‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Uskonnolliset ennakkoluulot

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Uskonnolliset ennakkoluulot

sivu 45

Lokakuun 27. päivänä 1911

Bahá'u'lláhin opetuksen perusta on ihmiskunnan ykseys, ja Hänen suurin toiveensa oli, että rakkaus ja hyvätahto asustaisivat ihmisten sydämissä.

Koska Hän kehotti ihmisiä vapautumaan kiistasta ja eripuraisuudesta, minä tahdon selittää teille kansojen välisen levottomuuden perussyytä. Pääasiallisin syy on se, että uskonnolliset johtajat ja opettajat esittävät uskonnon väärässä valossa. He opettavat seuraajiaan uskomaan, että heidän oma uskontomuotonsa on ainoa, joka on Jumalalle mieleinen ja että kaikkien muiden vakaumusten seuraajat Kaikkirakastava Isä on tuominnut ja on ottanut heiltä pois armonsa ja suosionsa. Tästä syntyy kansojen kesken paheksuntaa, halveksuntaa, väittelyjä ja vihaa. Jos nämä uskonnolliset ennakkoluulot voitaisiin pyyhkäistä pois, kansat piankin nauttisivat rauhasta ja sopusoinnusta.

Olin kerran Tiberiaassa, missä juutalaisilla on temppeli. Asuin talossa aivan temppeliä vastapäätä ja siellä näin ja kuulin erään rabbin puhuvan juutalaisseurakunnalleen, ja näin hän puhui:

sivu 46

”Oi juutalaiset, te totisesti olette Jumalan kansa! Kaikki muut rodut ja uskonnot ovat saatanasta. Jumala on luonut teidät Aabrahamin jälkeläisiksi, ja hän on antanut siunaustensa sataa päällenne. Teille Jumala lähetti Mooseksen, Jaakobin, Joosefin sekä monet muut suuret profeetat. Nämä profeetat, joka ainoa heistä, olivat teidän rotuanne.

Teidän vuoksenne Jumala mursi Faaraon vallan ja antoi Punaisen Meren kuivua. Teille Hän myös lähetti ylhäältä mannaa ravinnoksenne ja kivisestä kalliosta hän antoi teille vettä sammuttamaan janoanne. Te olette totisesti Jumalan valittu kansa, te olette ylempänä maan kaikkia muita rotuja. Tämän vuoksi kaikki muut rodut ovat Jumalalle vastenmieliset ja Hän on ne tuominnut. Totisesti te tulette hallitsemaan maailmaa ja kukistamaan sen, ja kaikista ihmisistä tulee teidän orjianne.

Älkää saastuttako itseänne seurustelemalla ihmisten kanssa, jotka eivät ole teidän uskontoanne, älkää ystävystykö sellaisten ihmisten kanssa.”

Kun rabbi oli lopettanut kaunopuheisen esityksensä, hänen kuulijansa olivat täynnä iloa ja tyytyväisyyttä. On mahdotonta kuvailla teille heidän onneaan.

Voi! Tällaiset harhaanjohdetut ovat niitä, jotka ovat syynä eripuraisuuteen ja vihaan maapallolla. Vielä nykyäänkin on miljoonia, jotka palvovat epäjumalia, ja maailman suuret uskonnot ovat sodassa keskenään. Kristityt ja muhamettilaiset ovat tuhannen kolmensadan vuoden ajan riidelleet, vaikka vain vähäisin ponnistuksin heidän erimielisyytensä ja riitansa voitaisiin välttää, ja rauha ja sopu voisivat vallita heidän välillään, ja maailma voisi olla levollinen.

sivu 47

Koraanissa luemme, kuinka Muhammed puhui seuraajilleen, sanoen:

”Miksi te ette usko Kristukseen ettekä evankeliumiin? Miksi ette tunnusta Moosesta ja profeettoja, sillä varmasti Raamattu on Jumalan kirja? Totisesti Mooses oli ylevä profeetta ja Jeesus oli täynnä Pyhää Henkeä. Hän tuli maailmaan Jumalan voiman kautta, syntyneenä Pyhästä Hengestä ja siunatusta Neitsyt Mariasta. Maria, Hänen äitinsä, oli pyhimys taivaasta. Hän vietti päivänsä temppelissä rukouksessa, ja ravinto lähetettiin hänelle ylhäältä. Hänen isänsä Sakarias tuli hänen luokseen ja kysyi häneltä, mistä ruoka tuli, ja Maria vastasi: Ylhäältä. Jumala totisesti korotti Marian kaikkien muiden naisten yläpuolelle.”

