‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Viimeinen kokous

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Viimeinen kokous

sivu 192

Rue Greuze 15, Pariisi

Joulukuun 1. päivänä 1911

Kun jonkin aikaa sitten ensi kertaa saavuin Pariisiin, katselin ympärilleni hyvin kiinnostuneena, ja mielessäni vertasin tätä kaunista kaupunkia suureen puutarhaan.

Hellää huolenpitoa tuntien ja suurella harkinnalla tarkastelin maaperää, ja huomasin, että se on erittäin hyvä ja täynnä mahdollisuuksia lujalle uskolle ja vahvalle vakaumukselle, sillä Jumalan rakkauden siemen on kylvetty tähän maaperään.

Taivaallisen Armon pilvet ovat vuodattaneet sille sadettaan ja Totuuden aurinko on antanut lämpöään uusille siemenille, ja nyt keskuudessanne voi havaita uskon syntymisen. Maahan kylvetty siemen on alkanut orastaa, ja päivä päivältä te näette sen kasvavan. Bahá'u'lláhin valtakunnan lahjat tulevat tuottamaan todella ihmeellisen sadon.

Katsokaa! Minä tuon teille iloisen, riemullisen sanoman! Pariisista on tuleva ruusutarha! Kaikenlaiset kauniit kukat versovat ja kukoistavat tässä puutarhassa, ja maine niiden suloisesta tuoksusta ja kauneudesta leviää kaikkiin maihin. Kun ajattelen tulevaisuuden sivu 193 Pariisia, olen näkevinäni, kuinka se kylpee Pyhän Hengen valossa. Totisesti, se päivä koittaa, jolloin Pariisi saa Pyhän Hengen valaistuksen ja Jumalan hyvyys ja armo ovat jokaisen elävän olennon nähtävissä.

Älkää antako mielenne viipyä nykyhetkessä vaan katselkaa uskon silmin tulevaisuuteen, sillä Jumalan henki todellakin vaikuttaa keskuudessanne.

Sen jälkeen kun joitakin viikkoja sitten saavuin tänne, olen voinut havaita henkisyyden kasvua. Alussa vain harvat sielut tulivat luokseni etsimään valoa, mutta tänä lyhyenä aikana, jonka olen ollut luonanne, lukumäärä on kasvanut ja kaksinkertaistunut. Tämä on lupaus tulevaisuudelle.

Kun Kristus ristiinnaulittiin ja jätti tämän maailman, Hänellä oli ainoastaan yksitoista opetuslasta ja hyvin vähän seuraajia. Mutta koska Hän palveli totuuden asiaa, niin katsokaa Hänen elämäntyönsä tulosta nyt tänä päivänä. Hän on valaissut maailman ja antanut elämän kuolleelle ihmiskunnalle. Hänen ylösnousemuksensa jälkeen Hänen asiansa vähitellen kasvoi, Hänen seuraajiensa sielut tulivat yhä loistavammiksi ja heidän pyhän elämänsä suloinen tuoksu kantautui kaikkialle.

Nyt tänään, Jumalalle kiitos, on Pariisissa alkanut samanlainen tilanne. On monia sieluja, jotka ovat kääntyneet Jumalan valtakunnan puoleen ja joita viehättää ykseys, rakkaus ja totuus.

Yrittäkää tehdä työtä niin, että Abhán hyvyys ja armo voi sulkea syleilyynsä koko Pariisin. Pyhän Hengen henkäys auttaa teitä, Valtakunnan taivaallinen valo loistaa sydämissänne, ja Jumalan siunatut enkelit tuovat teille vahvistusta ja apua taivaasta. sivu 194 Siispä kiittäkää Jumalaa koko sydämestänne siitä, että olette saaneet osaksenne tämän verrattoman lahjan. Suuri osa maailmaa on vaipunut uneen, mutta teidät on herätetty. Monet ovat sokeita, mutta te näette.

Teidän keskuudessanne on kuultu Valtakunnan kutsu. Ylistys olkoon Jumalalle! Te olette uudestisyntyneet, teidät on kastettu Jumalan rakkauden tulella, teidät on upotettu elämän mereen. Rakkauden henki on uudistanut teidät.

Olkaa kiitollisia Jumalalle siitä, että tällainen suosio on tullut osaksenne, älkääkä koskaan epäilkö Hänen hyvyyttään ja rakastavaa laupeuttaan, vaan luottakaa horjumattomasti Valtakunnan lahjoihin. Seurustelkaa keskenänne veljellisessä rakkaudessa, olkaa valmiit antamaan henkenne toistenne puolesta -- eikä ainoastaan niiden puolesta, jotka ovat teille rakkaita, vaan koko ihmiskunnan puolesta. Pitäkää koko ihmisrotua saman perheen jäseninä, kaikkia Jumalan lapsina. Kun näin teette, ette näe heidän välillään mitään eroa.

