‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Teosofisessa Seurassa Pariisissa

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Teosofisessa Seurassa Pariisissa

sivu 143

Pariisiin saapumisestani lähtien olen kuullut Teosofisesta Seurasta, ja tiedän, että sen jäsenet ovat arvossapidettyjä ja kunnioitettuja ihmisiä. Te olette älykkäitä ja ajattelevia ihmisiä, teillä on henkisiä ihanteita, ja minulle on suuri ilo olla teidän keskuudessanne.

Kiittäkäämme Jumalaa, joka on tuonut meidät yhteen tänä iltana. Yhdessäolomme ilahduttaa minua suuresti, sillä näen, että te olette totuuden etsijöitä. Teitä eivät sido ennakkoluulojen kahleet, ja teidän suurimpana toiveenanne on tuntea totuus. Totuutta voidaan verrata aurinkoon. Aurinko on loistava taivaankappale, joka hajottaa kaikki varjot. Samalla tavoin totuus hajottaa kuvitelmiemme varjot. Samoin kuin aurinko antaa elämän ihmisen ruumiille, samoin totuus antaa elämän hänen sielulleen. Totuus on aurinko, joka nousee taivaanrannan eri kohdista.

Toisinaan aurinko nousee taivaanrannan keskikohdasta, kesällä se nousee kauempaa pohjoisesta, talvella kauempaa etelästä. Mutta aina se on sama aurinko, kuinka erilaiset sen nousukohdat lienevätkin.

Samoin totuus on yksi, vaikkakin sen ilmaukset voivat olla hyvin erilaiset. Toisilla on silmät ja he sivu 144 näkevät. He palvovat aurinkoa, välittämättä lainkaan, mistä taivaanrannan kohdasta se nousee. Ja kun aurinko on siirtynyt talvitaivaalta noustakseen kesätaivaalle, he tietävät, miten sen jälleen löytävät. On toisia, jotka palvovat vain sitä kohtaa, mistä aurinko nousi, ja kun se kirkkaudessaan nousee toisesta kohdasta, he viipyvät mietteissään sen edellisen nousukohdan edessä. Voi, nämä ihmiset jäävät vaille auringon siunauksia. Ne, jotka todella palvovat itseään aurinkoa, tuntevat sen, mistä kohdasta se sitten nouseekin, ja kääntävät heti kasvonsa sen säteilyä kohti.

Meidän on palvottava itse aurinkoa eikä vain sen nousupaikkaa. Samalla tavoin ihmiset, joilla on valaistu sydän, palvovat totuutta, mille tahansa taivaanrannalle se ilmestyykin. He eivät ole sidotut henkilöön vaan seuraavat totuutta ja pystyvät sen tuntemaan, mistä tahansa se tuleekin. Tämä sama totuus auttaa ihmiskuntaa kehittymään ja antaa elämän kaikille luoduille, sillä se on elämän puu.

Opetuksissaan Bahá'u'lláh selittää totuuden, ja tahdon siitä teille lyhyesti puhua, sillä näen, että te pystytte ymmärtämään.

Bahá'u'lláhin ensimmäinen periaate on:

TOTUUDEN ETSIMINEN

Ihmisen täytyy vapautua kaikesta ennakkoluulosta ja oman kuvittelunsa tuloksista pystyäkseen etsimään totuutta esteettömästi. Totuus on sama kaikissa uskonnoissa, ja sen avulla voidaan maailmassa toteuttaa ykseys.

sivu 145

Kaikilla kansoilla on yhteinen perususko. Koska totuus on yksi, ei sitä voida jakaa, ja ne erot, joita näyttää esiintyvän kansojen kesken, ovat vain seurausta kiintymyksestä ennakkoluuloihin. Jos ihmiset ottaisivat selvää totuudesta, he huomaisivat olevansa yksimielisiä.

Bahá'u'lláhin toinen periaate on:

IHMISKUNNAN YKSEYS

Kaikkirakastava ainoa Jumala lahjoittaa jumalallista armoaan ja suosiotaan koko ihmiskunnalle, kaikki ovat Kaikkein Korkeimman palvelijoita, ja Hänen hyvyytensä, armonsa ja rakastava laupeutensa annetaan kaikille Hänen luoduilleen. Ihmiskunnan kunnia on joka ainoan perintöosa.

Kaikki ihmiset ovat saman puun lehtiä ja hedelmiä, he ovat kaikki oksia Aatamin puusta, kaikilla heillä on sama alkuperä. Sama sade on langennut kaikille, sama lämmin aurinko saa heidät kasvamaan, sama tuulenhenki virvoittaa heitä kaikkia. Ainoat eroavuudet, jotka ovat olemassa ja jotka erottavat heidät toisistaan, ovat nämä: on lapsia, jotka tarvitsevat ohjausta; tietämättömiä, joita on opetettava; sairaita, jotka on hoidettava ja parannettava. Niinpä minä sanon, että koko ihmiskuntaa ympäröi Jumalan armo ja suosio. Kuten pyhät kirjoitukset sanovat: kaikki ovat Jumalan edessä samanarvoisia. Hän ei katso henkilöön.