Näin Muhammed opetti kansalleen Jeesuksesta ja Mooseksesta, ja hän moitti heitä siitä, etteivät he uskoneet näihin suuriin opettajiin, ja hän opetti heille totuuden ja suvaitsevaisuuden oppeja. Jumala lähetti Muhammedin tekemään työtä kansan keskuudessa, joka oli villiä ja sivistymätöntä muistuttaen petoja. Heiltä puuttui täydellisesti ymmärrys, eikä heillä ollut rakkauden, myötätunnon eikä säälin tunteita. Naiset olivat niin alhaisessa asemassa ja niin halveksittuja, että mies saattoi haudata tyttärensä elävänä ja hän piti niin monta vaimoa orjanaan kuin häntä miellytti.

Näiden puoleksi eläimellisten ihmisten pariin Muhammed lähetettiin tuomaan jumalallista sanomaansa. Hän opetti ihmisille, että epäjumalien palvonta oli väärää, mutta että heidän tulisi kunnioittaa Kristusta, Moosesta ja profeettoja. Hänen vaikutuksensa alaisina heistä tuli valistuneempi ja sivistyneempi sivu 48 kansa, ja he nousivat siitä alhaisesta asemasta, missä he olivat olleet Hänen tullessaan. Eikö tämä ollut hyvä teko ja kaiken ylistyksen, kunnioituksen ja rakkauden arvoista?

Katsokaa Herran Kristuksen evankeliumia ja ymmärtäkää, miten suurenmoinen se on. Kuitenkaan ihmiset eivät vielä nykyäänkään pysty ymmärtämään sen verratonta kauneutta, ja he tulkitsevat väärin sen viisauden sanoja.

Kristus kielsi sodan! Kun opetuslapsi Pietari, aikoessaan puolustaa Herraansa, sivalsi ylimmäisen papin palvelijalta korvan, Kristus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen”. Mutta huolimatta Herran suoranaisesta määräyksestä − Herran, jota he sanovat palvelevansa − ihmiset yhä väittelevät, käyvät sotaa ja tappavat toisiaan, ja Hänen neuvonsa ja opetuksensa näyttävät kokonaan unohtuneen.

Mutta älkää tämän tähden syyttäkö mestareita ja profeettoja heidän seuraajiensa pahoista teoista. Jos papit, opettajat ja ihmiset viettävät elämää, joka on vastoin sitä uskontoa, jota he väittävät seuraavansa, onko tämä Kristuksen tai toisten opettajien syytä?

Islamin kansaa opetettiin ymmärtämään, että Kristus tuli Jumalasta ja syntyi Hengestä ja että kaikkien ihmisten tulee ylistää Häntä. Mooses oli Jumalan profeetta ja ilmaisi omana aikanaan ja sille kansalle, jonka luokse Hänet lähetettiin, Jumalan kirjan.

Muhammed tunnusti Kristuksen suurenmoisen ylevyyden ja Mooseksen ja profeettojen suuruuden. Jos vain koko maailma tunnustaisi Muhammedin ja kaikkien taivaasta lähetettyjen opettajien suuruuden, sivu 49 kiista ja epäsopu pian häviäisivät maan päältä ja Jumalan valtakunta tulisi ihmisten keskuuteen.

Ne islamilaiset, jotka ylistävät Kristusta, eivät niin tehdessään tule nöyryytetyiksi.

Kristus oli kristittyjen profeetta, Mooses juutalaisten -- miksi eivät kunkin profeetan seuraajat tunnustaisi ja kunnioittaisi myös muita profeettoja? Jos ihmiset voisivat vain oppia keskinäistä suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä ja veljellistä rakkautta, maailman ykseys piankin olisi vakiinnutettu tosiasia.

Bahá'u'lláh kulutti koko elämänsä tämän rakkauden ja ykseyden opin opettamiseen. Poistakaamme siis itsestämme kaikki ennakkoluulo ja suvaitsemattomuus ja pyrkikäämme koko sydämestämme ja sielustamme aikaansaamaan ymmärtämystä ja ykseyttä kristittyjen ja muhamettilaisten kesken.