Ihmiskuntaa voidaan verrata puuhun. Tässä puussa on oksia, lehtiä, silmuja ja hedelmiä. Pitäkää kaikkia ihmisiä tämän puun kukkina, lehtinä tai silmuina, ja yrittäkää auttaa kaikkia käsittämään Jumalan siunaukset ja iloitsemaan niistä. Jumala ei hylkää ketään. Hän rakastaa kaikkia.

Ainoa todellinen ero, joka on olemassa ihmisten kesken, on se, että he ovat eri kehitysasteella. Jotkut ovat epätäydellisiä, heitä on autettava täydellisyyteen. Jotkut ovat unessa, heidät on herätettävä. Jotkut ovat välinpitämättömiä, heidät on saatava toimimaan. Mutta kaikki he ovat Jumalan lapsia. Rakastakaa sivu 195 heitä kaikkia koko sydämestänne. Kukaan ei ole toisellensa vieras, kaikki ovat ystäviä. Tänä iltana olen tullut sanomaan teille jäähyväiset, mutta muistakaa, että me, vaikka ruumiimme ovatkin etäällä toisistaan, olemme hengessä aina yhdessä.

Säilytän teidät jokaisen sydämessäni enkä unohda teistä ketään - ja toivon, ettei kukaan teistä unohda minua.

Pyrkikäämme, minä idässä ja te lännessä, koko sydämestämme ja sielustamme siihen, että ykseys voi asustaa maailmassa, että kaikki kansat voivat tulla yhdeksi kansaksi ja että koko maanpiiri voi olla kuin yksi maa, sillä Totuuden aurinko loistaa kaikille yhtäläisesti.

Kaikki Jumalan profeetat ovat tulleet siksi, että he ovat rakastaneet tätä ylevää tavoitetta.

Katsokaa, kuinka Aabraham pyrki tuomaan uskoa ja rakkautta ihmisten keskuuteen, kuinka Mooses yritti yhdistää ihmiset kestävien lakien avulla, kuinka Herra Kristus kärsi kuoleman tuodakseen rakkauden ja totuuden valoa pimentyneeseen maailmaan, kuinka Muhammed yritti luoda ykseyttä ja rauhaa niiden erilaisten sivistymättömien heimojen keskuuteen, joiden joukossa hän asui. Ja viimeisenä kaikista on Bahá'u'lláh kärsinyt neljäkymmentä vuotta saman asian vuoksi, sen jalon tavoitteen vuoksi, että rakkaus leviäisi ihmislasten keskuuteen. Ja maailman rauhan ja ykseyden vuoksi Báb antoi henkensä.

Pyrkikää siis noudattamaan näiden Jumalallisten olentojen esimerkkiä, juokaa Heidän lähteestään, tulkaa valaistuiksi Heidän valollaan ja olkaa maailmalle Jumalan armon ja rakkauden vertauskuvina. Olkaa maailmalle armon sadepilvinä ja totuuden sivu 196 aurinkoina. Olkaa taivaallinen armeija, ja te tulette todellakin valloittamaan sydämien kaupungin.

Olkaa Jumalalle kiitollisia siitä, että Bahá'u'lláh on antanut meille lujan ja varman perustan. Hän ei jättänyt surulle sijaa sydämissä, ja Hänen pyhitetyn kynänsä kirjoitukset sisältävät lohdutuksen koko maailmalle. Hänellä oli totuuden sanat, ja kaikki, mikä on Hänen opetustensa vastaista, on valheellista. Hänen työnsä päätarkoitus oli eripuraisuuden poistaminen.

Bahá'u'lláhin testamentti on hyvyyden sadetta, totuuden aurinkoa, elämän vettä, pyhää henkeä. Avatkaa siis sydämenne ottamaan vastaan Hänen kauneutensa koko voima, ja minä rukoilen teidän kaikkien puolesta, että tämä ilo tulisi teidän osaksenne.

Nyt minä sanon: ”Jääkää hyvästi.”

Tämän sanon vain teidän ulkoisille olemuksillenne. En sano sitä sieluillenne, sillä sielumme ovat aina yhdessä.

Olkaa rohkealla mielellä ja olkaa vakuuttuneita siitä, että minä päivin ja öin käännyn Abhá-valtakunnan puoleen rukoillen puolestanne, että te kehittyisitte päivä päivältä paremmiksi ja pyhemmiksi, pääsisitte lähemmäksi Jumalaa ja saisitte yhä enemmän valaistusta Hänen rakkautensa säteilystä.