Bahá'u'lláhin kolmas periaate on:

sivu 146

USKONNON PITÄISI OLLA RAKKAUDEN JA KIINTYMYKSEN AIKAANSAAJA

Uskonnon pitäisi yhdistää kaikki sydämet ja hävittää sodat ja riidat maan päältä, synnyttää henkisyyttä ja antaa jokaiseen sydämeen elämää ja valoa. Jos uskonnosta tulee vastenmielisyyden, vihan ja eripuraisuuden aiheuttaja, olisi parempi olla ilman sitä, ja eroaminen sellaisesta uskonnosta olisi todella hurskas teko. Sillä on selvää, että lääkkeen tarkoitus on parantaa. Mutta jos lääke vain pahentaa sairautta, olisi parempi olla sitä antamatta. Uskonto, joka ei synnytä rakkautta ja ykseyttä, ei ole uskonto. Kaikki pyhät profeetat olivat ikään kuin sielun lääkäreitä. He antoivat hoito-ohjeita ihmiskunnan parantamiseksi. Sen tähden mikään lääke, mikä aiheuttaa sairautta, ei tule ylhäisimmältä ja korkeimmalta lääkäriltä.

Bahá'u'lláhin neljäs periaate on:

USKONNON JA TIETEEN VÄLINEN SOPUSOINTU

Voimme pitää tiedettä yhtenä siipenä ja uskontoa toisena. Lintu tarvitsee kaksi siipeä lentääkseen, yhdestä siivestä ei olisi mitään hyötyä. Uskonto, joka on ristiriidassa tieteen kanssa tai vastustaa sitä, on pelkkää tietämättömyyttä, sillä tietämättömyys on tietämisen vastakohta.

Uskonto, joka sisältää pelkästään ennakkoluuloisia rituaaleja ja seremonioita, ei ole totuus. Pyrkikäämme vilpittömästi auttamaan uskonnon ja tieteen yhdistymistä.

sivu 147

Muhammedin vävy 'Ali sanoi. ”Se mikä on sopusoinnussa tieteen kanssa, on sopusoinnussa myös uskonnon kanssa.” Mitä ihmisjärki ei voi ymmärtää, sitä uskonnon ei pitäisi hyväksyä. Uskonto ja tiede kulkevat käsi kädessä, ja uskonto, joka on tieteen vastaista, ei ole totuus.

Bahá'u'lláhin viides periaate on:

USKONTOJEN, ROTUJEN JA POLIITTISTEN RYHMITTYMIEN ENNAKKOLUULOT TUHOAVAT IHMISKUNNAN PERUSTAN

Kaikki eripuraisuudet maailmassa, viha, sota ja verenvuodatus, aiheutuvat jostakin edellä mainitusta ennakkoluulosta.

Koko maailmaa on pidettävä yhtenä maana, kaikkia kansakuntia yhtenä kansakuntana, kaikkia ihmisiä samaan rotuun kuuluvina. Uskonnot, rodut ja kansakunnat ovat vain ihmisen tekemiä jaotteluja ja ovat vain hänen käsityksensä mukaan välttämättömät. Jumalan edessä ei ole persialaisia, arabialaisia, ranskalaisia eikä englantilaisia. Jumala on Jumala kaikille, ja Hänelle koko luomakunta on samanarvoinen. Meidän on toteltava Jumalaa ja pyrittävä seuraamaan Häntä luopuen kaikista ennakkoluuloistamme ja toteuttaen rauhan maan päällä.

Bahá'u'lláhin kuudes periaate on:

YHTÄLÄISET OLEMASSAOLON MAHDOLLISUUDET

Jokaisella ihmisellä on oikeus elää, hänellä on oikeus lepoon ja tietynlaiseen hyvinvointiin. Jos sivu 148 rikas mies voi elää palatsissaan ylellisyyden ja mitä suurimman mukavuuden ympäröimänä, pitäisi köyhän miehen pystyä saamaan elämän välttämättömät tarpeet. Kukaan ei saisi kuolla nälkään. Jokaisella pitäisi olla riittävästi vaatetta. Toinen ihminen ei saisi elää yltäkylläisyydessä silloin kun toisella ei ole minkäänlaisia olemassaolon mahdollisuuksia.

Yrittäkäämme kaikella tarmollamme luoda onnellisemmat olosuhteet, niin ettei yhdenkään sielun tarvitse elää puutteessa.

