunnian hän saavuttikaan, koska Pyhä Henki suoritti hänen kauttaan suuria tekoja.

Me ymmärrämme, että Pyhä Henki on voimaa antava tekijä ihmisen elämässä. Joka saa tämän voiman, pystyy vaikuttamaan jokaiseen, jonka kanssa hän joutuu tekemisiin.

Ilman tätä Henkeä suurimmatkin filosofit ovat voimattomia, heidän sielunsa ovat elottomat, heidän sydämensä kuolleet. Ellei Pyhä Henki hengitä heidän sieluihinsa, he eivät voi tehdä mitään hyvää. Mikään filosofinen järjestelmä ei ole koskaan pystynyt muuttamaan sivu 189 ihmisten käyttäytymistä ja tapoja paremmiksi. Oppineet filosofit, joita Jumalan henki ei ole valaissut, ovat usein olleet moraaliltaan alhaisia; he eivät ole teoillaan julistaneet kauniiden sanojensa aitoutta.

Ero henkisten ja muiden filosofien välillä ilmenee heidän elämässään. Henkinen opettaja osoittaa uskonsa omiin opetuksiinsa olemalla itse sellainen kuin hän neuvoo toisia olemaan.

Vaatimaton ja oppimaton, mutta Pyhän Hengen täyttämä ihminen on voimallisempi kuin ylhäissyntyisin syvällisesti oppinut, jolta tämä innoitus puuttuu. Se, jota Jumalan henki on kasvattanut, voi aikanaan johdattaa toisia vastaanottamaan saman Hengen.

Rukoilen teidän puolestanne, että Jumalan henki antaa teille tietoa, niin että te voitte auttaa toisten kasvattamisessa. Henkisen ihmisen elämä ja moraali ovat jo sinänsä opetusta niille, jotka hänet tuntevat.

Älkää ajatelko omia rajoituksianne, ajatelkaa vain Kirkkauden valtakunnan menestystä. Ajatelkaa Jeesuksen Kristuksen vaikutusta apostoleihinsa, sitten ajatelkaa heidän vaikutustaan maailmaan. Pyhän Hengen voiman avulla nämä yksinkertaiset miehet pystyivät levittämään iloista sanomaa.

Samoin annettakoon teille kaikille jumalallista apua! Kenenkään kyvyt eivät ole rajoitetut, kun häntä ohjaa Jumalan henki.

Maalla ei itsellään ole elämän ominaisuuksia, se on hedelmätön ja kuiva, kunnes aurinko ja sade tekevät siitä hedelmällisen. Kuitenkaan maan ei tarvitse murehtia omia rajoituksiaan.

Annettakoon teille elämää! Tehköön jumalallisen armon sade ja Totuuden auringon lämpö puutarhanne sivu 190 hedelmälliseksi, niin että monet kauniit sulotuoksun ja rakkauden kukat niissä runsaina kukkisivat. Kääntäkää kasvonne pois oman rajoitetun minänne mietiskelystä ja suunnatkaa katseenne Iankaikkiseen kirkkauteen. Silloin sielunne saavat täysin määrin Hengen jumalallista voimaa ja Rajattoman anteliaisuuden siunauksia.

Jos te olette näin valmistautuneet, tulette olemaan palavana liekkinä, opastavana tähtenä ja hedelmällisenä puuna ihmisten maailmalle ja muutatte kaiken sen pimeyden ja murheen valoksi ja riemuksi armon auringon säteilyn ja iloisten sanomien rajattomien siunausten avulla.

Tätä merkitsee Pyhän Hengen voima. Rukoilen, että sitä teille runsaasti vuodatetaan.

Avenue de Camoens 4, Pariisi

Marraskuun 28. päivänä 1911

Näissä kokouksissa, joissa me olemme tavanneet ja yhdessä keskustelleet, te kaikki olette tutustuneet tämän uskonjärjestelmän periaatteisiin ja sitä koskeviin tosiasioihin. Teidän on suotu tietää nämä asiat, mutta yhä on monia valistumattomia ja taikauskoon vajonneita. He ovat kuulleet vain vähän tästä suuresta ja loistavasta asiasta, ja se tieto, mitä heillä on, perustuu enimmäkseen vain kuulopuheeseen. Voi näitä sielu-raukkoja! Se tieto, mitä heillä on, ei perustu totuuteen. Heidän uskonsa perustana eivät ole Bahá'u'lláhin opetukset. Epäilemättä siinä, mitä heille on kerrottu, on jonkin verran totta, mutta suurimmaksi osaksi heidän saamansa tiedot ovat olleet virheellisiä.

sivu 191

Jumalan siunatun asian todelliset periaatteet ovat ne yksitoista perusajatusta, jotka olen teille antanut, ja olen ne huolellisesti selittänyt kunkin erikseen.

Teidän täytyy aina pyrkiä elämään ja toimimaan totellen ehdottomasti Bahá'u'lláhin opetuksia ja lakeja, niin että jokainen voi nähdä, että kaikissa elämänne toiminnoissa, niin sanoissa kuin teoissa, olette Siunatun Täydellisyyden seuraajia.

Ponnistelkaa, niin että nämä loistavat opetukset ympäröivät maapallon ja henkisyys täyttää ihmisten sydämet.

Pyhän Hengen henkäys on vahvistava teitä, ja vaikka monet nousevat teitä vastustamaan, he eivät tule voittamaan.

Kun Herramme Kristus kruunattiin orjantappuroin, Hän tiesi, että maailman kaikki kruunut olivat Hänen jalkojensa juuressa. Kaikki maalliset kruunut, miten säihkyviä, voimallisia ja loistavia ne lienevätkin olleet, kumartuivat palvoen orjantappurakruunun edessä. Tämän varman tietonsa nojalla hän puhui sanoessaan: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”[F15]

Minä sanon nyt teille: pitäkää tämä sydämessänne ja mielessänne. Totisesti teidän valonne on valaiseva koko maailman, teidän henkisyytenne on vaikuttava asioiden sisimpään olemukseen. Teistä tulee todellakin maailmaan sytytettyjä soihtuja. Älkää pelätkö älkääkä olko kauhuissanne, sillä teidän valonne on tunkeutuva tiheimmänkin pimeyden läpi. Tämän Jumalan lupauksen minä annan teille. Nouskaa palvelemaan Jumalan Voimaa!