‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Vedellä ja tulella kastamisen todellinen merkitys

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Vedellä ja tulella kastamisen todellinen merkitys

sivu 91

Marraskuun 9. päivänä 1911

Pyhän Johanneksen Evankeliumin mukaan Kristus on sanonut: ”Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”. Papit ovat selittäneet tämän tarkoittavan, että kaste on välttämätön pelastuksen saavuttamiseksi. Toisessa Evankeliumissa sanotaan: ”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella”.

Täten kasteen vesi ja tuli merkitsevät samaa! Ei voi olla niin, että 'vesi', josta puhutaan, on aineellista vettä, sillä se on täysin 'tulen' vastakohta, ja toinen tuhoaa toisen. Kun Kristus Evankeliumissa puhuu 'vedestä', Hän tarkoittaa sitä mikä saa aikaan elämän, sillä ilman vettä ei yksikään olento maailmassa voi elää. Kaiken, niin kivennäisen, kasvin, eläimen kuin ihmisenkin olemassaolo on riippuvainen vedestä. Niin, viimeisimmät tieteelliset keksinnöt todistavat meille, että myös kivennäisessä on jonkinlaista elämää ja että sekin tarvitsee vettä olemassaoloaan varten.

sivu 92

Vesi on elämän perussyy, ja kun Kristus puhuu vedestä, Hän puhuu vertauskuvallisesti siitä, mikä saa aikaan iankaikkista elämää.

Elämää antava vesi, josta Hän puhuu, on kuin tuli, sillä se on Jumalan rakkaus, ja tämä rakkaus merkitsee sielullemme elämää.

Jumalan rakkauden tulen avulla poltetaan pois verho, joka erottaa meidät taivaallisista todellisuuksista, ja selvän näkemyksen avulla me pystymme ponnistelemaan eteenpäin ja ylöspäin, ja pääsemme jatkuvasti edemmäksi hyveen ja pyhyyden polulla ja tulemme valon tuojiksi maailmalle.

Ei ole mitään ylevämpää ja siunatumpaa kuin Jumalan rakkaus! Se antaa parannuksen sairaille, balsamin haavoitetuille, ilon ja lohdutuksen koko maailmalle, ja ainoastaan sen avulla ihminen voi saavuttaa ikuisen elämän. Kaikkien uskontojen ydin on Jumalan rakkaus ja se on pyhien opetusten perusta.

Jumalan rakkaus johdatti Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, vahvisti Joosefia Egyptissä ja antoi Moosekselle rohkeutta ja kärsivällisyyttä.

Jumalan rakkauden tähden Kristus lähetettiin maailmaan innoittavana esimerkkinä täydellisestä itsensäuhraavasta ja hurskaasta elämästä, tuomaan ihmisille sanomaa ikuisesta elämästä. Jumalan rakkaus antoi Muhammedille voimaa nostaa arabit eläimellisestä alennustilasta korkeampaan olemassaolon tilaan.

Jumalan rakkaus tuki Bábia ja kannusti Häntä suureen ylevään uhriinsa sekä sai Hänet antautumaan tuhannen luodin maalitauluksi.

Lopuksi vielä Jumalan rakkaus antoi idälle Bahá'u'lláhin sivu 93 ja lähettää nyt Hänen opetustensa valoa kauas länteen ja navalta navalle.

Niinpä minä kehotan teitä jokaista, koska te tajuatte Jumalan rakkauden voiman ja kauneuden, uhraamaan kaikki ajatuksenne, sananne ja tekonne viedäksenne siitä tietoa jokaiseen sydämeen.