‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Yhdeksäs periaate: Uskonnon ei tule puuttua politiikkaan

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Yhdeksäs periaate: Uskonnon ei tule puuttua politiikkaan

Avenue de Camoens 4, Pariisi

Marraskuun 17. päivänä 1911

Ihmisen käyttäytymiseen elämässä vaikuttavat kaksi päämotiivia: palkinnon toivo ja rangaistuksen pelko.

Tähän toivoon ja tähän pelkoon on niiden, jotka ovat vallassa ja joilla on tärkeitä paikkoja hallituksessa, jatkuvasti kiinnitettävä suurta huomiota. Heidän elämäntehtävänään on neuvotella keskenään lakien laadinnasta ja huolehtia niiden oikeudenmukaisesta käytöstä.

Maailmanjärjestyksen katos on pystytetty ja vakiinnutettu palkkion ja rangaistuksen pilarien varaan.

Mielivaltaisissa hallituksissa, joita johtavat jumalallista uskoa vailla olevat henkilöt ja joissa ei tunneta mitään henkisen rangaistuksen pelkoa, lakien käyttäminen on sortovaltaista ja epäoikeudenmukaista.

Mikään ei voi paremmin ehkäistä sortovaltaa kuin nämä kaksi tunnetta: toivo ja pelko. Niistä on sekä poliittisia että henkisiä seurauksia.

Jos lainkäyttäjät harkitsisivat päätöstensä henkisiä [+Pl80] vaikutuksia ja seuraisivat uskonnon opastusta, ”he olisivat jumalallisia asiainhoitajia toiminnan maailmassa, Jumalan edustajia niille, jotka ovat maan päällä, ja he puolustaisivat, Jumalan rakkauden vuoksi, Hänen palvelijoidensa etuja aivan niin kuin he puolustaisivat omia etujaan”. Jos hallitsija ymmärtää vastuunsa ja pelkää jumalallisen lain uhmaamista, hänen tuomionsa tulevat olemaan oikeudenmukaiset. Ennen kaikkea, jos hän uskoo, että hänen toimiensa vaikutukset seuraavat häntä hänen maallisen elämänsä tuolle puolen ja että ”niin kuin hän kylvää, niin hän myös niittää”, hän varmasti karttaa epäoikeudenmukaisuutta ja hirmuvaltaa.

Jos taas joku virkamies ajattelee, että kaikki vastuu hänen teoistaan päättyy hänen maallisen elämänsä päättyessä, eikä lainkaan tunne jumalallisia suosionosoituksia ja ilon henkistä valtakuntaa eikä usko niihin, häneltä puuttuu kannustin oikeudenmukaiseen toimintaan ja innoitus hävittää sortovalta ja epäoikeudenmukaisuus.

Kun hallitsija tietää, että hänen tuomionsa tullaan punnitsemaan Jumalallisen Tuomarin puntarilla ja että hän, ellei häntä havaita köykäiseksi, pääsee taivaalliseen valtakuntaan ja jumalallisen anteliaisuuden valo loistaa hänelle, hän varmasti toimii oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Huomatkaa, miten tärkeätä on, että valtion johtajia valaisisi uskonto.

Papistolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä poliittisten kysymysten kanssa. Uskonnollisia asioita ei saisi sekoittaa politiikkaan maailman nykyisessä tilanteessa, sillä ne eivät käsittele samoja asioita.

Uskonto käsittelee sydämen, hengen ja moraalin asioita.

sivu 181

Politiikka askartelee elämän aineellisten asioiden parissa. Uskonnollisten opettajien ei pitäisi tunkeutua politiikkaan. Heidän pitäisi keskittyä ihmisten henkiseen kasvattamiseen. Heidän pitäisi alinomaa antaa hyviä neuvoja ihmisille yrittäen palvella Jumalaa ja ihmiskuntaa. Heidän pitäisi pyrkiä herättämään henkistä kaipausta ja laajentamaan ihmiskunnan ymmärrystä ja tietoa, parantamaan moraalia ja lisäämään rakkautta oikeudenmukaisuuteen.

Tämä on Bahá'u'lláhin opetusten mukaista. Myös Evankeliumissa on kirjoitettu: ”Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.”

Persiassa on valtion huomattavien johtomiesten joukossa joitakin, jotka ovat uskonnollisia, jotka ovat esimerkillisiä, jotka palvelevat Jumalaa ja pelkäävät olla noudattamatta Hänen lakejaan, jotka tuomitsevat oikeamielisesti ja hallitsevat kansaansa oikeudenmukaisesti. Mutta siellä on sellaisiakin virkamiehiä, joilla ei silmiensä edessä ole Jumalan pelkoa ja jotka eivät ajattele tekojensa seurauksia, vaan toimivat omien päämääriensä saavuttamiseksi. Nämä ovat saattaneet Persian suureen ahdinkoon ja vaikeuksiin.

Oi Jumalan ystävät! Olkaa eläviä esimerkkejä oikeudenmukaisuudesta, niin että Jumalan armon avulla maailma voi teoistanne nähdä, että te ilmaisette oikeudenmukaisuuden ja armon ominaisuuksia.

Oikeudenmukaisuus ei ole rajoittunutta, se on yleismaailmallinen ominaisuus. Sitä täytyy toteuttaa kaikissa luokissa, ylhäisimmästä alhaisimpaan. Oikeudenmukaisuus on pidettävä pyhänä ja kaikkien ihmisten oikeudet on otettava huomioon. Toivokaa toisille vain sitä, mitä itsellenne toivotte. Silloin saamme riemuita sivu 182 oikeudenmukaisuuden auringosta, joka loistaa Jumalan taivaanrannalta.

Jokainen ihminen on sijoitettu kunniatehtävään, jota hän ei saa hylätä. Vähäpätöinen työmies, joka tekee vääryyden, on yhtä tuomittava kuin kuuluisa tyranni. Siispä meillä kaikilla on valta valita oikeudenmukaisuuden ja vääryyden välillä.

Toivon, että teistä kaikista tulee oikeudenmukaisia ja että ohjaatte ajatuksenne kohti ihmiskunnan ykseyttä, ettette koskaan vahingoita lähimmäisiänne ettekä puhu kenestäkään pahaa, että kunnioitatte kaikkien ihmisten oikeuksia ja huolehditte toisten eduista enemmän kuin omistanne. Näin teistä tulee jumalallisen oikeudenmukaisuuden soihtuja ja te toimitte Bahá'u'lláhin opetusten mukaisesti -- Bahá'u'lláhin, joka elämänsä aikana kärsi lukemattomia koettelemuksia ja vainoja osoittaakseen ihmiskunnan maailmalle jumalallisen maailman hyveet, antaen näin teille mahdollisuuden tajuta hengen ylivalta ja iloita Jumalan oikeudenmukaisuudesta.

Hänen armostaan teille tullaan antamaan jumalallisia lahjoja. Tätä minä rukoilen.