Bahá'u'lláhin seitsemäs periaate on:

IHMISTEN YHDENVERTAISUUS -- YHDENVERTAISUUS LAIN EDESSÄ

Lain täytyy hallita eikä yksilön. Täten maailmasta tulee kauneuden tyyssija, ja todellinen veljeys toteutetaan. Kun ihmiset ovat saavuttaneet yhteisen vastuunalaisuuden tunteen, he ovat löytäneet totuuden.

Bahá'u'lláhin kahdeksas periaate on:

YLEISMAAILMALLINEN RAUHA

Jokaisen kansakunnan kansat ja hallitukset tulevat valitsemaan korkeimman tuomioistuimen, johon jokaisen maan ja hallituksen jäseniä kokoontuu yksimielisyydessä. Kaikki kiistat tuodaan tämän tuomioistuimen ratkaistavaksi, sodan estämisen ollessa sen tehtävänä.

Bahá'u'lláhin yhdeksäs periaate on:

sivu 149

USKONNON EI PITÄISI PUUTTUA POLIITTISIIN KYSYMYKSIIN

Uskonto käsittelee hengen asioita, politiikka taas tämän maailman asioita. Uskonnon tulee työskennellä ajatuksen maailmassa, kun taas politiikan maailma on ulkonaisten olosuhteiden maailma.

Papiston tehtävänä on kasvattaa ihmisiä, opastaa heitä, antaa heille hyviä neuvoja ja opetuksia, niin että he voivat kehittyä henkisesti. Poliittisten kysymysten kanssa heillä ei ole mitään tekemistä.

Bahá'u'lláhin kymmenes periaate on:

NAISTEN KASVATTAMINEN JA OPETTAMINEN

Maan päällä naisilla on samat oikeudet kuin miehillä. Uskonnossa ja yhteiskunnassa he ovat erittäin tärkeä tekijä. Niin kauan kuin naisia estetään saavuttamasta korkeimpia mahdollisuuksiaan, niin kauan eivät miehet pysty saavuttamaan sitä suuruutta, mikä heille on mahdollinen.

Bahá'u'lláhin yhdestoista periaate on:

AINOASTAAN PYHÄN HENGEN VOIMAN AVULLA SAAVUTETAAN HENKISTÄ KEHITYSTÄ

Ainoastaan Pyhän Hengen henkäyksen avulla voi tapahtua henkistä kehitystä. Aineellinen maailma saattaa kehittyä kuinka paljon tahansa, se voi koristautua kuinka loistavaksi tahansa, mutta se ei koskaan voi olla muuta kuin kuollut ruumis, ellei siinä ole sielua, sillä sielu antaa ruumiille elämän. Ruumiilla yksinään ei ole mitään todellista merkitystä. Jos aineellinen ruumis jäisi vaille Pyhän Hengen siunauksia, se olisi eloton.

sivu 150

Tässä ovat hyvin lyhyesti selitettyinä muutamat Bahá'u'lláhin periaatteista.

Lyhyesti sanoen: meidän kaikkien tulee olla totuuden rakastajia. Etsikäämme totuutta joka hetki ja joka maasta pitäen huolta siitä, ettemme milloinkaan kiinny henkilöihin. Nähkäämme valo siellä, missä se loistaa, ja annettakoon meille kyky tuntea totuuden valo täysin riippumatta siitä, mistä se nousee. Hengittäkäämme ruusun tuoksua, joka leviää ruusua ympäröivien piikkien keskeltä. Juokaamme raikasta vettä jokaisesta puhtaasta lähteestä.

Siitä lähtien kun tulin Pariisiin, olen tuntenut suurta iloa tavatessani sellaisia pariisilaisia kuin te, sillä, Jumalalle kiitos, te olette älykkäitä ja ennakkoluulottomia ja te haluatte tuntea totuuden. Teidän sydämissänne on rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, ja niin paljon kuin suinkin pystytte, te ponnistelette tehdäksenne rakkauden tekoja ja saadaksenne aikaan ykseyden. Nimenomaan tätä Bahá'u'lláh toivoi.

Tämän tähden minä olen hyvin onnellinen ollessani teidän kanssanne, ja rukoilen teidän puolestanne, että saisitte vastaanottaa Jumalan siunauksia ja levittää henkisyyttä kaikkialle tässä maassa.

Teillä on jo suurenmoinen aineellinen sivistys, ja samoin on henkinen sivistys tuleva teidän osaksenne.

Herra Bleck kiitti 'Abdu'l-Baháta, joka vastasi:

”Olen erittäin kiitollinen Teille niistä ystävällisistä ajatuksista, jotka juuri olette ilmaissut. Toivon, että nämä kaksi liikettä ennen pitkää leviävät kaikkialle maailmaan. Silloin ihmiskunnan ykseys on pystyttänyt katoksensa maailman keskukseen.”